Menu
Leesmij

LogiSal Leesmij 2024

Na een automatische update van LogiSal wordt ook de versie aangepast en staat de wijziging in deze Leesmij. De versie bestaat uit het jaartal, kwartaalnr, kwartaalmaand en datum. Bijv. een update per 20 mei is: 2024-2B(2005) waarbij 2024 het jaartal is, 2 is tweede kwartaal, B is de tweede maand van het kwartaal (A = eerste maand van kwartaal, B = tweede en C = derde) en 2005 is de datum 20 mei (maand 05).

Vragen over de Leesmij: Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail: helpdesk@logihuis.nl. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie. Zie voor meer informatie over updates ook kennisbankartikel: Updaten (LogiSal).

Fondseninformatie update: Regelmatig verwerken wij ook nieuwe fondsinformatie in LogiSal met updates. Hiervoor is geen nieuwe versie van toepassing. Zie fondsenlijst voor meer informatie.

Leesmij – 2024-1B

Versie 1502: APG versie 2024.0.0.3

Bij een weekverloning kwam er wanneer iemand week 1 geen boeking had, bij het maken van de 4-wekelijkse pensioenaangifte een foutmelding dat week 1 en week 2 als een overlappende periode werden gezien. Vanaf 1-3-2024 is dit hersteld en wordt wanneer u een nieuwe UPA voor APG maakt automatisch de update voor het Berichtenverkeer via APG.exe uitgevoerd.

Versie 1502: APG versie 2024.0.0.2

Bij een weekverloning kwam er bij het maken van de 4-wekelijkse pensioenaangifte een foutmelding dat week 1 en week 2 als een overlappende periode werden gezien. Vanaf 27-2-2024 is dit hersteld en wordt wanneer u een nieuwe UPA voor APG maakt automatisch de update voor het Berichtenverkeer via APG.exe uitgevoerd.

Versie 1502: APG aansluitingnr

bij werkgevers in de branche Bouw kunt u weer op het werkgeverscherm> Algemeen het APG aansluitingnr opgeven (dit is het oude UVI nummer dat in de bouw nog gebruikt wordt.

Leesmij – 2024-1A

Versie 2401: UPA versie 2024.0.0.3

Vanaf 1-2-2024 wanneer u een nieuwe UPA voor PFZW maakt, dan wordt automatisch eerst een update voor het Berichtenverkeer via UPA.exe uitgevoerd. In het nieuwe UPA voor PFZW bericht staat het IKV nummer dan weer goed (hier werd onterecht de cijfers 24 voor geplaatst).

Versie 2401: minimumuurloon op specificatie

Op de loonspecificatie wordt nu het minimum uurloon getoond bij de boekingen die u vanaf 24-1 maakt.

Versie 1701: boeken en volgende

Bij Bereken is de functionaliteit ‘Boeken en volgende’ die in de taakbalk open bleef staan hersteld. Alle bij ons bekende Fondseninformatie is verwerkt. Mist u Fondsinformatie dan kunt u ons daarover mailen op helpdesk@logihuis.nl.

Versie 1401: loonspecificaties via Gmail

Aanpassing gedaan zodat Loonspecificaties ook weer vanuit een Gmail account kunnen worden verzonden.  Klanten die LogiSal XS of S hebben besteld voor 14-1 hebben een nieuwe licentiecode ontvangen.

Versie 1101: naam Licentiehouder

Aanpassing gedaan op lengte veld ‘Naam Licentiehouder’. Dit gaf foutmeldingen bij invoer sleutel. Tevens is de update van de fondsenlijst weer aangezet.

Versie 1001: LogiSal 2024 live

LogiSal 2024 is 10 januari 2024 live gezet.

Leesmij – Eerste versie

Branche informatie (premiepercentages)

In LogiSal 1A staan zoveel mogelijk de premiepercentages klaar. Het kan echter zijn dat wij nog niet alle premiepercentages hebben ontvangen en dus ook nog niet bijgewerkt. Wanneer wij wijzigingen in de fondsenlijst na de eerste versie hebben, dan krijgt u bij het opstarten van LogiSal een melding welke fondsen er bijgewerkt zijn.

Check fondsinformatie

U checkt dan via “Sectoren> Controlelijst koppelingen inhouding met fondsen” of die op uw werkgeversadministraties van toepassing zijn. Wanneer een ingestelde premie van een werkgever afwijkt t.o.v. de fondsenlijst, licht deze geel op. Vriendelijk verzoek om dit te controleren nadat er een update van een fonds heeft plaatsgevonden.

Alle fondsen direct bijwerken

Indien u alle fondsen wilt bijwerken zoals het in de fondsenlijst staat, kies dan voor Sectoren > Fondsen doorkoppelen naar alle inhoudingen van alle werkgevers. Let op: Als u een inhouding heeft gewijzigd, staan de instellingen na deze optie weer terug naar de instellingen zoals het in de fondsenlijst staat.

Individueel inhoudingen bijwerken

U kunt een inhouding ook individueel bijwerken. Kijk voor het stappenplan op deze pagina.

Alle fondsen totaal

Via Sectoren> fondsenlijst ziet u alle fondsen in LogiSal en aan het jaartal in de kolom ‘Jr’ herkent voor welk jaar het fonds is bijgewerkt. Wanneer er in deze kolom een 4 staat, dan is het fonds voor 2024 bijgewerkt. Mist u een fonds, dan kunt u dit mailen naar helpdesk@logihuis.nl. Wij checken de gegevens dan bij de uitvoerder van het fonds en voegen het dan toe. Dit kan soms binnen een dag, maar soms kan dit ook enkele weken duren.

Jaarovergang

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

LIS indienen met LIS-knop

Tot en met 2023 was het voor klanten ook mogelijk om Loonaangiften en/of Pensioenaangiften via een apart mailadres te verzenden. Omdat dit foutgevoelig was, kunt u vanaf 2024 alleen nog indienen via de LIS-knop in LogiSal of met een eigen LogiPoort.

Aangiften verzenden (LIS of LogiPoort)

Aanpassing pakketten

Om een betere afstemming te hebben op onze klantvraag hebben wij een aantal pakketvormen die zeer weinig werden gekocht gestopt en hebben wij nieuwe pakketvormen toegevoegd. Mist u een pakketvorm dan kunt u voor advies hierover contact opnemen met de helpdesk.

Leesmij

LogiSal Leesmij 2023

De versie van LogiSal bestaat uit het jaartal, kwartaalnr, kwartaalmaand en datum. Bijv. 2023-2B(2005) waarbij 2023 = het jaartal, 2 = tweede kwartaal, B = maand van het kwartaal (A = eerste maand van kwartaal, B = tweede en C = derde) en (2005) = 20 mei (maand 05) is de datum van de update.

Vragen over de Leesmij? Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie. Zie voor meer informatie over updates ook kennisbankartikel: Updaten (LogiSal).

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Leesmij – 2023-4B

Versie 1411

Update installer met aanpassing voor automatisch bijwerken fondsenlijst. Heeft geen invloed op gebruiker, blijft werken met de meest recente fondsenlijst.

Leesmij – 2023-4B

Versie 0111

Melding verlenging LogiSal:

Uw abonnement wordt vanaf 1 december verlengd (tenzij u heeft opgezegd). U ontvangt begin december een e-mail van ons waarmee u uw nieuwe licentie kunt afrekenen in onze webshop. Eventuele wijzigingen (e-mailadres, opzegging) stuurt u naar info@logihuis.nl.

Leesmij – 2023-4A

Stipp wijziging

De pensioenregeling StiPP is aangepast op 2 punten. Hierover leest u meer in dit artikel

Leesmij – 2023-3A

Versie 2007

De uurloongrenzen van de jeugd-LIV per 1 juli zijn aangepast.

Leesmij – 2023-2C

Versie 3006

De bedragen voor het minimumloon per 1 juli zijn aangepast.

Leesmij – 2023-1A

Versie 1601

Helaas is in een vorige update een onjuist bronbestand voor fiscale premies (waaronder de kilometervergoeding, max grensbedragen en Aof premie’s etc.) gepubliceerd. Dit is hersteld in deze update.
Controleer uw gemaakte boekingen op onjuistheden en als dit het geval is, dient u de berekeningen overnieuw te maken. Onze excuses voor het ongemak.

Leesmij – Eerste versie

Belangrijk: Branche informatie (premiepercentages)

Let op: In de eerste versie van LogiSal (1A) kan het zijn dat nog niet alle premiepercentages zijn bijgewerkt. Wanneer wij wijzigingen in de fondsenlijst hebben verricht, krijgt u bij het opstarten van LogiSal een melding welke fondsen er bijgewerkt zijn die van toepassing zijn op uw administratie(s).

Eventueel kunt u de ingestelde premies van uw werkgever(s) controleren t.o.v. de fondsenlijst. Dat doet u via Sectoren > Controlelijst koppelingen inhoudingen met fondsen. Wanneer een ingestelde premie van een werkgever afwijkt t.o.v. de fondsenlijst, licht deze geel op. Vriendelijk verzoek om dit te controleren nadat er een update van de fondsenlijst heeft plaatsgevonden.

Alle fondsen direct bijwerken

Indien u alle fondsen wilt bijwerken zoals het in de fondsenlijst staat, kies dan voor Sectoren > Fondsen doorkoppelen naar alle inhoudingen van alle werkgevers.

Let op: Als u een inhouding heeft gewijzigd, staan de instellingen na deze optie weer terug naar de instellingen zoals het in de fondsenlijst staat.

Individueel inhoudingen bijwerken

U kunt een inhouding ook individueel bijwerken. Kijk voor het stappenplan op deze pagina.

Jaarovergang

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

BBL met uitzendbeding

Indien er sprake is van een uitzendbeding bij een BBL werknemer, dan dient u het hoge Awf tarief toe te passen. Bij Werknemer > tab Sociaal vindt u nu de optie “is uitzendbeding” indien de aard arbeidsverhouding “83 BBL” is. Als u deze optie aanvinkt, past LogiSal het hoge Awf tarief toe.

Nieuwe rubrieken Awf uitkering

Indien u een uitkering doorbetaald aan de werknemer, dient de Awf premie in de loonaangifte aangegeven te worden in de rubriek Awf uitkering. Dit doet LogiSal wanneer u bij Werkgever > tab Sociaal, Werkgeversbetaling aan heeft gevinkt.

Leesmij

Belangrijke informatie LogiSal Leesmij 2022

Uitleg versie

De versie van LogiSal bestaat uit het jaartal, kwartaalnr, kwartaalmaand en datum.

Bijv. 2022-2B(2005)

2022 = het jaartal
2 = Tweede kwartaal
B = maand van het kwartaal (Bijv. A = eerste maand van kwartaal, B = tweede en C = derde)
(2005) = 20 mei is de datum van de update.

 

Helpdesk
Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Leesmij – Versie 2C

UPA versie 0.7 – PFZW

De UPA richting PFZW gaf vanaf de vorige update bij sommige werknemers niet altijd een voltijdjaarloon mee. Wanneer u een UPA aangifte maakt, werkt de module zichzelf bij, waardoor u beschikt over de wijzigingen.

Versie 2C – 1706

AP Premie PFZW (herstel)

Het bleek dat de AP premie wel juist werd berekend. Daarom hebben wij de vorige wijzigingen teruggezet. Onze excuses voor het ongemak.

Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u op de website van PFZW op deze pagina.

Jeugd-LIV

De grensbedragen voor het Jeugd-LIV zijn bekend gemaakt en hebben wij toegevoegd in het overzicht via Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd-LIV.

Controlelijst koppelingen met fondsenlijst

Via Sectoren > Controlelijst koppelingen inhoudingen met fondsen, vindt u een overzicht van alle gekoppelde fondsen. Wanneer er een verschil is t.o.v. uw administraties licht het verschil geel op. Deze lijst hebben wij overzichtelijker gemaakt door niet gekoppelde inhoudingen uit te sluiten van de lijst.

 

Versie 2C – 1006

AP Premie PFZW

De AP premie werd niet of nauwelijks berekend voor parttime werknemers. Dit hebben wij gecorrigeerd in de deze update. Omdat het een cumulatieve premie betreft, ziet u éénmalig een hogere grondslag omdat er sprake is van een inhaalslag.
Onze excuses voor het ongemak.

Minimumloon per 1 juli

De bedragen voor het minimumloon per 1 juli zijn aangepast.

Leesmij – Versie 2B

Versie 2B – 2405

Bijwerken van de fondsenlijst

Voor deze versie werd de fondsenlijst bijgewerkt tijdens een reguliere update van LogiSal.
Vanaf deze versie wordt de fondsenlijst los van de update bijgewerkt. Bij het opstarten van LogiSal wordt er gecontroleerd of er een nieuwe versie van de fondsenlijst beschikbaar is. Als dat het geval is dan wordt de fondsenlijst direct bijgewerkt.

Indien er wijzigingen zijn die betrekking hebben op een fonds die voor u van toepassing is, dan wordt dit gemeld. Deze melding wordt in een latere versie uitgebreid met welke fondsen dat dan zijn.

Indien er belangrijke wijzigingen zijn dan leest u dat in deze leesmij.

Wilt u de parameters van de fondsenlijst vergelijken met de instellingen van uw administraties? Ga dan naar Sectoren > Controlelijst koppelingen met fondsenlijst.

Let op: Wijzigingen in de fondsenlijst hebben geen invloed op uw administraties. U dient bestaande administraties zelf bij te werken. In dit artikel leest u daar meer over. 

Leesmij – Versie 1C

Versie 1C – 0404

LogiSal medewerker app gepubliceerd

Vanaf deze versie kunt u kosteloos gebruik maken van de LogiSal medewerker app. Meer informatie vindt u op logisal.nl.

Houtverwerkende industrie en Jachtbouw (PHJ) naar BPFV per 1 april 2022

Per 31 maart 2022 stopt de pensioenregeling van het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) en gaat per 1 april 2022 over naar BPFV. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Leesmij – Versie 1B

Versie 1B – 1002

Loonaangifte (versie 0.8)

De samenstelling van de Aof premie werd berekend met te veel decimalen waardoor er in sommige gevallen een klein afrondingsverschil plaats vond.

Indien u een afkeuring van de Belastingdienst heeft gekregen met de volgende melding:

“Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog in een volledige aangifte is niet gelijk aan het afgeronde bedrag van Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog van alle werknemers.”.

Dan kunt u een nieuwe loonaangifte aanmaken en indienen om het probleem op te lossen.

Journaal analyse

De Aof premie werd niet inclusief Wko weergeven in de journaal analyse.
Daarnaast werd de Wko soms niet weergeven in de kostprijs terwijl dit wel geboekt was. Dit is opgelost. De boekingen hoeven niet overnieuw.

Wko – Loonaangifte (versie 2022.0.0.5)

Wanneer er meerdere boekingen zijn gemaakt in één periode, werd de Wko premie niet cumulatief in de aangifte getoond terwijl de salarisberekening wel juist is. Mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u dit herstellen door een nieuwe loonaangifte aan te maken en in te dienen.
De versie van de loonaangifte module (loonaangifte.exe) controleert u via Info > Versie en informatie. Het betreft in dit geval versie 2022.0.0.5.

Leesmij – Versie 1A

* Fondswijzigingen

* Hieronder vindt u aangepaste premies. Om over de wijzigingen te beschikken dient u het fonds bij te werken. Hoe dat werkt leest u in dit artikel. Gemaakte boekingen dient u overnieuw te maken.

Versie 1A – 2401

Meerdere fonds wijzigingen (*)

 • SOOB vervoer – De eindleeftijd is gewijzigd naar Aow gerechtigde leeftijd.
 • Notariaat – Max bedrag AO is aangepast.
 • Kinderdagverblijf – premieverdeling is aangepast.
 • VOS premie – Het wndeel is nul gesteld. Alleen het wgdeel is van toepassing.
 • Sociaal fonds Kappers – Percentages nul gesteld vanwege geen nieuwe CAO.

UPA versie 0.3

Helaas waren aangemaakte UPA berichten niet conform de vereisten van de UPA van 2022, waardoor de berichten werden afgekeurd. Onze excuses voor het ongemak.

Wanneer u vanuit Periodeblok kiest voor een van de UPA opties, wordt de UPA module automatisch bijgewerkt. Mocht uw aangifte afgekeurd zijn, dan kunt u een nieuwe UPA aangifte aanmaken en indienen.

De versie van de UPA module (UPA.exe) controleert u via Info > Versie en informatie. Het betreft in dit geval versie 2022.0.0.3.

Versie 1A – 1601

Aof en Wko premie

De Aof en Wko premies werd niet juist gevuld wanneer er sprake was van een bijzondere beloning. In het werknemer overzicht op de loonaangifte kunt u controleren wat de Aof en Wko premie is. Dit dient overeen te komen met de Kostprijs (Printen Slips > 1 of meerdere werknemers > Kostprijs).

Indien de Aof premie niet overeenkomt met de loonaangifte, dan dient u de salarisberekening overnieuw te maken (Bereken > Historie > Wijzigen). Daarna kunt u een nieuwe loonaangifte maken.

Versie 1A – 1401

Stipp plus regeling aangepast (*)

De grondslag dient zijn eigen premie te bevatten. Dit was niet het geval.

Afbouw Opleiding en Ontwikkelingsfonds(*)

Het max bedrag per dag was onjuist ingevuld.

Versie 1A – 1301

Grafimedia ASF RVU

Het fonds ASF/ Regeling Vervroegd Uittreden is toegevoegd aan de fondsenlijst. Indien van toepassing kunt u deze toevoegen bij Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Sociale fondsen.

Correcties (franchise en max) meerdere fondsen

In sommige gevallen stonden de premies goed ingesteld, maar de maximale bedragen van de franchise en max niet. Controleer dit voor de zekerheid door te dubbelklikken op het fonds bij Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Pensioenachtigen of Sociale fondsen > tab Fran/Max. Indien daar het bedrag van vorig jaar staat, dan kunt u het fonds opnieuw koppelen.

Versie 1A – 1201

Missende reservering scherm Bereken

In het bereken scherm werd de laatste reservering (reservering 9) niet getoond. Dit was een weergave fout. In de boeking is de reservering wel toegepast. 

BPL (*)

Er stonden jaarbedragen bij de franchise en het max loon. Dit zijn nu bedragen per dag.

Metaal en techniek(*)

De premieverdeling stond onjuist. De premie is in totaal 27,98% (waarvan 17,7% voor de werkgever en 10,28% voor werknemer).

Kappers (*)

De premies zijn gecorrigeerd.

FCB premies Vlees en vleeswaren(*)

Er stonden premiepercentages bij de werknemer, dat is n.v.t.

Versie 1A – 1101

Foutmelding Aof premie

Helaas zat er een fout in de eerste versie van LogiSal (1A 1001) t.b.v. het instellen van de Aof premie. Dit hebben wij opgelost in versie 1A 1101. Onze excuses voor het ongemak.

Stipp

De pensioenregelingen stonden ingesteld op grondslag Pensioen. Sinds dit jaar is dat het heffingsloon. Controleer bij Werkgever >tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen > Dubbelklik het de basis en plus > tab Grondslag, en controleer of daar Oude loon SV aangevinkt staat. Zo niet, ga dan naar tab Koppel en kies voor %% Bijwerken a.d.h.v. koppeling.

Leesmij – Eerste versie

Belangrijk: Branche informatie (premiepercentages)

Let op: In de eerste versie van LogiSal (1A) kan het zijn dat nog niet alle premiepercentages zijn bijgewerkt. Wanneer wij wijzigingen in de fondsenlijst hebben verricht (d.m.v. een update), kunt u de ingestelde premies van uw werkgever(s) controleren t.o.v. de fondsenlijst.

Dat doet u via Sectoren > Controlelijst koppelingen inhoudingen met fondsen. Wanneer een ingestelde premie van een werkgever afwijkt t.o.v. de fondsenlijst, licht deze geel op. Vriendelijk verzoek dit te controleren nadat er een update heeft plaatsgevonden.

Alle fondsen direct bijwerken
Indien u alle fondsen bij wilt werken zoals het in de fondsenlijst staat, kies dan voor Sectoren > Fondsen doorkoppelen naar alle inhoudingen van alle werkgevers.
Let op: Als u een inhouding heeft gewijzigd, staan de instellingen na deze optie weer terug naar de instellingen zoals het in de fondsenlijst staat.

Individueel inhoudingen bijwerken
U kunt een inhouding ook individueel bijwerken. Kijk voor het stappenplan op deze pagina.

Branche wijzigingen

PME via UPA (TKP)

De pensioenaangifte voor PME gaat vanaf dit jaar via de UPA. TKP is de uitvoerder.
De bestaande pensioenregelingen zijn aangepast. Wij hebben de volgende productcodes toegevoegd:

 • PME Pensioen (U0757-1010 met variant 00001)
 • PME Excedent (U0757-1020 met variant 00001)
 • PME Wia-Excedent (U0757-1030 emt variant 00001)

Bij beide excedent regelingen dient u zelf de afgesproken premie in te vullen.

Indien u gebruik wilt maken van een andere regeling met een ander product kenmerk. Laat het ons dan weten (helpdesk@logihuis.nl), dan voegen wij regel toe aan de fondsenlijst.

Aanleveren aan TKP

Meer informatie over het aanleveren via LogiSal vindt u op deze pagina.

Meer informatie over het aanleveren en instellen van TKP in LogiPoort vindt u op deze pagina.

Gedifferentieerde Aof premie

Sinds dit jaar is de Aof premie (voorheen ‘Wao basis’) gedifferentieerd. Meer informatie leest u in de nieuwsbrief Loonheffingen, onderwerp 2 Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Na de jaarovergang of het aanmaken van een nieuwe werkgever staat de Aof premie niet ingesteld voor de werkgever. Dit kunt u doen door te gaan naar Werkgever > dubbelklik de Aof premie en selecteer het hoge of lage tarief.

Meer informatie leest u in dit artikel van de kennisbank.

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanaf dit jaar kunt een reservering of een looncomponent aangeven als arbeidsvoorwaardenbedrag.

Dit rubriek is voor het UWV nodig voor de vaststelling van het dagloon, het maatmaninkomen en voor de inkomstenverrekening. Voor de vaststelling van het dagloon en het maatmaninkomen vermeerdert het UWV het loon voor de
werknemersverzekeringen (loon SV)  met het bedrag aan ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en vermindert het loon met het bedrag aan ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’.

Meer informatie hierover vindt u in dit artikel van de kennisbank.

Jaarovergang
Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

Facturering

Begin december 2021 heeft u van ons de factuur gepresenteerd gekregen. De factuur wordt de eerste keer automatisch geopend vanuit LogiSal. Wilt u daarna de factuur nogmaals inzien? Dan kan dat in LogiSal 2021 via het menu Info > Factuur volgend jaar zien.

Betaal op tijd om te voorkomen dat u de licentiesleutel te laat ontvangt. LogiSal 2022 wordt 10 januari 2022 gepubliceerd.

Heeft u een vraag over de factuur? Stuur uw vraag naar info@logihuis.nl.

Leesmij
Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

Belangrijke informatie LogiSal Leesmij 2021

Facturering

Begin december krijgt u van ons de factuur gepresenteerd voor het volgende jaar. De factuur wordt de eerste keer automatisch geopend vanuit LogiSal. Wilt u daarna de factuur nogmaals inzien? Dan kan dat via het menu Info > Factuur volgend jaar zien.

Betaal op tijd om te voorkomen dat u de licentiesleutel te laat ontvangt. LogiSal 2022 wordt 10 januari 2022 gepubliceerd.

Heeft u een vraag over de factuur? Stuur uw vraag naar info@logihuis.nl.

Heeft u opgezegd?
Dan krijgt u waarschijnlijk een foutpagina. Die kunt u negeren. Als u opgezegd heeft en gebruik maakt van LIS, dan ontvangt u in februari een factuur voor de ingezonden LIS berichten.

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Bent u een levensloopinstelling?

Als u een levensloopinstelling bent en u wilt de regeling beëindiging levensloop op 1 november 2021 toepassen, wilt u zich dan zo spoedig mogelijk bij ons melden?

Een levensloop instelling is: Een door de werknemer gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 19g, derde lid van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Leesmij bij versie 4A

Gewijzigd regelingloon UPA Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel factureert op basis van het loon dat u opgeeft in de pensioenaangifte (het regelingloon). In sommige gevallen werd het bruto loon als regelingloon aangeleverd richting het pensioenfonds d.m.v. de UPA, dat is onjuist. Als regelingloon moet het heffingsloon aangeleverd worden. Dat hebben wij aangepast in deze update.

Helaas heeft het pensioenfonds hier niet op gecontroleerd en klanten daarop geattendeerd. Onze excuses hiervoor.

Controleer of de grondslag bij u niet het heffingsloon was. Indien dat het geval is dient u dit te corrigeren.

Dat kan door alle aangiftes (per periode) opnieuw in te dienen. De boekingen (salarisberekeningen) hoeft u niet overnieuw te maken, de berekende grondslagen en de daarbij behorende premies zijn juist.

Uitzendfase fout opgelost in export Excel

Via Export/Import > Exporteren werknemers naar Word/Excel/Ascii > Ok > Export, kunt u met LogiSal een export bestand maken naar o.a. Excel. In het geval van de uitzendbranche speelde in sommige gevallen een foutmelding. Dat kwam door een fout in de uitzend fases. Deze hebben wij hersteld.

Leesmij bij versie 3B

Signaal onjuiste Awf-premie

N.a.v. de verlaagde premie van de AWF hebben wij een signaal aangemaakt.
Het is nu niet meer mogelijk om een boeking te maken als u de regel voor de lage Awf premie niet heeft bijgewerkt en daardoor nog het oude (hogere) tarief toepast.

Kijk voor meer informatie hieronder bij “AWF premie verlaagd per 1 augustus”.

Leesmij bij versie 3A

AWF premie verlaagd per 1 augustus (Versie 1207)

Per augustus is de AWF premie verlaagd. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%.

Er is actie vereist!
U dient de Awf regel per werkgever bij te werken.
Dat doet u bij Werkgever > tab Inhoudingen > %% Bijwerken a.d.h.v. fondsenlijst.

Let op: kies in de melding voor Nee om alleen de Awf bij te werken en niet alle inhoudingen te herstellen:

Na het bijwerken ziet u na het dubbelklikken op de Awf regel, dat de datum ingang van de nieuwe (lage)premie op 1 augustus staat.
Verwerkt u een administratie per 4 weken? Pas dan de datum aan naar 16 augustus. Dit kan door te dubbelklikken op de Awf regel na het bijwerken van het fonds. 

De hoge premie wordt automatisch juist toegepast vanaf deze versie.

Meer informatie over de verlaging van de Awf-premie vindt u in dit artikel.

Sociale fondsen VLEP (UPA AZL)

In de UPA werd voor de sociale fondsen het jaarloon aangeleverd terwijl dit het periodeloon moest zijn. Op verzoek van AZL hebben wij dit aangepast in deze versie. Het kan er voor zorgen dat er een te hoge factuur is gestuurd.  U kunt nieuwe UPA aangiftes aanmaken en indienen om dit te corrigeren bij het pensioenfonds. Onze excuses voor het ongemak.

Leesmij bij versie 2C

Jeugd-LIV uurloongrenzen (versie 1806)

De uurloon grenzen voor het Jeugd-LIV zijn bekend gemaakt. Deze hebben wij verwerkt in het overzicht Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd-LIV.

Sociaal fonds Bikudak inc. RVU (versie 1806)

De premie van het Sociaal fonds Bikudak is per 1 oktober verhoogd vanwege de zwaarwerkregeling ook wel Regeling Vervroegde Uittreding(RVU).

U dient het sociaal fonds bij te werken (Werkgever > Openen > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik het sociaal fonds > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling). U ziet op tab Procent dat vanaf 1-10  (één oktober) het percentage voor de werkgever op 3,33% staat.

In het geval van een 4 weken administratie kunt u de datum ingang veranderen naar 11-10 (elf oktober).

ASF Gezondheidszorg 0% (versie 0406)

Wegens een miscommunicatie van het pensioenfonds zijn de percentages voor de ASF Gezondheidszorg aangepast. De premie van het sociaal fonds dient 0% te blijven. Dit hebben wij aangepast in de fondsenlijst.

U dient het sociaal fonds bij te werken (Werkgever > Openen > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik ASF Gezondheidszorg > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling). U ziet op tab Procent dat de percentages op 0% staan.

Pensioenfonds PGB controleert of deze regeling aangeleverd wordt en bepaald aan de hand daarvan of de RVU regeling van toepassing is. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort van PGB.

Detailhandel Schoenmakerij, Schoen Lederwaren ind. en Grooth. Textiel (versie 0406)

Deze fondsen waren ingesteld op het algemene percentage van Detailhandel.

In deze versie hebben wij de premieverdeling aangepast. Indien u de premiepercentages nog niet had bijgewerkt kun u dat nu doen.

Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?

Eventueel gemaakte boekingen kunt u overnieuw maken (Bereken > Historie > Wijzigen).

Leesmij bij versie 2B

AGF WIA en Schoenherstel O&O fonds (versie 2005)

De percentages zijn aangepast.

Corrigeren

U kunt de regels opnieuw koppelen met de fondsenlijst zodat u beschikt over de aangepaste percentages. Eventuele gemaakte boekingen dienen overnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Minimumloon (versie 1205)

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli is toegevoegd in LogiSal (Instellingen > Minimumlonen).

RVU regeling Grafimedia (versie 1205)

De RVU-regeling wordt gekoppeld aan de regeling van het sociaal fonds ‘ASF Gezondheidszorg’. Wij hebben de premie vanaf 1 juli 2021 op 0,2% gezet.
Vanaf 2022 wordt dit een aparte regeling.

U dient het sociaal fonds bij te werken (Werkgever > Openen > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik ASF Gezondheidszorg > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling). U ziet op tab Procent nu vanaf 1 juli het percentage staan op 0,2% voor de werkgever.

Wanneer u lid bent van werkgeversorganisatie KVGO dient u een ander percentage toe te passen. Pensioenfonds PGB brengt u hiervan op de hoogte. Dit kunt u op tabblad Procent (zie hierboven) wijzigen.

Leesmij bij versie 2A

Schilders (versie 1604)

Het PRIS-uurloon dient berekend te worden over max. 150 uren (in het geval van 4 weken). Wanneer iemand meer werkt, wordt het PRIS-uurloon nu verhoogd.

Zie de rekenwijzer van SAG op deze pagina (artikel 2.4 Premie-uren).

Beveiliging (versie 1304)

De berekening van de pensioenpremie Beveiliging is in 2021 behoorlijk gewijzigd en dat is ons helaas ontgaan.
Onze excuses daarvoor. De systematiek is inmiddels aangepast.
U dient de koppeling van de inhouding bij te werken. Dit geldt zowel voor de basisregeling als voor de aspirantenregeling.
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioenachtigen > Dubbelklik pensioen > tab Koppel > %%Bijwerken.
Ga naar de tab Grondslag en controleer of een vink staat bij ‘Vakantiegeld bijtellen bij de grondslag’.
Alle berekeningen van 2021 moeten over. Nogmaals onze excuses.

Let goed op de toegepaste looncodes. Er wordt bij elke looncode waar de grondslag Pensioen aan staat, pensioen berekend.  Indien het bij ORT niet van toepassing is kunt u bij Looncode > Openen > Selecteer de looncode > Geavanceerd, grondslag Pensioen uitvinken. Evenals het vakantiegeld, dat nu al in de grondslag wordt opgenomen.

Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze support pagina:
https://support.logihuis.nl/kennisbank/branche-beveiliging-logisal

Groothandel AGF – Eieren (versie 1304)

Bij het pensioenfonds Eieren kunt u de overuren apart mee laten nemen in de grondslag voor de pensioenpremie. Zie: Branche Groothandel AGF

Leesmij bij versie 1C

Generatiepact Beveiliging (versie 2603)

Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Sinds deze versie (1C 2603) kunt u dit toepassen in LogiSal. Meer informatie vindt u in dit artikel van de kennisbank.

Leesmij bij versie 1B

Centric 2021

U kunt UPA aangiftes van 2021 verzenden richting de nieuwe webservice van Centric.

Inzenden via LIS
Tijdens het aanmaken van de aangifte kunt u op het scherm Inzender de optie ‘Inzending gaat via LIS’ aanvinken.  Ons relatienummer komt dan in het  aangiftebestand(.xml).
Voordat u de eerste keer indient, dient u toestemming aan te vragen om aan te leveren.
Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@pensioenaangifte.nl
Geef daarbij aan dat u het loonheffingennummer van de administratie wilt koppelen aan ons inzendaccount ( P40277882).

Inzenden via LogiPoort
Indien u nog geen inzendaccount heeft kunt u deze aanvragen via info@pensioenaangifte.nl.
Vergeet niet de naam en het loonheffingennummer te vermelden in de e-mail.
Kijk voor de instellingen van Centric in LogiPoort op deze pagina.

Landen

Als u werknemers heeft in landen met in de naam een e-met puntjes dan kan het zijn dat hier iets fout is gegaan. Werknemer overschrijft dergelijk landnamen met NL-Nederland. Wij hebben dat aangepast maar wij verzoeken u hierop te controleren. Onze excuses.

Leesmij bij versie 1A

Jaarovergang

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

ESS en Clouddossier

De ESS (Employee Self Service) dienst is gestopt per 2021 in verband met de veiligheid van data die wij op dit moment niet kunnen waarborgen. Wij zijn bezig met een nieuwe mogelijkheid voor ESS en zal later dit jaar (Q4) beschikbaar zijn. Houdt de leesmij en onze website in de gaten.

Daarnaast zijn wij gestopt met het aanbieden van Cloud Dossier.
Gebruikers kunnen doorgaan zoals zij gewend zijn (via Pinkweb).

Nagekomen

Grafisch (UPA PGB)

In de UPA aangifte werden jaarbedragen als regelingloon aangeleverd. Wanneer u nu een nieuwe UPA aangifte maakt worden de periodebedragen als regelingloon aangeleverd.

Capgemini terugkoppelingen

Met de huidige webservice van Capgemini is het niet mogelijk response berichten op te halen. Bij LogiPoort gebruikers blijven de aangiftes hangen in postvak in Behandeling. LIS gebruikers krijgen geen terugkoppeling over afkeuringen.
De status van de ingezonden aangiftes kunt u terug zien in het portaal van Pensioenfonds Detailhandel.

Capgemini is druk bezig met een nieuwe webservice. Wanneer die live staat zal het probleem niet meer plaatsvinden.

Zie ook Instellingen Capgemini (LogiPoort) en Capgemini (LogiSal).

Recreatie

De franchise is aangepast. Enkele kenmerken van het sociaal fonds zijn aangepast.  Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik Pensioen > tab Koppel en klik op Bijwerken %%. Doe dit ook voor het sociaal fonds en de excedentregeling. Eventuele berekeningen van januari moeten over.  Excuus voor het ongemak.

Schoenmakerij Lederwaren Textiel

Een aantal regelingkenmerken voor schoenmakerij, lederwaren en groothandel textiel zijn vervangen. In de fondsenlijst zijn die aangepast. Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik Pensioen > tab Koppel en klik op Bijwerken %%. Eventuele berekeningen van januari moeten over.  Excuus voor het ongemak.

Beveiliging

Sociaal fonds aangepast.

Huisarts

Franchise aangepast.

Bouw natuursteen

Opleidings- en ontwikkelingsfonds Afbouw
sector Natuursteen gewijzigd van 0,16 naar 1,6 %.

Bakker

Sociaal fonds gewijzigd van 0 naar 1%.

Installateur

Sociaal fonds svp koppelen met MN Sociaal Fonds Metaal en Techniek.

Notariaat

Percentages gewijzigd.

BPL

In het regelingoverzicht van TKP voor BPL (agrarische sector) staat bij minimumgrondslag NVT.

En in de tests die ons door TKP ter beschikking zijn gesteld is ook nergens sprake van een minimumgrondslag.
Nu blijkt dat BPL pensioen nog steeds wel rekent met een minimumgrondslag. TKP biedt u haar excuses aan.
Wij hebben de fondsenlijst aangepast (beschikbaar vanaf 22 januari). U dient dit zelf bij Werkgever aan te passen.
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik BPL > tab Fran/Max > Bedrag minimumloon. Vul daar in 63.9038.

Metaal Techniek

MN WGA basis standaard motor/metaal: percentage is aangepast naar 0.4995 voor wg en wn.

Kinderopvang

Het percentage opslag bij Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik > tab Grondslag moet naar 10.

Controleer Sector

Bij het importeren uit 2020 is in de eerste versie een fout gemaakt waardoor het sectornummer niet mee is gekomen. Berekenen

controleert daar op. Ga naar Werkgever > Openen > tab Algemeen en klik rechtsboven op de knop W. Kies voor Nee en selecteer de sector.

BIK

Baangerelateerde investeringskorting.

Voor de vakkennis over dit onderwerp verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst. 

U verwerkt de BIK als volgt in LogiSal:

 • Ga naar Jaarblok > Afdrachtvermindering. 
 • Selecteer de betreffende administratie, de periode en periodedatum.
 • Selecteer categorie 3H Zeevaart
 • Vul bij Omschrijving iets in wat voor u zelf duidelijk is, bijvoorbeeld BIK. 
 • Vul het bedrag van de afdrachtvermindering voor dat tijdvak in. 
 • Klik op OK. Klaar.
 • Deze vermindering wordt automatisch meegenomen in de loonaangifte in het tijdvak waarin de datum valt. 

 

Brexit

Zie ons artikel.

Branches

AVH karton

De voorwaardelijke regeling in de sector Karton komt te vervallen per 1 januari 2021. Regelingkenmerk U0557-1021 KFEVP.

Bakkers

Gaat naar (UPA voor) TKP.
Controleer svp bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon:
Per dag moet geselecteerd staan: Werkelijke dagen
Per uur moet geselecteerd staan: 260.

Beveiliging 

Hier zijn een aantal veranderingen doorgevoerd door het pensioenfonds. Na de import uit 2020 kunt u het beste de pensioenregels opnieuw koppelen met onze fondsenlijst:
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioenachtigen en dubbelklik de eerste regel.
Ga naar de tab Koppel, controleer de koppeling en klik op ‘Bijwerken %%’. Alle instellingen zijn nu goed. Doe dit ook met de 2e regel voor Pensioen Aspiranten. 

Bouw 

Alle zogenaamde 55-min regelingen zijn vervallen.
Ook vervallen is: Sociaal fonds O&O SFBW-BW.
Timmer: CovTim is vervallen.

In bestaande administraties dient u deze zelf Actief=uit te zetten. U dubbelklikt de inhouding en daar vindt u dit.

BPL

Controleer svp of bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur gekozen is voor Werkelijke dagen betreffende maand(beiden).

Detailhandel

Dit valt vanaf 2021 onder (UPA voor) Capgemini. Voor Capgemini is dit nieuw en dat betekent helaas dat wij verwachten dat deze overgang niet zonder problemen zal gaan. Ook het testen (van LogiSal met Capgemini) gaat moeizaam en is medio december nog maar net begonnen. Er zijn onvolkomenheden in hun testprogramma.
Wij adviseren een bezoekje aan:
https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/uniforme-pensioenaangifte
U kunt zich daar aanmelden voor een webinar op 20 en 21 januari.
Leest u ook:
https://support.logihuis.nl/kennisbank/capgemini-logisal
Voor Optiek geldt dat er geen speciale pensioenregels meer zijn. U dient de koppeling te veranderen naar Detailhandel Pensioen OP algemeen. 

Wij adviseren u te wachten met het insturen van UPA voor detailhandel.

Grafisch

PGB heeft in eerste instantie verkeerde %% doorgegeven. Op 13 januari zijn de juiste opgenomen.

Kappers

Controleer svp of bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur gekozen is voor 260.

Levensmiddelenbedrijf

De VPL regeling (U0149-1007) is komen te vervallen.

Meubel en houthandel

Dit valt vanaf nu onder (UPA voor) TKP.

Nieuwe rekenmethode. TKP gaat rekenen op basis van werkelijke SV-dagen en verloonde uren in een periode.
In casu wordt het vast overeengekomen loon (regelingloon) eerst verminderd met de franchise, dan gedeeld door het aantal SV-dagen in het jaar en dan vermenigvuldigt met het aantal (voltijd) SV-dagen van die periode.
Omdat niet elke periode evenveel SV-dagen heeft, zullen de premiebedragen per periode verschillen.
Controleer svp of bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur gekozen is voor Werkelijke dagen (beiden).

PHJ Houtindustrie en Jachtbouw

Dit valt nu onder (UPA voor) AZL.

Recreatie

Er is een pensioen-basis en een 9+ regeling. De inrichting is door TKP voorgeschreven. Helaas zijn ze niet automatisch aanvullend en zult u zelf de keuze tussen beide moeten maken als een werknemer met het loon boven het maximum van de basisregeling uitkomt en opteert voor de 9+ regeling. De keuze maakt u via Werknemer tab Instelling subtab Pensioenen. 

Reiswerk

Valt vanaf 2021 onder (UPA voor) PGB.

Schilders

De OVOP regelingen zijn vervallen. U kunt ze in bestaande administraties uit zetten.
Voor het sociaal fonds gaat USAG voortaan zelf de pensioenaangifte doen. Dat gaat via Periodeblok > UPA voor USAG.

Slagers

Svp controleren bij Werkgever tab Diversen > Systeem berekening loon per dag en uur staat op ‘werkelijk’.

VLEP

Dit valt nu onder (UPA voor) AZL.
Alles van Vlep is nu ondergebracht in 1 branchemaster.
Svp controleren bij Werkgever tab Diversen of Systeem berekening loon per dag/uur staat op 260 (beiden).

Zorg en Welzijn

Kinderopvang: Verdeling premie is op 13 januari (weer) gewijzigd.

Leesmij
Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

Belangrijke informatie

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Voorbereiding Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. In 2019 kunt u alvast voorwerk doen zodat de jaarovergang vlekkeloos verloopt.

Het betreft de volgende instellingen op tab Sociaal bij de werknemer:

 • Schriftelijke Arbeidsovereenkomst
 • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • Invloedverzekeringsplicht (oproepkracht of niet)
 • Duur contract (Bepaald of Onbepaald)

Zie ook: Awf en WAB

Export Vpmeld 2020

De optie om gegevens te exporteren naar Vpmeld bieden wij volgend jaar niet meer aan. Als dat voor u problemen geeft neem dan contact op met de helpdesk.

ESS stopt per 1-1-2021 en gaat in juli 2021 verder met een andere app.

Wij kunnen de veiligheid van data in onze huidige ESS niet langer garanderen. Daarom moeten wij hiermee uiterlijk 1 januari 2021 stoppen. We werken hard aan de lancering van een nieuwe app die in juli 2021 klaar moet zijn.

Overgangsregeling LKV 2018

Als u in 2018 voor een werknemer gebruik wilde maken van de overgangsregeling LKV Oudere Werknemers dan diende in de loonaangifte van december 2017 de indicatie Premiekorting Ouderen aan te staan. Wij verzoeken u te controleren of dat het geval is geweest. U gaat naar LogiSal 2017 > Loonaangifte > Historie > selecteer december > Zien/Print. In de rechterkolom iPk moet op de eerste positie een J staan als de werknemer in december Premiekorting ouderen kreeg en in 2018 LKV ouderen. Mocht dat niet zo zijn dan horen wij dat graag. Meer informatie? Zie: deze pagina van het UWV en zoek op ‘voorbeeld’.

Loonaangifte

In sommige gevallen werden geen intrekkingen gedaan waar dat wel had gemoeten.
Dit hebben wij nu ingebouwd en dit kan betekenen dat u met deze versie correcties en intrekkingen ziet verschijnen.
Deze zullen in de meeste gevallen geen financiële consequenties hebben.

Versie 4B (1010)

Optioneel: e-mailadres niet meenemen in UPA PFZW

Vanaf deze versie is het mogelijk om de e-mailadressen niet mee te nemen in de pensioenaangifte naar PFZW. Deze optie vindt u bij Werknemer > Tab Algemeen > E-mailadres. Dit kan handig zijn als er werknemers zijn die er bezwaar tegen hebben dat hun e-mailadres ongevraagd wordt doorgegeven aan derden.

Houd er wel rekening mee dat de werknemer dan ook geen informatie meer ontvangt over de pensioenregeling (o.a. welkomstmail en informatie over pensioenopbouw).

Versie 3K (2609)

Apotheek SBA premie vervallen

Per 1 oktober 2019 is de SBA premie voor de apothekersbranche vervallen. Het fonds dient bijgewerkt te worden zodat de premie vanaf 1-10 op 0% staat.

Versie 3I (1909)

Seniorenregeling Slagers

Mensen moeten steeds langer werken voordat zij met de AOW kunnen. De vraag is of iedereen die eindstreep wel kan halen of voortijdig wegens ziekte uitvalt. De slagersbranche kent op dit moment een seniorenregeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw.  Wij hebben deze regeling opgenomen in LogiSal. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Versie 3G (0509)

Rijn en Binnenvaart

De pensioenregel van pensioen Rijn en Binnenvaart stond in de fondsenlijst als een voltijdjaarloon. Echter blijkt dit niet meer op deze manier berekend dient te worden. Volgens het pensioenfonds is er destijds voor gekozen alleen de werkgevers hierover te informeren en niet de administrateurs en software ontwikkelaars. U kunt het fonds opnieuw koppelen. Helaas dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden. Dit kan het snelste via Bereken > Historie > Wijzigen > Boeken.

Versie 3F (1608)

Beveiliging

Vanaf 1 september is de PAWW hier van toepassing. Ga naar Werkgever > Inhoudingen> Werknemersverzekeringen. Dubbelklik de PAWW en zet deze op Actief. Bij procenten vult u in 0101 > 0% en vanaf 0109 0,3%.

Taxi

Wij hebben een fout gemaakt bij de premie Sociaal Fonds Taxi. Daar stond een wijziging per 1 mei maar dat is niet correct. Dat is nu aangepast. Ga naar de inhouding > tab Koppel en klik op bijwerken. U kunt de gemaakte boekingen vanaf 1 mei opnieuw draaien via Bereken > Historie > Wijzigen of u kunt ervoor kiezen om het handmatig uit te rekenen en te verlonen via looncodes 170 en 171.

Versie 3B (1107)

Recreatie

Het fonds KIKK gaat weer premie heffen. Wij hebben de wijziging opgenomen per 1 juli en dat is goed voor maandloners. Verloont u per 4 weken dan gaat u naar Werkgever > Inhoudingen > Sociale fondsen > Dubbelklik Heffing SFV. Wijzig onderin de datum van ingang van de wijziging naar 16 juli.

Indicatie arbeidsovereenkomst (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vereist dat u vanaf 2020 vastlegt of een arbeidsovereenkomst schriftelijk is aangegaan. Dat gegeven gaat als indicatie mee in de loonaangifte. Daarnaast is dit 1 van de voorwaarden voor het toepassen van het lage tarief voor de AWf. U vindt deze instelling rechtsonder op de tab Sociaal.

Versie 2I (2905)

Foutcode L1906

Veel klanten krijgen momenteel een brief van de Belastingdienst met meldcode L1906. Wij hebben een controle ingebouwd in LogiSal zodat de werknemer niet onjuist ingesteld kan worden en u krijgt een foutmelding bij de loonaangifte.
Meer informatie leest u in dit artikel op logisal.nl.

Versie 2H (2205)

WWM in Metaal en Techniek

Met ingang van 1 juli dient u WWM premie in te houden op het loon van de werknemer. Zie: https://www.wwmetaalentechniek.nl/actueel/
Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Sociale fondsen. Dubbelklik de onderste regel en vul in bij naam WWM. Ga naar de tab Koppel en koppel deze inhouding aan MN WWN aanv WW en WGA. Klik op %%Bijwerken en sluit de werkgever. De premie wordt nu ingehouden vanaf 1 juli.

Versie 2G (1405)

PAWW

Wanneer de PAWW premie anders in gaat dan per 1 januari, ging het cumulatief rekenen (na update 2C) niet goed. De periode voor de ingangsdatum werd meegenomen. Dat is nu opgelost. Indien de grondslag niet conform kolom 3 van de loonstaat (Jaarblok > Loonstaat) is, dient de boeking opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Minimumlonen 1 juli

De minimumlonen per 1 juli zijn opgenomen.

CAO codes

De lijst van de cao codes is opgeschoond. Indien er in uw geval een cao code is vervallen kunt u bij Werkgever > Diversen de code op 9999 Geen reguliere CAO van toepassing zetten. Na het selecteren kunt u rechts kiezen voor: Code Cao naar alle werknemers kopieren.

Versie 2E (2904)

Zeevarenden indicatie werknemersverzekeringen

Wanneer bij een zeevarende geen Zvw wordt toegepast ging de indicatie van de werknemersverzekeringen niet juist mee in de loonaangifte.
Het is nu belangrijk dat u bij Werknemer > tab Fiscaal > tab Bijzonder instellingen, aangeeft dat het een zeevarende betreft. Vervolgens kunt u de loonaangifte opnieuw maken. Indien het aangifte tijdvak is verstreken, kunt u het geforceerd corrigeren (Loonaangifte > Selecteer huidig tijdvak en selecteer onder kolom te Corrigeren tijdvakken alle voorgaande tijdvakken).

Versie 2C (1104)

Grafisch (PGB)

1. Het sociaal fonds (ASF Vakbond) premie werd berekend over de verkeerde grondslag. Zie fondsenlijst en doorkoppelen om de juiste grondslag in te stellen.

2. Bij bepaalde regelingen met 0% als premie werd de grondslag niet meegenomen in de UPA aangifte. De boekingen dienen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Slagers

De franchise werd niet helemaal juist berekend bij administraties die per maand verlonen. Dit wordt cumulatief gecorrigeerd.

Versie 2B (0404)

CAO codes vervallen

Er zijn per 1 januari een aantal CAO codes vervallen. Waaronder 1774 (Tandarts assistenten), 2054, 512, 1700, 629, 1197, 1900, 1902, 2865, 1047, 576, 2057, 2003, 2060, 2061, 2093, 2329, 2093, 225.
Bij Werkgever > Diversen, kunt u bovenin de lijst kiezen voor 9999 Geen reguliere CAO van toepassing selecteren en rechts via de knop Code Cao naar alle werknemers kopieren kiezen. Dit wordt automatisch gecorrigeerd.

Aangepaste premie ASF Gezondheidszorg

Het premiepercentage van ASF Gezondheidszorg gaat per 1-5-2019 naar 0%. Dit is aangepast in de fondsenlijst en de regel dient daardoor opnieuw gekoppeld te worden. Zie fondsenlijst en doorkoppelen.

Versie 1K (2303)

Serieverwerken

In de combinatie serieverwerken met berekenen pensioenpremie per periode (dus niet cumulatief of vcr) is een fout geslopen. LogiSal berekende de franchise te laag en dus de premie te hoog. Dat gaf zichtbaar afwijkende salarisspecificaties. In deze versie verbeterd.

Versie 1J (2103)

Apotheken – Franchise wijziging

De franchise wijzigt per 1 april van 13.785 naar 13.882. Dit dient u zelf te wijzigen bij Werkgever > tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen > Dubbelklik de regel > tab Fran/Max.

Versie 1H (1503)

Intrekkingen UPA verbeterd

Wanneer er iemand onterecht of verkeerd is aangegeven in een UPA bericht, dient de werknemer ingetrokken te worden. Het BSN, werknemernummer en inkomstenverhoudingnummer kan nu gevuld worden. Intrekken kan via Periodeblok > kies soort UPA aangifte > Start > de knop HI, kunt u een intrekking doen. Let op: Dit mag alleen in een correctiebericht. Een correctiebericht wordt aangemaakt wanneer u een aangifte van een tijdvak maakt, dat al eerder is aangemaakt.

Melding verlopen contract automatisch

Wanneer er een datum einde contract is gevuld bij de werknemer, dan krijgt u automatisch een melding (2 maanden van te voren) bij het berekenen wanneer het contract verloopt. Deze optie is niet meer instelbaar bij Werkgever > Diversen.

Reserveringen met kosten voor de werknemer

Er zat een fout (tussen versie 2802 en 0603) bij reserveringen die ingesteld staan op kosten voor de werknemer. Bij het inhouden van de reservering werd de looncode uitkering gebruikt. Is dit bij u het geval? Dan kunt u de boeking opnieuw maken via Bereken > Historie > Wijzigen.

Bijtelling auto ook grondslag voor SF O&O Afbouw

Voor het Sociaal fonds O&O dient bijtelling voor de auto ook grondslag te zijn.
Standaard staat de looncode voor de bijtelling van de auto ingesteld voor grondslag heffingsloon. De grondslag Oude LoonSV dient ook aangevinkt te zijn. Dit stelt u in bij Looncode > Selecteer de looncode van de auto > Geavanceerd > vink Oude LoonSV aan. Bij nieuwe administraties staat dat vanaf deze update goed ingesteld.

Versie 1G (0603)

ASF Hardheidsregeling vervallen

De ASF Hardheidsregeling is vervallen per 1 januari 2019. Via Werkgever > Inhoudingen > Sociale Fondsen kunt u dubbelklikken op de regeling en vinkt u actief uit. Dit heeft geen invloed op de berekeningen aangezien het percentage al op 0% stond.

Versie 1F (2802)

Pensioen Beveiliging

De berekening van LogiSal sloot niet volledig aan bij de rekenvoorschriften van het pensioenfonds. Wij hebben dit verbeterd in de ze versie.

Sociaal fonds Uitzend

Het percentage is aangepast van 0,2% naar 0,1%.
Bijwerken kan zoals omschreven op deze pagina.

Versie 1B (0702)

PAWW BPL en Bouw

De PAWW-regeling is geen grondslag voor het pensioen bij Bouw en BPL.
Standaard staat de algemene regeling gekoppeld bij administraties met BPL.

Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik de PAWW-regeling.
Ga naar tab Koppel > Koppel aan Spaww Bouw en BPL.
Klik onderaan op %% Bijwerken adhv koppeling.

Grafisch

De afronding van de parttimefactor is aangepast naar 4 decimalen.
De WGA Hiaat verzekering werd ten onrechte berekend over het vast overeengekomen loon. Dit is aangepast in het SV-Loon.

 

Versie 1A

SVA MITT toegevoegd

In de branche 047 Textiel was geen SVA MITT premie opgenomen. Deze is in de fondsenlijst toegevoegd onder “Confectie SAVAMITT WGA hiaat”.

Grafisch

Extra pensioenregelingen toegevoegd aan de fondsenlijst.

AP Tandarts aangepast

Percentages aangepast naar 0,3450 (wn) en 0,2550% (wg)

Aandachtspunt vast overeengekomen loon (VOL)

Na de jaarovergang zijn alle voltijd jaarlonen nul gesteld. Bij sommige berekeningen werd het VOL niet automatisch opnieuw berekend. Dit is verbeterd.

Drank en Textielgoederen

Bij de overgang van 2018 naar 2019 zijn deze pensioenfondsen overgezet op Detailhandel. Toen was ons niet bekend dat voor de verdeling van de premie afwijkende afspraken waren gemaakt. Die zijn nu opgenomen in de fondsenlijst onder Detailhandel Dranken OP/NP en Detailhandel Textiel Grooth OP/NP. U kunt uw inhouding voor pensioenpremie hieraan koppelen.

Schoenmakerij en Schoen en lederwarenindustrie

Deze fondsen passen Detailhandel toe maar hier zijn afwijkende afspraken. Wij hebben ze nu ook apart in onze fondsenlijst opgenomen. Zie Detailhandel Schoenmakerij OP/NP en Detailhandel Schoen Lederwarenind OP/NP.

LKV optioneel in de journaalpost

U kunt nu bij het aanmaken van een journaalpost kiezen voor het wel of niet meenemen van het LKV. Deze subsidie is onder voorbehoud want de definitieve toekenning geschiedt op jaarbasis en dan speelt bijvoorbeeld samenloop nog een rol.

Metaal en techniek

De keuze voor het WGA hiaat is optioneel gemaakt in de standaard branche. Aangezien deze premie alleen voor eigenrisicodragers is. Tevens is de premieverdeling op 0 gezet. Indien de premie van toepassing is dan dient u dit handmatig te activeren.

WIA-werknemersverzekering

De premie voor de WIA-werknemersverzekering werd bij werknemers vanaf 62 jaar tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd zijn, niet automatisch verlaagd. Dit is opgelost. Vanaf de betreffende periode wordt gerekend met 0,071% (verdeling 50/50).

Loonaangifte

LogiSal verzorgt vanaf nu een automatische correctie als 1 van de volgende datums is gewijzigd: geboortedatum, datum in dienst en datum uit dienst. Dit wordt weergegeven in het log van het scherm ‘Vorige aangiften’. Blijf svp wel alert bij dergelijke wijzigingen aangezien dit ook van invloed kan zijn op de berekening.
Als een werknemer uit dienst is (geweest) en weer in dienst komt: maak dan een nieuwe inkomstenverhouding aan met een juiste datum in dienst.

Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 zijn er drie keer zoveel loonbelastingtabellen. Dit komt doordat er voor de heffingskortingen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. In LogiSal is het vanaf versie 2018-4A (11 oktober) mogelijk aan te geven van welk land werknemer inwoner is. Bij de jaarovergang naar 2019 neemt LogiSal de instellingen (Werknemer > Tab Fiscaal) automatisch over aan de hand van LogiSal 2018. De standaard loonbelastingverklaring in LogiSal is ook aangepast.
Meer informatie vindt u in dit artikel.

Grootboek en journaal van PAWW

Bij het invoeren van de inhouding ‘Premie PAWW’ zijn wij niet goed omgegaan met het grootboek/journaal. Bij het importeren van de administraties uit vorig jaar kunt u dat op een standaard manier corrigeren. Op Grootboek 25 wordt een kostenrekening voor Spaww gezet en op Grootboek 75 een ’te betalen Spaww’. Verder wordt de inhouding zodanig gejournaliseerd.
Dit is een optie tijdens het importeren. Als u 25 en 75 voor bepaalde administraties al in gebruik heeft dan adviseren wij u die administratie apart te importeren en niet tegelijk met alle andere administraties de jaarovergang te doen. Zodat u voor de administratie waarbij het grootboeknummer niet overschreven dient te worden, de optie niet aan zet.

Grafisch

De pensioenaanlevering voor Grafisch gaat voortaan via een UPA naar PGB.
Wij hebben alle relevante informatie vermeld op deze pagina. Het is absoluut van belang om dit door te nemen als u verloningen doet in de Grafimedia.

Voor het instellen van LogiPoort kijkt u hier.

Op dit moment (3 januari) zijn de premies ASF nul. Maar dit is op basis van een principe akkoord wat nog moet worden goedgekeurd. Als u de weg open wilt houden naar een premie anders dan 0% dan adviseren wij u 0,1% wg-deel in te houden want dat kan later worden gewijzigd. 0% kan niet anders worden gewijzigd dan via Berekenen > Historie > Wijzigen. Dus handmatig.

Het is goed mogelijk dat de Hardheidsregeling S0557-1003; ASFHH komt te vervallen. Of dit inderdaad gebeurt en per wanneer wordt ook door de sociale partners bepaald.

Vervoer

Het pensioenreglement wordt aangepast aan de rekenvoorbeelden die het pensioenfonds nu al hanteert. Wij hebben aanpassingen gemaakt waardoor u variabele loonbestanddelen bij het regelingloon (vast overeengekomen loon) kunt tellen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Rijn- en binnenvaart

De pensioenaangifte van deze branche gaat dit jaar met de UPA van AZL. In LogiPoort is het belangrijk dat het relatienummer is gevuld. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Drankindustrie

Dit pensioenfonds gaat over naar Detailhandel. LogiSal verzorgt dat tijdens de import uit vorig jaar. Uiteraard is het verstandig om dit te controleren.

Schoen en Leder(waren)

Dit pensioenfonds gaat over naar Detailhandel. LogiSal verzorgt dat tijdens de import uit vorig jaar. Uiteraard is het verstandig om dit te controleren.

Jaarovergang 2018-2019

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang naar 2019 vindt u op deze pagina.

Leesmij
Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

LogiSal Leesmij 2020

Belangrijke informatie

ESS en Clouddossier

De ESS (Employee Self Service) dienst is gestopt per 2021 in verband met de veiligheid van data die wij op dit moment niet kunnen waarborgen. Wij zijn bezig met een nieuwe mogelijkheid voor ESS en zal later in 2021 (Q4) beschikbaar zijn. Houdt de leesmij en onze website in de gaten.

Daarnaast zijn wij gestopt met het aanbieden van Cloud Dossier.
Gebruikers kunnen doorgaan zoals zij gewend zijn (via Pinkweb).

Stoelendans Pensioenen 2021

Pensioenfonds detailhandel gaat in 2021 naar Capgemini.
BPL, Bakkers, Recreatie, Meubel en Kappers gaan naar de UPA (TKP).
USAG (schilders) gaat het zelf doen.

Wij regelen dit vanzelfsprekend allemaal in LogiSal 2021 maar u moet tzt een nieuw account regelen.

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Leesmij versie 5C

Inkomenscode 31 – uren in loonaangifte

Wanneer er gebruik werd gemaakt van inkomenscode ’31 Uitkering in het kader van de ziektewet’, werden er onterecht geen uren aangeleverd in de loonaangifte.
Dit kunt u corrigeren door een Correctie achteraf te maken over de periodes waarin er boekingen waren voor de betreffende inkomstenverhouding.
Onze excuses voor het ongemak.

Leesmij versie 4E

Jaaropgaaf

De werkgevers-sociale lasten in de jaaropgaaf waren helaas exclusief Awf. Dat is bij deze gecorrigeerd. Dit heeft geen invloed op aangiften inkomstenbelasting e.d.

Leesmij versie 4D

LKV

De tabel voor AOW was niet aangepast aan de vertraging. Dit betekent dat bij Aow-ers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid LogiSal in sommige gevallen de LKV

‘aan’ liet staan waar dat niet terecht was. Dan is ook de indicatie LKV in de loonaangifte op JA gezet. Dat heeft alleen consequenties in de journaalpost en mogelijk in uw verwachting, want de belastingdienst kent het toch niet toe.

Leesmij versie 4A

Periode 13 verwerken (4 weken)

Het verlonen van periode 13 met 5 weken gaat als volgt:
U roept gewoon deze periode aan en verandert dan het aantal loondagen van (standaard) 20 naar 25.

LogiSal stelt voor uren en loon verhoudingsgewijs aan te passen. Wij adviseren u dit te volgen.
Vervolgens stelt LogiSal de vraag of u de dagtabel wilt toepassen: wij adviseren Nee.

Leesmij versie 3C

LogiMail geverifieerd bij Google

LogiMail is geverifieerd door Google en aangemerkt als veilige applicatie.

Kijk voor de stappen: E-mail met Google OAuth 2.0

Leesmij versie 3A

Mailen met Google

Vanaf deze versie (3A) gebruiken we de nieuwste e-mail-methode van Google. Problemen met ‘minder veilige apps’ en ‘authenticatie in twee stappen’ zijn voorbij.
Als u mailt via de SMTP van Google (Gmail) (zie Instellingen > E-mail afzenders), dan gaat de verwerking van de e-mail anders, vooral de eerste keer.
Als u nog nooit bent ingelogd op het apparaat waarop u de e-mail wilt instellen, dient er eerst toestemming gegeven te worden. Wanneer u uw G-mail account heeft gekoppeld aan een smartphone dient u deze bij de hand te hebben.

Ook kan LogiSal nu overweg met 2-staps verificatie van G-mail (als u dat bij Gmail ingesteld heeft).
Wij verwijzen u naar onze help voor de procedure.

Let op: Wanneer u e-mail verstuurd via Gmail moet uw afzender e-mailadres ook het betreffende Gmail adres zijn. Als u wilt mailen vanaf een eigen domein dient u de smtp gegevens van het domein in te stellen en dat kan niet meer via Gmail.

Kijk voor de stappen: E-mail met Google OAuth 2.0

Leesmij versie 2C

Bedragen Jeugd-LIV

N.a.v. de gepubliceerde rekenregels hebben wij de nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV ingevoerd.

Sociaal fonds Mobiliteit Taxi

De premie voor het sociaal fonds Mobiliteit in de taxi branche vervalt ook het 3e kwartaal vanwege Corona. Dit hebben wij aangepast in de fondsenlijst.
Opnieuw koppelen is nodig. Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst.

 

Leesmij versie 2B

Grafimedia

Wegens een aanpassing in de weergave van het regelingloon in de UPA, dienen de UPA’s van dit jaar per periode opnieuw gemaakt en ingediend te worden.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli

Met het aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.  Bij Werknemer > Tab Sociaal > Incidenteel lager loon kunt u eventueel aangeven dat het om aanvullend geboorteverlof gaat. Tijdens het aanvullend geboorteverlof is het salaris 30% lager. Bij een hoger inkomen kan dit zelfs meer zijn. Het dagloon heeft namelijk een maximum. Soms vult uw werkgever de uitkering aan tot 100%. Dit staat eventueel in de cao/arbeidsovereenkomst. Kijk hier voor meer informatie.

Aanpassingen %% Afbouw, Afbouw-UTA en Natuursteen

De premiepercentages zijn aangepast n.a.v. het overzicht op de pagina van bpf bouw. Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?

De aanpassingen gelden vanaf 1 januari. U kunt er voor kiezen dit te corrigeren.
De boekingen dienen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Nieuw: Overzicht 30% herzieningstoets

Ondanks dat kortgeleden bekend is gemaakt dat de 30% herziening niet van toepassing is in 2020 en wij bezig waren met het ontwikkelen van een overzicht hebben wij deze module gepubliceerd. De module kunt u raadplegen via Jaarblok > 30% herzieningstoets WAB. Een beschrijving van de 30% herzieningstoets vindt u in dit artikel.

Wettelijk minimumloon vanaf 1 juli

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli is toegevoegd in LogiSal (Instellingen > Minimulonen).

Percentage vrije ruimte naar 3%

Het percentage van de vrije ruimte (werkkostenregeling) is aangepast naar 3%.
Meer informatie vindt u in dit nieuwsartikel.

Leesmij versie 2A

Versie 1404

Premie RAS

De RAS heeft de premie tijdelijk op NUL gezet, met verschillende data voor maandloon en vierwekenloon. U dient de regel opnieuw te koppelen met de fondsenlijst.

Wij hebben de datums van maandloon opgenomen. Als u per vierweken verloont dan dient u te gaan naar Werkgever > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > RAS dubbelklikken > tab Procent en moet u de datums zetten op: 20 april en 13 juli.

Correcties Groothandel kaas en ei

De productkenmerken en de franchises zijn gecorrigeerd. U dient opnieuw te koppelen.

Versie 0604

Code reden einde dienstverband

LogiSal verplichte een reden van einde dienstverband op te geven wanneer er een uit dienstdatum is gevuld. Dit is onterecht bij een inkomenscode anders dan 11, 13 en 15. De controles daarop zijn verscherpt.

Heeft u een afkeuring gehad met meldcode L2023 of L2024?

Neem dan een geforceerde correctie mee over het desbetreffende tijdvak. Dat kan via Loonaangifte > Maak LA > Selecteer het tijdvak waar u aangifte voor wilt doen en selecteer in de rechterkolom het tijdvak dat u dient te corrigeren (onder ‘Te corrigeren tijdvakken’).

Loonaangifte versie 2020.0.1.7

Nieuw is een optie in het scherm waarin u het tijdvak kiest.

Let op: Wij adviseren u voor het gebruik van deze optie een kopie van de administratie te maken.

Als u die optie activeert dan controleert LogiSal de boekingen op de volgende aspecten:

Ontslagen binnen 2 maanden
Als een werknemer binnen 2 maanden wordt ontslagen dan moet het AWf tarief ‘herzien’ (lees: hoog) worden toegepast.
LogiSal stelt dit vast en vraagt of de boekingen moeten worden aangepast. Indien u kiest voor Ja dan worden de boekingen gewijzigd.

Tarief voor jongeren < 21
LogiSal controleert het aantal gewerkte uren in relatie tot het geboekte tarief en past de boeking zo nodig aan.
Dit is vooral handig bij week verloningen waarbij niet altijd duidelijk is wat het aantal uren in het aangiftetijdvak gaat worden.

Bijvoorbeeld: U heeft de lage Awf premie toegepast bij een werknemer onder de 21 die onder de uren grens blijft. Maar achteraf blijkt toch dat de urengrens is overschreden. De boekingen worden (indien u daarvoor kiest) aangepast naar het hoge tarief.

 

Leesmij versie 1C

AVH naar AGH per 1 juli

Voor groothandel in Aardappelen, Groente/fruit, Eieren en Kaas moet u vanaf 1 juli pensioenaangifte doen bij AGH. U kunt de inhouding koppelen aan het juiste fonds uit de fondsenlijst (zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?). Dan komt de productcode meteen mee en gaat de UPA verder vanzelf.

Bij AGH kunt u aangeven met welk pakket u werkt. Kies indien u gebruik maakt van LIS voor LogiSal (LIS). Indien u gebruik maakt van LogiPoort kiest u voor LogiSal (LogiPoort).

Sociaal fonds Meubel

Het sociaal fonds Meubel werd onterecht meegenomen in de UPA aangifte richting Centric. U kunt het fonds opnieuw koppelen via Werkgever > Openen > Tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik het sociaal fonds > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling.

Vervolgens kan er een nieuwe UPA (Periodeblok > UPA voor Centric) worden aangemaakt/ingediend.

UPA terugkoppelingen

Heeft u vragen of hulp nodig bij bepaalde terugkoppelingen van UPA?  Zie: UPA Foutmeldingen

Krijgt u een foutmelding over onjuist toegepaste regelingen(kenmerk)?

Zie: Hoe controleer ik welk regelingenkenmerk er toegepast wordt?

Leesmij versie 1B 

Pensioenaangifte AZL en houtverwerkende industrie

Het bericht was niet conform xsd van 2020. In versie 2020.0.0.2 (Info > Versie en informatie) is dit opgelost. Daarnaast is houtverwerkende industrie verhuist naar Heerlen (ipv Amsterdam). Dit heeft invloed op de bestandsnaam (AZL ipv AZA).

Update trigger veranderd

LogiSal controleert als er een nieuwe versie beschikbaar is. Wanneer de eerste twee tekens van de versie hoger waren dan uw eigen LogiSal versie, creëerde dat een trigger om te updaten. Nu gebeurt dat ook wanneer de datum tussen de haakjes is aangepast.

Voorbeeld:

Loonheffing voor artiesten

Het percentage voor de loonheffing voor artiesten uit Nederland is aangepast naar 37,35%.

Aspirantenregeling Architecten

In de fondsenlijst stond de aspiranten regeling met premiepercentage. Ook ging er geen grondslag mee in de aangifte. Dit is gecorrigeerd. Het fonds dient opnieuw gekoppeld te worden. Vervolgens de boeking opnieuw (Bereken > Historie > Wijzigen). Daarna kan een nieuwe pensioenaangifte gemaakt worden.

Leesmij versie 1A

Updaten

LogiSal werkt zichzelf automatisch bij waarbij alle wijzigingen t/m de eerste van de vorige maand worden meegenomen. Dit systeem werkt prima mits u minimaal elke maand LogiSal start. Doet u dat niet dan kiest u in menu Beheer voor Update Totaal.

Aanpassingen t/m 30-01-2020

Minimumloon BBL’er

Bij een 20-jarige BBL’er werd ten onrechte € 1.116,95 vermeld. Dit is aangepast in € 1.016,95.

Premieverdeling Kinderopvang

Aangepast conform documentatie.

Pensioenpremie Schoonmaak

Het werkgeversdeel is aangepast (incl. overgangsregeling). De regel dient opnieuw gekoppeld te worden. Vervolgens dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen). Tevens dient u een nieuwe pensioenaangifte aan te maken.

Het kan zijn dat u signaal: ‘168 Premie is te laag’ krijgt in het portaal van APG.

Verdere wijzigingen

 • Generatiepact Metaal en Techniek mogelijk gemaakt vanaf 60 jaar (ipv 62)
 • Diverse aanpassingen in de fondsenlijst.
 • Foutoplossing bij foutmelding c2041 (aanmaken loonaangifte) verduidelijkt. Zie : melding c2041 in de loonaangifte.
 • Foutoplossing geen werknemersverzekeringen bij serieverwerken (sommige gevallen).

Bijgewerkte fondsen

Op dit moment zijn helaas nog niet alle premiepercentages bekend. Via LogiSal > menu Sectoren > fondsenlijst kunt u zien welke fondsen zijn bijgewerkt. In de kolom ‘Jr’ vindt u het betreffende jaar. De 0 (nul) staat uiteraard voor 2020. Indien u over premiepercentages beschikt die nog niet zijn opgenomen dan ontvangen wij deze graag via helpdesk@logihuis.nl

Branche of sectorgebonden informatie

Sociaal Fonds Retail Non-Food

De premie is aangepast naar 0,2% voor de werkgever. Echter mag er sinds 2020 een 1/4 (0,05%) ingehouden worden bij werknemer. Indien u dat wilt, kunt u dubbelklikken op de inhouding en zelf het premiepercentage wijzigen.

IOB Retail-Nonfood

Voor Retail-Nonfood is in de CAO voor 2020 een Individueel Ontwikkelbudget (IOB) overeengekomen, ook wel genoemd leerrekening. Werkgevers in deze sector zijn per e-mail geïnformeerd. De uitvoering van de regeling ligt bij deleerrekening(.nl). Zij kiezen er voor om geen gebruik te maken van bestaand berichtenverkeer zoals de UPA, maar ontwikkelen een aparte communicatiestroom. LogiSal zal hier niet op aansluiten. U kunt gebruiken maken van de door hen nog te bouwen webservice om uw werknemers aan te melden.

Houthandel

Zij zijn overgegaan naar het pensioenfonds Meubel. Daardoor wordt de berekeningswijze (bij overuren) vermoedelijk ook anders. Svp wachten met berekenen tot hierover uitsluitsel is.

Uitzend

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat payrolling naar sector 45 gaat en uitzenden naar sector 52. Omdat dit afhankelijk is van een beschikking sectorindeling per werkgever kunnen wij dat tijdens importeren niet aanpassen. U moet dat, indien van toepassing zelf doen. Controleert u de beschikking sectorindeling. Ook de beschikking WHK vermeldt de sector.

U dient voor werknemers die vallen onder Code Aard Arbeidsverhouding 82 (payrolling) ook de CAO code van de inlener op te geven. Die kunt u instellen op de tab Sociaal en deze gaat mee in de boeking in de loonaangifte wordt de code uit de boeking gehaald.

De reservering feestdagen wijzigt naar 3,04%. En die voor vakantiegeld gaat naar 8,33%. U moet dat zelf aanpassen bij Werkgever > Reserveringen. Controleer ook de andere reserveringen omdat dit soort wijzigingen ons soms niet of laat bereikt.

TKP en Centric (UPA)

TKP en Centric zijn geheel overgestapt op de UPA. AZL gedeeltelijk.
Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van een account of het doen van de aangifte. U wordt door de organisaties zelf benaderd voor een account. Als u werkt met LogiPoort dan dient u zelf in en heeft u een eigen account nodig. Als u indient met onze LIS dan gebruikt u ons account, maar kan het zijn dat u zich (of uw klant) nog moet aanmelden bij het pensioenfonds onder ons nummer.

Instellen in Logipoort? Zie Instellingen TKP of Instellingen Centric

Instellen in LogiSal of LIS? Zie TKP of Centric

Loonbelastingtabellen België, Suriname en Aruba

Er zijn nu ook aparte tabellen voor inwoners van België, Suriname en Aruba, naast die voor Nederland, Landenkring en Derdenlanden. Wij hebben er voor gekozen om het woonland (Werknemer > tab Algemeen) te gebruiken als trigger voor toepassing van de tabellen voor Belgie en Suriname/Aruba. De overige 3 vindt u op de tab Fiscaal.

BSN op salarisspecificatie

Het burgerservicenummer van werknemer hoeft nadrukkelijk niet op de loonstrook te staan. Zo viel in 2019 te lezen in het Handboek Loonheffingen. Voorheen stond in in het handboek welke gegevens verplicht op de loonstrook moeten staan, plus een aantal suggesties voor toevoegingen. Onder die suggesties stond ook het BSN. Dat advies is nu uit het handboek geschrapt, omdat hiervoor geen wettelijke basis is.

Voortaan wordt bij een nieuwe administratie standaard ingesteld dat het BSN niet op de loonstrook komt. Wij adviseren u dit ook op bestaande administraties in te stellen, dat kan via Werkgever > Indeling Slip (rechtsonder).

Contracturen per week

Werknemer > tab LoonED > Contracturen per week. Dit veld speelt een belangrijke rol bij de toepassing van de WAB. Let op dat u hier de overeengekomen contracturen vermeld zoals die zijn aan begin van het aangiftetijdvak (= meestal zelfde als verloningstijdvak).

BBL (beroepsbegeleidende leerweg )

BBL is vanaf 2020 een ‘aard arbeidsverhouding’ (Werknemer > tab Sociaal). Dit wordt bij importeren vanzelf aangepast. Bij nieuwe werknemers dient u dit zelf in te stellen.

Sector-indeling

Die blijft bestaan, ook in LogiSal. Als u de indeling in de werkgever wijzigt gaat de wijziging mee in elke volgende loonaangifte die u maakt. Dit zit dus niet meer in de boekingen.

Code reden einde arbeidsovereenkomst

Die lijst is langer geworden en heeft een bijzonderheid. De door de Belastingdienst in de lijst opgenomen code 2 is door de UPA vervangen door de codes 80 en 81. Als u 1 van die codes selecteert zal in de loonaangifte de code 2 opgenomen worden.

Transitievergoeding

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Dan geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de documentatie van de Belastingdienst.

AWf

Hiervoor verwijzen wij u naar dit artikel AWf en WAB op de supportpagina.

Tijdens het importeren van administraties van 2019 naar 2020 worden de volgende instellingen geconverteerd bij Werknemer > tab Sociaal.

 • Duur contract wordt omgezet naar Contract-duur (bepaald of onbepaald)
 • BBL wordt verplaatst naar de lijst Aard arbeidsverhouding
 • In 2019 heeft u al in kunnen stellen of de AO schriftelijk is vastgelegd. Als u dat nog niet heeft gedaan dan dient u dit voor de eerste berekening te wijzigen.

Let op: Uitstel tot 1 april 2020 voor administratieve vereisten

Lay-out

De informatie die op de loonstrook wordt afgedrukt inzake de contract-vorm is langer geworden, bijvoorbeeld ‘onbepaalde tijd/niet schr’. Dit leidt er bij bestaande klanten toe dat dit op 2 regels wordt afgedrukt. U kunt dat anders instellen.

 • Ga naar Werkgever > tab Indeling Slip.
 • Kijk rechtsboven welke lay-out u gebruikt.
 • Klik op ‘Naar lay-out’.
 • Klik op de tab Basisgegevens en vul de volgende waarden in:
  Breedte van de linkerkolom: 33
  Breedte van de rechterkolom: 35

Vakantiebonnen

Vakantiebonnen bestaan niet meer. U kunt zelf controleren of u bij Werkgever > Reserveringen nog reserveringen actief heeft staan.

UPA

De controles in de UPA zijn aangescherpt, vooral die rond datums (in/uit dienst, geboortedatum). Bij een aantal zaken kunt u niet meer verder voordat de problemen zijn opgelost. Ook de pensioenfondsen vragen of aanlevering kan binnen 10 dagen na het verstrijken van het tijdvak.

 

Export werknemer-gegevens

De functie Exporteren alle gegevens naar Ascii 2018 is vervangen door 2020.
De velden m.b.t. de Awf (zoals schriftelijke ao, contract en BBL) worden ook geëxporteerd.

2e bankrekening

Wanneer in 2019 het vinkje ‘Netto voor 2e bankrekening ook meenemen’ aan stond, kan het zijn dat deze optie niet meer aangevinkt staat na de jaarovergang naar 2020.

Dit vinkje dient éénmalig weer aangevinkt te worden, de optie wordt dan onthouden voor de volgende keer.

Vpmeld

De optie om gegevens te exporteren naar Vpmeld bieden wij niet meer aan. Dit is in de leesmij van 2019 aangekondigd.

Overgang naar de UPA van TKP en Centric

Wanneer u indient met LogiPoort dient u uw eigen relatienummer te vullen bij Instellingen > Gegevens licentiehouder. Zie ook: Instellingen TKP of Instellingen Centric

Wanneer u indient via LIS dient ons relatienummer gevuld te worden.
Zie: TKP of Centric

Welk relatienummer wordt toegepast vindt u in het scherm Inzender tijdens het maken van pensioenaangifte. Dit scherm komt alleen naar voren wanneer u kiest voor de knop Volgende (in plaats van Voltooi).

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.