Menu
Leesmij
Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

Belangrijke informatie

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Voorbereiding Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. In 2019 kunt u alvast voorwerk doen zodat de jaarovergang vlekkeloos verloopt.

Het betreft de volgende instellingen op tab Sociaal bij de werknemer:

 • Schriftelijke Arbeidsovereenkomst
 • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • Invloedverzekeringsplicht (oproepkracht of niet)
 • Duur contract (Bepaald of Onbepaald)

Zie ook: Awf en WAB

Export Vpmeld 2020

De optie om gegevens te exporteren naar Vpmeld bieden wij volgend jaar niet meer aan. Als dat voor u problemen geeft neem dan contact op met de helpdesk.

ESS per 1-1-2020 uitsluitend via Salariszaken

Afgelopen jaar hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar het door ontwikkelen van Employee Self Service (ESS). U kunt dan denken aan het mogelijk maken van een browser toegang, digitaal dossier en eventueel verlofaanvragen. Zoals u weet bieden wij de goedkoopste salarissoftware van Nederland aan. Om dit te blijven doen hebben wij besloten om deze extra functionaliteiten in de nabije toekomst alleen nog aan te bieden via zusteronderneming Salariszaken. Naast de hoge investering wordt het ook steeds lastiger om de veiligheid te garanderen vanwege alle eisen die daar aan ten grondslag liggen.
Huidige gebruikers van ESS kunnen in 2020 nog gebruik maken van ESS. Wij hebben hiervoor gekozen om huidige gebruikers de tijd te geven zich voor te bereiden op deze wijziging. Per 1-1-2021 kunt u deze applicatie niet meer raadplegen. In dit document vindt u meer informatie.

Salariszaken b.v. (zusteronderneming)

Salariszaken is een zusteronderneming, dus onder dezelfde leiding en met hetzelfde personeel. Salariszaken b.v biedt een online platform aan waar u de keuze heeft uit zelf doen, samen doen, of uitbesteden. Salariszaken is ons product voor de veeleisende onderneming die online wil werken en haar werknemers veel mogelijkheden wil bieden.  Op de website van Salariszaken vindt u informatie. Bekijk hier de specifieke pagina voor accountantskantoren.

Overgangsregeling LKV 2018

Als u in 2018 voor een werknemer gebruik wilde maken van de overgangsregeling LKV Oudere Werknemers dan diende in de loonaangifte van december 2017 de indicatie Premiekorting Ouderen aan te staan. Wij verzoeken u te controleren of dat het geval is geweest. U gaat naar LogiSal 2017 > Loonaangifte > Historie > selecteer december > Zien/Print. In de rechterkolom iPk moet op de eerste positie een J staan als de werknemer in december Premiekorting ouderen kreeg en in 2018 LKV ouderen. Mocht dat niet zo zijn dan horen wij dat graag. Meer informatie? Zie: deze pagina van het UWV en zoek op ‘voorbeeld’.

Loonaangifte

In sommige gevallen werden geen intrekkingen gedaan waar dat wel had gemoeten.
Dit hebben wij nu ingebouwd en dit kan betekenen dat u met deze versie correcties en intrekkingen ziet verschijnen.
Deze zullen in de meeste gevallen geen financiële consequenties hebben.

Versie 4B (1010)

Optioneel: e-mailadres niet meenemen in UPA PFZW

Vanaf deze versie is het mogelijk om de e-mailadressen niet mee te nemen in de pensioenaangifte naar PFZW. Deze optie vindt u bij Werknemer > Tab Algemeen > E-mailadres. Dit kan handig zijn als er werknemers zijn die er bezwaar tegen hebben dat hun e-mailadres ongevraagd wordt doorgegeven aan derden.

Houd er wel rekening mee dat de werknemer dan ook geen informatie meer ontvangt over de pensioenregeling (o.a. welkomstmail en informatie over pensioenopbouw).

Versie 3K (2609)

Apotheek SBA premie vervallen

Per 1 oktober 2019 is de SBA premie voor de apothekersbranche vervallen. Het fonds dient bijgewerkt te worden zodat de premie vanaf 1-10 op 0% staat.

Versie 3I (1909)

Seniorenregeling Slagers

Mensen moeten steeds langer werken voordat zij met de AOW kunnen. De vraag is of iedereen die eindstreep wel kan halen of voortijdig wegens ziekte uitvalt. De slagersbranche kent op dit moment een seniorenregeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw.  Wij hebben deze regeling opgenomen in LogiSal. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Versie 3G (0509)

Rijn en Binnenvaart

De pensioenregel van pensioen Rijn en Binnenvaart stond in de fondsenlijst als een voltijdjaarloon. Echter blijkt dit niet meer op deze manier berekend dient te worden. Volgens het pensioenfonds is er destijds voor gekozen alleen de werkgevers hierover te informeren en niet de administrateurs en software ontwikkelaars. U kunt het fonds opnieuw koppelen. Helaas dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden. Dit kan het snelste via Bereken > Historie > Wijzigen > Boeken.

Versie 3F (1608)

Beveiliging

Vanaf 1 september is de PAWW hier van toepassing. Ga naar Werkgever > Inhoudingen> Werknemersverzekeringen. Dubbelklik de PAWW en zet deze op Actief. Bij procenten vult u in 0101 > 0% en vanaf 0109 0,3%.

Taxi

Wij hebben een fout gemaakt bij de premie Sociaal Fonds Taxi. Daar stond een wijziging per 1 mei maar dat is niet correct. Dat is nu aangepast. Ga naar de inhouding > tab Koppel en klik op bijwerken. U kunt de gemaakte boekingen vanaf 1 mei opnieuw draaien via Bereken > Historie > Wijzigen of u kunt ervoor kiezen om het handmatig uit te rekenen en te verlonen via looncodes 170 en 171.

Versie 3B (1107)

Recreatie

Het fonds KIKK gaat weer premie heffen. Wij hebben de wijziging opgenomen per 1 juli en dat is goed voor maandloners. Verloont u per 4 weken dan gaat u naar Werkgever > Inhoudingen > Sociale fondsen > Dubbelklik Heffing SFV. Wijzig onderin de datum van ingang van de wijziging naar 16 juli.

Indicatie arbeidsovereenkomst (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vereist dat u vanaf 2020 vastlegt of een arbeidsovereenkomst schriftelijk is aangegaan. Dat gegeven gaat als indicatie mee in de loonaangifte. Daarnaast is dit 1 van de voorwaarden voor het toepassen van het lage tarief voor de AWf. U vindt deze instelling rechtsonder op de tab Sociaal.

Versie 2I (2905)

Foutcode L1906

Veel klanten krijgen momenteel een brief van de Belastingdienst met meldcode L1906. Wij hebben een controle ingebouwd in LogiSal zodat de werknemer niet onjuist ingesteld kan worden en u krijgt een foutmelding bij de loonaangifte.
Meer informatie leest u in dit artikel op logisal.nl.

Versie 2H (2205)

WWM in Metaal en Techniek

Met ingang van 1 juli dient u WWM premie in te houden op het loon van de werknemer. Zie: https://www.wwmetaalentechniek.nl/actueel/
Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Sociale fondsen. Dubbelklik de onderste regel en vul in bij naam WWM. Ga naar de tab Koppel en koppel deze inhouding aan MN WWN aanv WW en WGA. Klik op %%Bijwerken en sluit de werkgever. De premie wordt nu ingehouden vanaf 1 juli.

Versie 2G (1405)

PAWW

Wanneer de PAWW premie anders in gaat dan per 1 januari, ging het cumulatief rekenen (na update 2C) niet goed. De periode voor de ingangsdatum werd meegenomen. Dat is nu opgelost. Indien de grondslag niet conform kolom 3 van de loonstaat (Jaarblok > Loonstaat) is, dient de boeking opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Minimumlonen 1 juli

De minimumlonen per 1 juli zijn opgenomen.

CAO codes

De lijst van de cao codes is opgeschoond. Indien er in uw geval een cao code is vervallen kunt u bij Werkgever > Diversen de code op 9999 Geen reguliere CAO van toepassing zetten. Na het selecteren kunt u rechts kiezen voor: Code Cao naar alle werknemers kopieren.

Versie 2E (2904)

Zeevarenden indicatie werknemersverzekeringen

Wanneer bij een zeevarende geen Zvw wordt toegepast ging de indicatie van de werknemersverzekeringen niet juist mee in de loonaangifte.
Het is nu belangrijk dat u bij Werknemer > tab Fiscaal > tab Bijzonder instellingen, aangeeft dat het een zeevarende betreft. Vervolgens kunt u de loonaangifte opnieuw maken. Indien het aangifte tijdvak is verstreken, kunt u het geforceerd corrigeren (Loonaangifte > Selecteer huidig tijdvak en selecteer onder kolom te Corrigeren tijdvakken alle voorgaande tijdvakken).

Versie 2C (1104)

Grafisch (PGB)

1. Het sociaal fonds (ASF Vakbond) premie werd berekend over de verkeerde grondslag. Zie Fondsenlijst en doorkoppelen om de juiste grondslag in te stellen.

2. Bij bepaalde regelingen met 0% als premie werd de grondslag niet meegenomen in de UPA aangifte. De boekingen dienen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Slagers

De franchise werd niet helemaal juist berekend bij administraties die per maand verlonen. Dit wordt cumulatief gecorrigeerd.

Versie 2B (0404)

CAO codes vervallen

Er zijn per 1 januari een aantal CAO codes vervallen. Waaronder 1774 (Tandarts assistenten), 2054, 512, 1700, 629, 1197, 1900, 1902, 2865, 1047, 576, 2057, 2003, 2060, 2061, 2093, 2329, 2093, 225.
Bij Werkgever > Diversen, kunt u bovenin de lijst kiezen voor 9999 Geen reguliere CAO van toepassing selecteren en rechts via de knop Code Cao naar alle werknemers kopieren kiezen. Dit wordt automatisch gecorrigeerd.

Aangepaste premie ASF Gezondheidszorg

Het premiepercentage van ASF Gezondheidszorg gaat per 1-5-2019 naar 0%. Dit is aangepast in de fondsenlijst en de regel dient daardoor opnieuw gekoppeld te worden. Zie Fondsenlijst en doorkoppelen.

Versie 1K (2303)

Serieverwerken

In de combinatie serieverwerken met berekenen pensioenpremie per periode (dus niet cumulatief of vcr) is een fout geslopen. LogiSal berekende de franchise te laag en dus de premie te hoog. Dat gaf zichtbaar afwijkende salarisspecificaties. In deze versie verbeterd.

Versie 1J (2103)

Apotheken – Franchise wijziging

De franchise wijzigt per 1 april van 13.785 naar 13.882. Dit dient u zelf te wijzigen bij Werkgever > tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen > Dubbelklik de regel > tab Fran/Max.

Versie 1H (1503)

Intrekkingen UPA verbeterd

Wanneer er iemand onterecht of verkeerd is aangegeven in een UPA bericht, dient de werknemer ingetrokken te worden. Het BSN, werknemernummer en inkomstenverhoudingnummer kan nu gevuld worden. Intrekken kan via Periodeblok > kies soort UPA aangifte > Start > de knop HI, kunt u een intrekking doen. Let op: Dit mag alleen in een correctiebericht. Een correctiebericht wordt aangemaakt wanneer u een aangifte van een tijdvak maakt, dat al eerder is aangemaakt.

Melding verlopen contract automatisch

Wanneer er een datum einde contract is gevuld bij de werknemer, dan krijgt u automatisch een melding (2 maanden van te voren) bij het berekenen wanneer het contract verloopt. Deze optie is niet meer instelbaar bij Werkgever > Diversen.

Reserveringen met kosten voor de werknemer

Er zat een fout (tussen versie 2802 en 0603) bij reserveringen die ingesteld staan op kosten voor de werknemer. Bij het inhouden van de reservering werd de looncode uitkering gebruikt. Is dit bij u het geval? Dan kunt u de boeking opnieuw maken via Bereken > Historie > Wijzigen.

Bijtelling auto ook grondslag voor SF O&O Afbouw

Voor het Sociaal fonds O&O dient bijtelling voor de auto ook grondslag te zijn.
Standaard staat de looncode voor de bijtelling van de auto ingesteld voor grondslag heffingsloon. De grondslag Oude LoonSV dient ook aangevinkt te zijn. Dit stelt u in bij Looncode > Selecteer de looncode van de auto > Geavanceerd > vink Oude LoonSV aan. Bij nieuwe administraties staat dat vanaf deze update goed ingesteld.

Versie 1G (0603)

ASF Hardheidsregeling vervallen

De ASF Hardheidsregeling is vervallen per 1 januari 2019. Via Werkgever > Inhoudingen > Sociale Fondsen kunt u dubbelklikken op de regeling en vinkt u actief uit. Dit heeft geen invloed op de berekeningen aangezien het percentage al op 0% stond.

Versie 1F (2802)

Pensioen Beveiliging

De berekening van LogiSal sloot niet volledig aan bij de rekenvoorschriften van het pensioenfonds. Wij hebben dit verbeterd in de ze versie.

Sociaal fonds Uitzend

Het percentage is aangepast van 0,2% naar 0,1%.
Bijwerken kan zoals omschreven op deze pagina.

Versie 1B (0702)

PAWW BPL en Bouw

De PAWW-regeling is geen grondslag voor het pensioen bij Bouw en BPL.
Standaard staat de algemene regeling gekoppeld bij administraties met BPL.

Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik de PAWW-regeling.
Ga naar tab Koppel > Koppel aan Spaww Bouw en BPL.
Klik onderaan op %% Bijwerken adhv koppeling.

Grafisch

De afronding van de parttimefactor is aangepast naar 4 decimalen.
De WGA Hiaat verzekering werd ten onrechte berekend over het vast overeengekomen loon. Dit is aangepast in het SV-Loon.

 

Versie 1A

SVA MITT toegevoegd

In de branche 047 Textiel was geen SVA MITT premie opgenomen. Deze is in de fondsenlijst toegevoegd onder “Confectie SAVAMITT WGA hiaat”.

Grafisch

Extra pensioenregelingen toegevoegd aan de fondsenlijst.

AP Tandarts aangepast

Percentages aangepast naar 0,3450 (wn) en 0,2550% (wg)

Aandachtspunt vast overeengekomen loon (VOL)

Na de jaarovergang zijn alle voltijd jaarlonen nul gesteld. Bij sommige berekeningen werd het VOL niet automatisch opnieuw berekend. Dit is verbeterd.

Drank en Textielgoederen

Bij de overgang van 2018 naar 2019 zijn deze pensioenfondsen overgezet op Detailhandel. Toen was ons niet bekend dat voor de verdeling van de premie afwijkende afspraken waren gemaakt. Die zijn nu opgenomen in de fondsenlijst onder Detailhandel Dranken OP/NP en Detailhandel Textiel Grooth OP/NP. U kunt uw inhouding voor pensioenpremie hieraan koppelen.

Schoenmakerij en Schoen en lederwarenindustrie

Deze fondsen passen Detailhandel toe maar hier zijn afwijkende afspraken. Wij hebben ze nu ook apart in onze fondsenlijst opgenomen. Zie Detailhandel Schoenmakerij OP/NP en Detailhandel Schoen Lederwarenind OP/NP.

LKV optioneel in de journaalpost

U kunt nu bij het aanmaken van een journaalpost kiezen voor het wel of niet meenemen van het LKV. Deze subsidie is onder voorbehoud want de definitieve toekenning geschiedt op jaarbasis en dan speelt bijvoorbeeld samenloop nog een rol.

Metaal en techniek

De keuze voor het WGA hiaat is optioneel gemaakt in de standaard branche. Aangezien deze premie alleen voor eigenrisicodragers is. Tevens is de premieverdeling op 0 gezet. Indien de premie van toepassing is dan dient u dit handmatig te activeren.

WIA-werknemersverzekering

De premie voor de WIA-werknemersverzekering werd bij werknemers vanaf 62 jaar tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd zijn, niet automatisch verlaagd. Dit is opgelost. Vanaf de betreffende periode wordt gerekend met 0,071% (verdeling 50/50).

Loonaangifte

LogiSal verzorgt vanaf nu een automatische correctie als 1 van de volgende datums is gewijzigd: geboortedatum, datum in dienst en datum uit dienst. Dit wordt weergegeven in het log van het scherm ‘Vorige aangiften’. Blijf svp wel alert bij dergelijke wijzigingen aangezien dit ook van invloed kan zijn op de berekening.
Als een werknemer uit dienst is (geweest) en weer in dienst komt: maak dan een nieuwe inkomstenverhouding aan met een juiste datum in dienst.

Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 zijn er drie keer zoveel loonbelastingtabellen. Dit komt doordat er voor de heffingskortingen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. In LogiSal is het vanaf versie 2018-4A (11 oktober) mogelijk aan te geven van welk land werknemer inwoner is. Bij de jaarovergang naar 2019 neemt LogiSal de instellingen (Werknemer > Tab Fiscaal) automatisch over aan de hand van LogiSal 2018. De standaard loonbelastingverklaring in LogiSal is ook aangepast.
Meer informatie vindt u in dit artikel.

Grootboek en journaal van PAWW

Bij het invoeren van de inhouding ‘Premie PAWW’ zijn wij niet goed omgegaan met het grootboek/journaal. Bij het importeren van de administraties uit vorig jaar kunt u dat op een standaard manier corrigeren. Op Grootboek 25 wordt een kostenrekening voor Spaww gezet en op Grootboek 75 een ‘te betalen Spaww’. Verder wordt de inhouding zodanig gejournaliseerd.
Dit is een optie tijdens het importeren. Als u 25 en 75 voor bepaalde administraties al in gebruik heeft dan adviseren wij u die administratie apart te importeren en niet tegelijk met alle andere administraties de jaarovergang te doen. Zodat u voor de administratie waarbij het grootboeknummer niet overschreven dient te worden, de optie niet aan zet.

Grafisch

De pensioenaanlevering voor Grafisch gaat voortaan via een UPA naar PGB.
Wij hebben alle relevante informatie vermeld op deze pagina. Het is absoluut van belang om dit door te nemen als u verloningen doet in de Grafimedia.

Voor het instellen van LogiPoort kijkt u hier.

Op dit moment (3 januari) zijn de premies ASF nul. Maar dit is op basis van een principe akkoord wat nog moet worden goedgekeurd. Als u de weg open wilt houden naar een premie anders dan 0% dan adviseren wij u 0,1% wg-deel in te houden want dat kan later worden gewijzigd. 0% kan niet anders worden gewijzigd dan via Berekenen > Historie > Wijzigen. Dus handmatig.

Het is goed mogelijk dat de Hardheidsregeling S0557-1003; ASFHH komt te vervallen. Of dit inderdaad gebeurt en per wanneer wordt ook door de sociale partners bepaald.

Vervoer

Het pensioenreglement wordt aangepast aan de rekenvoorbeelden die het pensioenfonds nu al hanteert. Wij hebben aanpassingen gemaakt waardoor u variabele loonbestanddelen bij het regelingloon (vast overeengekomen loon) kunt tellen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Rijn- en binnenvaart

De pensioenaangifte van deze branche gaat dit jaar met de UPA van AZL. In LogiPoort is het belangrijk dat het relatienummer is gevuld. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Drankindustrie

Dit pensioenfonds gaat over naar Detailhandel. LogiSal verzorgt dat tijdens de import uit vorig jaar. Uiteraard is het verstandig om dit te controleren.

Schoen en Leder(waren)

Dit pensioenfonds gaat over naar Detailhandel. LogiSal verzorgt dat tijdens de import uit vorig jaar. Uiteraard is het verstandig om dit te controleren.

Jaarovergang 2018-2019

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang naar 2019 vindt u op deze pagina.

Leesmij
Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

Belangrijke informatie

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Jaarovergang 2019-2020

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u in dit artikel.

Inhoudingen bijwerken

Het bijwerken van uw inhoudingen adhv onze fondsenlijst gaat automatisch als u importeert uit vorig jaar. Daarna kan het op 3 manieren. Zie deze pagina.

Overgang naar de UPA van TKP en Centric

Wanneer u indient met LogiPoort dient u uw eigen relatienummer te vullen bij Instellingen > Gegevens licentiehouder. Zie ook: Instellingen TKP of Instellingen Centric

Wanneer u indient via LIS dient ons relatienummer gevuld te worden.
Zie: TKP of Centric

Welk relatienummer wordt toegepast vindt u in het scherm Inzender tijdens het maken van pensioenaangifte. Dit scherm komt alleen naar voren wanneer u kiest voor de knop Volgende (in plaats van Voltooi).

Salariszaken B.V. (zusteronderneming)

Salariszaken is een zusteronderneming, dus onder dezelfde leiding en met hetzelfde personeel. Salariszaken B.V. biedt een online platform aan waar u de keuze heeft uit zelf doen, samen doen, of uitbesteden. Salariszaken is ons product voor de veeleisende onderneming die online wil werken en haar werknemers veel mogelijkheden wil bieden.  Op de website van Salariszaken vindt u informatie. Bekijk hier de specifieke pagina voor accountantskantoren.

Leesmij versie 2B

Aanpassingen %% Afbouw, Afbouw-UTA en Natuursteen

De premiepercentages zijn aangepast n.a.v. het overzicht op deze pagina van bpf bouw. Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?

De aanpassingen gelden vanaf 1 januari. U kunt er voor kiezen dit te corrigeren.
De boekingen dienen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Nieuw: Overzicht 30% herzieningstoets

Ondanks dat kortgeleden bekend is gemaakt dat de 30% herziening niet van toepassing is in 2020 en wij bezig waren met het ontwikkelen van een overzicht hebben wij deze module gepubliceerd. De module kunt u raadplegen via Jaarblok > 30% herzieningstoets WAB. Een beschrijving van de 30% herzieningstoets vindt u in dit artikel.

Wettelijk minimumloon vanaf 1 juli

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli is toegevoegd in LogiSal (Instellingen > Minimulonen).

Percentage vrije ruimte naar 3%

Het percentage van de vrije ruimte (werkkostenregeling) is aangepast naar 3%.
Meer informatie vindt u in dit nieuwsartikel.

Leesmij versie 2A

Versie 1404

Premie RAS

Zie ook: ras.nl/corona/ras-premie-3-maanden-naar-0/

De RAS heeft de premie tijdelijk op NUL gezet, met verschillende data voor maandloon en vierwekenloon. U dient de regel opnieuw te koppelen met de fondsenlijst.

Wij hebben de datums van maandloon opgenomen. Als u per vierweken verloont dan dient u te gaan naar Werkgever > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > RAS dubbelklikken > tab Procent en moet u de datums zetten op: 20 april en 13 juli.

Correcties Groothandel kaas en ei

De productkenmerken en de franchises zijn gecorrigeerd. U dient opnieuw te koppelen.

Versie 0604

Code reden einde dienstverband

LogiSal verplichte een reden van einde dienstverband op te geven wanneer er een uit dienstdatum is gevuld. Dit is onterecht bij een inkomenscode anders dan 11, 13 en 15. De controles daarop zijn verscherpt.

Heeft u een afkeuring gehad met meldcode L2024?

Neem dan een geforceerde correctie mee over het desbetreffende tijdvak. Dat kan via Loonaangifte > Maak LA > Selecteer het tijdvak waar u aangifte voor wilt doen en selecteer in de rechterkolom het tijdvak dat u dient te corrigeren (onder ‘Te corrigeren tijdvakken’).

Loonaangifte versie 2020.0.1.7

Nieuw is een optie in het scherm waarin u het tijdvak kiest.

Let op: Wij adviseren u voor het gebruik van deze optie een kopie van de administratie te maken.

Als u die optie activeert dan controleert LogiSal de boekingen op de volgende aspecten:

Ontslagen binnen 2 maanden
Als een werknemer binnen 2 maanden wordt ontslagen dan moet het AWf tarief ‘herzien’ (lees: hoog) worden toegepast.
LogiSal stelt dit vast en vraagt of de boekingen moeten worden aangepast. Indien u kiest voor Ja dan worden de boekingen gewijzigd.

Tarief voor jongeren < 21
LogiSal controleert het aantal gewerkte uren in relatie tot het geboekte tarief en past de boeking zo nodig aan.
Dit is vooral handig bij week verloningen waarbij niet altijd duidelijk is wat het aantal uren in het aangiftetijdvak gaat worden.

Bijvoorbeeld: U heeft de lage Awf premie toegepast bij een werknemer onder de 21 die onder de uren grens blijft. Maar achteraf blijkt toch dat de urengrens is overschreden. De boekingen worden (indien u daarvoor kiest) aangepast naar het hoge tarief.

 

Leesmij versie 1C

AVH naar AGH per 1 juli

Voor groothandel in Aardappelen, Groente/fruit, Eieren en Kaas moet u vanaf 1 juli pensioenaangifte doen bij AGH. U kunt de inhouding koppelen aan het juiste fonds uit de fondsenlijst (zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?). Dan komt de productcode meteen mee en gaat de UPA verder vanzelf.

Bij AGH kunt u aangeven met welk pakket u werkt. Kies indien u gebruik maakt van LIS voor LogiSal (LIS). Indien u gebruik maakt van LogiPoort kiest u voor LogiSal (LogiPoort).

Sociaal fonds Meubel

Het sociaal fonds Meubel werd onterecht meegenomen in de UPA aangifte richting Centric. U kunt het fonds opnieuw koppelen via Werkgever > Openen > Tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik het sociaal fonds > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling.

Vervolgens kan er een nieuwe UPA (Periodeblok > UPA voor Centric) worden aangemaakt/ingediend.

UPA terugkoppelingen

Heeft u vragen of hulp nodig bij bepaalde terugkoppelingen van UPA?  Zie: UPA Foutmeldingen

Krijgt u een foutmelding over onjuist toegepaste regelingen(kenmerk)?

Zie: Hoe controleer ik welk regelingenkenmerk er toegepast wordt?

Leesmij versie 1B 

Pensioenaangifte AZL en houtverwerkende industrie

Het bericht was niet conform xsd van 2020. In versie 2020.0.0.2 (Info > Versie en informatie) is dit opgelost. Daarnaast is houtverwerkende industrie verhuist naar Heerlen (ipv Amsterdam). Dit heeft invloed op de bestandsnaam (AZL ipv AZA).

Update trigger veranderd

LogiSal controleert als er een nieuwe versie beschikbaar is. Wanneer de eerste twee tekens van de versie hoger waren dan uw eigen LogiSal versie, creëerde dat een trigger om te updaten. Nu gebeurt dat ook wanneer de datum tussen de haakjes is aangepast.

Voorbeeld:

Loonheffing voor artiesten

Het percentage voor de loonheffing voor artiesten uit Nederland is aangepast naar 37,35%.

Aspirantenregeling Architecten

In de fondsenlijst stond de aspiranten regeling met premiepercentage. Ook ging er geen grondslag mee in de aangifte. Dit is gecorrigeerd. Het fonds dient opnieuw gekoppeld te worden. Vervolgens de boeking opnieuw (Bereken > Historie > Wijzigen). Daarna kan een nieuwe pensioenaangifte gemaakt worden.

Leesmij versie 1A

Updaten

LogiSal werkt zichzelf automatisch bij waarbij alle wijzigingen t/m de eerste van de vorige maand worden meegenomen. Dit systeem werkt prima mits u minimaal elke maand LogiSal start. Doet u dat niet dan kiest u in menu Beheer voor Update Totaal.

Aanpassingen t/m 30-01-2020

Minimumloon BBL’er

Bij een 20-jarige BBL’er werd ten onrechte € 1.116,95 vermeld. Dit is aangepast in € 1.016,95.

Premieverdeling Kinderopvang

Aangepast conform documentatie.

Pensioenpremie Schoonmaak

Het werkgeversdeel is aangepast (incl. overgangsregeling). De regel dient opnieuw gekoppeld te worden. Vervolgens dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen). Tevens dient u een nieuwe pensioenaangifte aan te maken.

Het kan zijn dat u signaal: ‘168 Premie is te laag’ krijgt in het portaal van APG.

Verdere wijzigingen

 • Generatiepact Metaal en Techniek mogelijk gemaakt vanaf 60 jaar (ipv 62)
 • Diverse aanpassingen in de fondsenlijst.
 • Foutoplossing bij foutmelding c2041 (aanmaken loonaangifte) verduidelijkt. Zie : melding c2041 in de loonaangifte.
 • Foutoplossing geen werknemersverzekeringen bij serieverwerken (sommige gevallen).

Bijgewerkte fondsen

Op dit moment zijn helaas nog niet alle premiepercentages bekend. Via LogiSal > menu Sectoren > Fondsenlijst kunt u zien welke fondsen zijn bijgewerkt. In de kolom ‘Jr’ vindt u het betreffende jaar. De 0 (nul) staat uiteraard voor 2020. Indien u over premiepercentages beschikt die nog niet zijn opgenomen dan ontvangen wij deze graag via helpdesk@logihuis.nl

Branche of sectorgebonden informatie

Sociaal Fonds Retail Non-Food

De premie is aangepast naar 0,2% voor de werkgever. Echter mag er sinds 2020 een 1/4 (0,05%) ingehouden worden bij werknemer. Indien u dat wilt, kunt u dubbelklikken op de inhouding en zelf het premiepercentage wijzigen.

IOB Retail-Nonfood

Voor Retail-Nonfood is in de CAO voor 2020 een Individueel Ontwikkelbudget (IOB) overeengekomen, ook wel genoemd leerrekening. Werkgevers in deze sector zijn per e-mail geïnformeerd. De uitvoering van de regeling ligt bij deleerrekening(.nl). Zij kiezen er voor om geen gebruik te maken van bestaand berichtenverkeer zoals de UPA, maar ontwikkelen een aparte communicatiestroom. LogiSal zal hier niet op aansluiten. U kunt gebruiken maken van de door hen nog te bouwen webservice om uw werknemers aan te melden. Mocht u wel geautomatiseerd willen aanleveren dan kunt u contact opnemen met Salariszaken. Dat kan via onze helpdesk.

Houthandel

Zij zijn overgegaan naar het pensioenfonds Meubel. Daardoor wordt de berekeningswijze (bij overuren) vermoedelijk ook anders. Svp wachten met berekenen tot hierover uitsluitsel is.

Uitzend

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat payrolling naar sector 45 gaat en uitzenden naar sector 52. Omdat dit afhankelijk is van een beschikking sectorindeling per werkgever kunnen wij dat tijdens importeren niet aanpassen. U moet dat, indien van toepassing zelf doen. Controleert u de beschikking sectorindeling. Ook de beschikking WHK vermeldt de sector.

U dient voor werknemers die vallen onder Code Aard Arbeidsverhouding 82 (payrolling) ook de CAO code van de inlener op te geven. Die kunt u instellen op de tab Sociaal en deze gaat mee in de boeking in de loonaangifte wordt de code uit de boeking gehaald.

De reservering feestdagen wijzigt naar 3,04%. En die voor vakantiegeld gaat naar 8,33%. U moet dat zelf aanpassen bij Werkgever > Reserveringen. Controleer ook de andere reserveringen omdat dit soort wijzigingen ons soms niet of laat bereikt.

TKP en Centric (UPA)

TKP en Centric zijn geheel overgestapt op de UPA. AZL gedeeltelijk.
Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van een account of het doen van de aangifte. U wordt door de organisaties zelf benaderd voor een account. Als u werkt met LogiPoort dan dient u zelf in en heeft u een eigen account nodig. Als u indient met onze LIS dan gebruikt u ons account, maar kan het zijn dat u zich (of uw klant) nog moet aanmelden bij het pensioenfonds onder ons nummer.

Instellen in Logipoort? Zie Instellingen TKP of Instellingen Centric

Instellen in LogiSal of LIS? Zie TKP of Centric

Loonbelastingtabellen België, Suriname en Aruba

Er zijn nu ook aparte tabellen voor inwoners van België, Suriname en Aruba, naast die voor Nederland, Landenkring en Derdenlanden. Wij hebben er voor gekozen om het woonland (Werknemer > tab Algemeen) te gebruiken als trigger voor toepassing van de tabellen voor Belgie en Suriname/Aruba. De overige 3 vindt u op de tab Fiscaal.

BSN op salarisspecificatie

Het burgerservicenummer van werknemer hoeft nadrukkelijk niet op de loonstrook te staan. Zo viel in 2019 te lezen in het Handboek Loonheffingen. Voorheen stond in in het handboek welke gegevens verplicht op de loonstrook moeten staan, plus een aantal suggesties voor toevoegingen. Onder die suggesties stond ook het BSN. Dat advies is nu uit het handboek geschrapt, omdat hiervoor geen wettelijke basis is.

Voortaan wordt bij een nieuwe administratie standaard ingesteld dat het BSN niet op de loonstrook komt. Wij adviseren u dit ook op bestaande administraties in te stellen, dat kan via Werkgever > Indeling Slip (rechtsonder).

Contracturen per week

Werknemer > tab LoonED > Contracturen per week. Dit veld speelt een belangrijke rol bij de toepassing van de WAB. Let op dat u hier de overeengekomen contracturen vermeld zoals die zijn aan begin van het aangiftetijdvak (= meestal zelfde als verloningstijdvak).

BBL (beroepsbegeleidende leerweg )

BBL is vanaf 2020 een ‘aard arbeidsverhouding’ (Werknemer > tab Sociaal). Dit wordt bij importeren vanzelf aangepast. Bij nieuwe werknemers dient u dit zelf in te stellen.

Sector-indeling

Die blijft bestaan, ook in LogiSal. Als u de indeling in de werkgever wijzigt gaat de wijziging mee in elke volgende loonaangifte die u maakt. Dit zit dus niet meer in de boekingen.

Code reden einde arbeidsovereenkomst

Die lijst is langer geworden en heeft een bijzonderheid. De door de Belastingdienst in de lijst opgenomen code 2 is door de UPA vervangen door de codes 80 en 81. Als u 1 van die codes selecteert zal in de loonaangifte de code 2 opgenomen worden.

Transitievergoeding

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Dan geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de documentatie van de Belastingdienst.

AWf

Hiervoor verwijzen wij u naar dit artikel AWf en WAB op de supportpagina.

Tijdens het importeren van administraties van 2019 naar 2020 worden de volgende instellingen geconverteerd bij Werknemer > tab Sociaal.

 • Duur contract wordt omgezet naar Contract-duur (bepaald of onbepaald)
 • BBL wordt verplaatst naar de lijst Aard arbeidsverhouding
 • In 2019 heeft u al in kunnen stellen of de AO schriftelijk is vastgelegd. Als u dat nog niet heeft gedaan dan dient u dit voor de eerste berekening te wijzigen.

Let op: Uitstel tot 1 april 2020 voor administratieve vereisten

Lay-out

De informatie die op de loonstrook wordt afgedrukt inzake de contract-vorm is langer geworden, bijvoorbeeld ‘onbepaalde tijd/niet schr’. Dit leidt er bij bestaande klanten toe dat dit op 2 regels wordt afgedrukt. U kunt dat anders instellen.

 • Ga naar Werkgever > tab Indeling Slip.
 • Kijk rechtsboven welke lay-out u gebruikt.
 • Klik op ‘Naar lay-out’.
 • Klik op de tab Basisgegevens en vul de volgende waarden in:
  Breedte van de linkerkolom: 33
  Breedte van de rechterkolom: 35

Vakantiebonnen

Vakantiebonnen bestaan niet meer. U kunt zelf controleren of u bij Werkgever > Reserveringen nog reserveringen actief heeft staan.

UPA

De controles in de UPA zijn aangescherpt, vooral die rond datums (in/uit dienst, geboortedatum). Bij een aantal zaken kunt u niet meer verder voordat de problemen zijn opgelost. Ook de pensioenfondsen vragen of aanlevering kan binnen 10 dagen na het verstrijken van het tijdvak.

 

Export werknemer-gegevens

De functie Exporteren alle gegevens naar Ascii 2018 is vervangen door 2020.
De velden m.b.t. de Awf (zoals schriftelijke ao, contract en BBL) worden ook geëxporteerd.

2e bankrekening

Wanneer in 2019 het vinkje ‘Netto voor 2e bankrekening ook meenemen’ aan stond, kan het zijn dat deze optie niet meer aangevinkt staat na de jaarovergang naar 2020.

Dit vinkje dient éénmalig weer aangevinkt te worden, de optie wordt dan onthouden voor de volgende keer.

Vpmeld

De optie om gegevens te exporteren naar Vpmeld bieden wij niet meer aan. Dit is in de leesmij van 2019 aangekondigd.