Menu

C2041 – Als 0 contract uren dan moet indicatie oproepovereenkomst op J

Melding C2041

De melding c2041 is van de Belastingdienst waarop LogiSal controleert en een melding geeft. Wanneer u geen contracturen heeft gevuld dient de invloed verzekeringsplicht op Oproepkracht te staan.

De C2041 controle voluit
Als code aard arbeidsverhouding is 1 of 10 of 11 of 82 of 83 en de inkomenscode is 11 of 13 of 15 of 17 en het aantal contracturen is NUL dan moet de indicatie oproepkracht op J staan.

Code Aardarbeidsverhouding vindt u bij Werknemer > tab Sociaal.
Inkomenscode vindt u bij Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen.

Oproep c.q. Invloed verzekeringsplicht

De instelling Oproepkracht vindt u bij Werknemer op tab Sociaal in kolom (WAB) bij Invloed verzekeringsplicht.

Contracturen

De contracturen vindt u bij Werknemer > tab Loon e.d. > Aantal contracturen per week. De contracturen worden vastgelegd in de salarisboeking.

Let op: Wanneer u instellingen wijzigt nadat er boekingen zijn gemaakt, dan dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen). 

 

Wel contracturen maar toch melding C2041

Als de werknemer gedurende een periode in dienst komt, maar er geen salarisberekening plaats vindt in dat betreffende tijdvak, dan vind LogiSal geen contracturen. Zonder contracturen gaan we er vanuit dat het een oproepkracht betreft en dient die indicatie aangegeven te worden (Werknemer > tab Sociaal).

Betreft het geen oproepkracht? Wijzig dan de in dienst datum naar het tijdvak waarin de werknemer het eerste salaris geniet.

Wilt u toch contracturen meenemen in de loonaangifte terwijl er geen salarisberekening is voor de betreffende periode? Maak dan een boeking met nul uren en dagen. Dit omdat de contracturen vastgelegd worden in de salarisboeking.

Meer informatie over de Awf premie en de Wab vindt u op deze pagina.

 

 

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.