Menu

Grondslagen (LogiSal)

Premies (inhoudingen) worden geheven over een grondslag.
Loonheffing wordt geheven over de grondslag Loon voor de Loonheffing.
Per looncode kunt u bepalen of deze wel/niet hoort bij een bepaalde grondslag.
Zo hoort loon wel bij de grondslag Heffingsloon maar onkostenvergoeding niet.

LogiSal werkt met maximaal 10 grondslagen. De grondslagen heten standaard:

  • Loon
  • Pensioen
  • Grondslag 3 (vrij)
  • Grondslag 4 (vrij)
  • Heffingsloon
  • Grondslag 6 (vrij)
  • Oude loonSV
  • Grondslag 8 (vrij)
  • Vakantie
  • Netto

U kunt de namen van de grondslagen aanpassen via Werkgever > knop Grondslagen (rechterkant).

Een grondslag krijgt ‘gestalte’ als er looncodes en/of inhoudingen aan gekoppeld zijn c.q. toe behoren.

Grondslagen opbouwen
Het koppelen van een looncode aan een grondslag gaat als volgt:
Ga naar Looncode > Selecteer een looncode en klik op Geavanceerd. In het midden ziet u een kolom met de grondslagen. Hier koppelt u de looncode aan een bepaalde grondslag. Als u uitbetaalt met deze looncode dan telt dit mee bij de grondslagen die aangevinkt staan. Houdt u geld in met een looncode dan wordt het bedrag afgetrokken.

Inhoudingen
Een inhouding kunt u ook koppelen aan een grondslag (Bijv. pensioen).
Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen > dubbelklik een inhouding > tab Behoort tot.
Hier kunt u inhoudingen koppelen aan een grondslag.

Reserveringen
Een reservering kunt u ook koppelen aan een grondslag.
Wanneer u wilt dat een reservering wordt opgebouwd over een grondslag, dan vinkt u de betreffende grondslag aan in de looncode.
Bij Werkgever > Reseveringen > Selecteer de reservering > Opbouw over grondslag > Selecteert u de grondslag waarover u wilt opbouwen.
Voorbeeld: Bij de Vakantiegeld reservering staat de Opbouw over grondslag op Vakantie.
Dat betekent dat bij u bij het berekenen met een looncode, waarbij de grondslag Vakantie aangevinkt staat, er vakantiegeld wordt opgebouwd.
Naast vakantiegeld kan dit ook met andere reserveringen.

Fiscale grondslag Loon In Geld
Kolom 3 van de loonstaat wordt ook wel de fiscale grondslag Loon In Geld genoemd.
Sinds 2018 wordt de SPAWW daarover gerekend.
Deze grondslag wordt door LogiSal zelf berekend als volgt:

Als looncode behoort tot heffingsloon en netto (dus echt betaald wordt) dan is het LoonInGeld
Met uitzondering van bijtelling en eigen bijdragen auto van de zaak
En eventueel bijgeteld worden nog stortingen in Tijdspaarfonds inclusief Duurzame inzetbaarheid bouw.

Looncode behoort tot heffingsloon en netto: Ga naar Looncode, selecteer een looncode en klik op Geavanceerd. U ziet nu of een looncode behoort tot heffingsloon en netto. U kunt ook kiezen voor Print en dan kunt u redelijk gemakkelijk zien welke looncodes zodanig zijn ingesteld.
Voor TSF geldt dat op het scherm Geavanceerd de checkbox TSF aangevinkt moet zijn.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.