Menu

Reserveringen toepassen (LogiSal)

Als u de reserveringen hebt ingericht bij Werkgever > tab Reservering en eventueel nog bij Werknemer > tab Resver dan worden de reserveringen bij het berekenen automatisch toegepast.

Dit betekent bijvoorbeeld dat als een reservering voor rekening van de werknemer komt de aan de reservering gehangen looncode aan de werknemer wordt toegevoegd. In de bruto-netto berekening vindt u de aftrek voor de reservering dan terug.
Als de reservering voor rekening van de werkgever komt dan vindt u deze terug onder de tab Kostprijs.

Standaard is LogiSal uitgerust met een aantal reserveringen. Die zijn compleet ingesteld en hoeft u alleen maar te activeren.

Vrijval c.q. uitkering
Natuurlijk kunt u een reservering ook weer uitkeren c.q. laten vrijvallen.
Tijdens Berekenen vindt u aan de rechterkant een knop Vrijval reserveringen. Als u hier op klikt krijgt u een nieuw scherm waarin alle reservering staan.
Als u op een regel (=reservering) klikt dan krijgt u een keuzemenu:

  • Vrijval (uitkering) invoeren
  • De hele reservering uitkeren (inclusief de opbouw van deze periode)
  • Alle reserveringen helemaal uitkeren

Nu kunt u bepalen hoeveel u wenst uit te keren. Aangezien de reservering van ‘deze periode’ nog niet geboekt is kunt u ook opteren voor het helemaal uitkeren van de reservering. Het is zelfs mogelijk om alle reserveringen helemaal uit te keren, bijvoorbeeld bij ontslag.
U zult de uitkeringen terugvinden in de bruto-netto berekeningen.

Collectief vakantiegeld uitkeren
U heeft de mogelijkheid om, als u een reservering laat vrijvallen zoals vakantiegeld, aan te geven dat dit ‘vrijvallen’ ook moet gelden voor de volgende werknemers. U vindt hiertoe onderaan het ‘vrijval’-scherm de optie ‘Als u hier klikt geldt dit voor alle volgende werknemers’. Deze optie wordt alleen zichtbaar als u een reservering laat vrijvallen.

Serieverwerken en vrijval
Ook bij serieverwerken kunt u een vrijval ingeven voor alle werknemers. Als u bij Bereken kiest voor serieverwerken dan ziet u de optie vanzelf staan.

Reserveren over overuren
Als u wilt dat bijvoorbeeld vakantiegeld wordt gereserveerd over overuren dan dient u de volgende instellingen aan te passen:
Ga naar Werkgever > tab Reservering en zet deze optie aan: ‘Ook toepassen op bijzonder loon’.
Ga naar looncode, selecteer links de gewenst looncode (van de overuren) en klik rechts op Geavanceerd. In de middelste kolom van het scherm activeert u de grondslag vakantie.