Menu

Branche houtverwerkende industrie jachtbouw (LogiSal)

Pensioenfonds houtverwerkende industrie en jachtbouw

Pensioen
Er is een pensioen en een excedentregeling. De grondslag (regelingloon) is het vaste bruto salaris inclusief vakantietoeslag, vaste eindejaarsuitkering, vaste gratificaties en ploegentoeslag (voor zover genoten in normale werktijd).

Vanaf 2021 wordt dit fonds uitgevoerd door TKP en is het volgende van belang:

Rekenwijze
TKP gaat rekenen op basis van werkelijke SV-dagen en verloonde uren in een periode.
In casu wordt het vast overeengekomen loon (regelingloon) eerst verminderd met de franchise, dan gedeeld door het aantal SV-dagen in het jaar en dan vermenigvuldigt met het aantal (voltijd) SV-dagen van die periode.
Omdat niet elke periode evenveel SV-dagen heeft, zullen de premiebedragen per periode verschillen.
Deze rekenmethode is in LogiSal geïmplementeerd.
Alles wordt uitgerekend op basis van 260 dagen per jaar. Controleer bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur of daar 260 staat (beiden kolommen).

fonds OO&A
Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. www.fondsooa.nl

Pensioenaangifte
U doet pensioenaangifte via menu Periodeblok > UPA voor TKP.
LogiSal is gecertificeerd voor het geautomatiseerd leveren van de loongegevens aan Centric via de pensioenaangifte.