Menu

WIA en PAWW verzekeringen per 1-10-2022 (cao VVT)

Per 1-10-2022 is er een verplichte cao-wijziging geweest voor organisaties die onder de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) vallen. De cao-partijen hebben in de sector VVT een mantelovereenkomst gesloten met verzekeraar Loyalis.

Er zijn drie verplichte dekkingen:

  1. Een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (minimaal 70% dekking). Deze dekking komt bovenop de aanvulling vanuit het UWV en Pensioenfonds zorg & Welzijn (PFZW).
  2. Een verplichte inloopdekking voor werknemers die ziek zijn vanaf 1 maart 2020.
  3. Een verplichte aanvulling op de WW en WGA conform de regelgeving van Private Aanvulling WW (PAWW) en WGA (3e WW-jaar).

 

Premiepercentages voor de WIA en PAWW verzekering                                                            

Module

1. 35-80% arbeidsongeschikt | WGA-Hiaat

Premiepercentage

0,274 %

2. Inlooprisico (35-80% arbeidsongeschikt 0,120 %
3. Inkomensaanvulling WW 0,126 %

 

WGA-hiaatverzekering

Hebt u al een lopende WGA-hiaatverzekering afgesloten vóór 1 oktober 2022 ook dan moet u van alles regelen;

– Ten eerste de private verzekering met dekking voor de WW (vervanging van de huidige PAWW)

– Ten tweede een verzekering voor werknemers die niet meededen aan de (vrijwillige) WGA-hiaatverzekering.

Op de einddatum van uw huidige WGA-hiaatverzekering bent u verplicht deze verzekeringen samen te voegen tot één combinatieverzekering.

WIA hiaat op de loonspecificatie

Op de loonspecificatie staan de premies voor WGA-hiaat en WIA-bodem samen opgeteld onder het kopje WIA hiaat.
Het kopje WIA hiaat is gebruikelijk in de meeste sectoren en niet met de opsplitsing van WGA-hiaat en WIA-bodem. Vandaar dat LogiSal dit ook zo toont.
Let op: Wanneer de premie van bijv. WGA-hiaat stopt, maar de WIA-bodem nog van toepassing is, dan zal op de loonspecificatie de WIA hiaat niet naar 0 gaan. De premie zal dan dalen naar de premie die nog van toepassing is.

Optioneel module

Dekking bij 0-35% arbeidsongeschikt (niet verplicht vanuit cao VVT)

Aanvulling WW

Het is een verplichte regeling geworden in combinatie met een collectieve WGA-hiaatverzekering voor alle werknemers in de VVT-sector.

De bestaande WW-regeling gaat op 1 oktober 2022 naadloos over van de landelijke uitvoering naar een uitvoering via de VVT-mantelverzekering. Er is dus geen overlap met doorlopende contracten zoals bij het WGA-hiaat. Er is momenteel maar 1 verzekeraar die een passende verzekering aanbiedt.

Voor meer info:

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2022/december/sociale-en-sectorpremies-2023-definitief-vastgeste#:~:text=Voor%202023%20is%20de%20premie,hoogte%20van%200%2C7%25.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)