Menu

LogiSal Medewerker App opslaan op apparaat (LogiSal)

De LogiSal Medewerker App is een PWA (Progressive Web Application). Dit houdt in dat u de app niet hoeft te installeren vanuit een appstore en er ook geen data wordt opgeslagen op uw apparaat. Hoe u de app wél kunt installeren verschilt per besturingssysteem. Hieronder leest u hoe u eenvoudig de LogiSal Medewerker App installeert op uw apparaat.

Android

 1. Open de Google Chrome browser op uw apparaat.
 2. Ga naar de website: app.logisal.nl.
 3. Druk rechts bovenin op de drie puntjes.
 4. Kies voor ‘App installeren’.

De LogiSal Medewerker App is nu geïnstalleerd. U vindt de appicoon terug op het startscherm.

iOS

 1. Open de Safari browser op uw apparaat.
 2. Ga naar de website: app.logisal.nl.
 3. Druk op het ‘Delen-icoon’ onderaan het venster.
 4. Kies voor de optie ‘Toevoegen aan startscherm’.

De LogiSal Medewerker App is nu geïnstalleerd. U vindt de appicoon terug op het startscherm.

Desktop en/of laptop

Op uw pc en/of laptop kunt u de LogiSal Medewerker App openen via uw internetbrowser door te surfen naar app.logisal.nl. U kunt er ook voor kiezen om de LogiSal Medewerker App als applicatie te installeren op uw apparaat.

Windows – Google Chrome

 1. Open de Google Chrome browser op uw apparaat.
 2. Ga naar de website: app.logisal.nl.
 3. Druk rechts bovenin op de drie puntjes.
 4. Kies voor ‘LogiSal installeren’ > Installeren.

De LogiSal Medewerker App wordt vervolgens geopend als applicatie. Na het sluiten van de applicatie vindt u de app terug in het Startmenu.

Windows – Microsoft Edge

 1. Open de Microsoft Edge browser op uw apparaat.
 2. Ga naar de website: app.logisal.nl.
 3. Druk rechts bovenin op de drie puntjes.
 4. Ga naar Apps > ‘LogiSal Installeren’.
 5. Klik in het pop-up venster op ‘Installeren’.

De medewerker app wordt vervolgens geopend als applicatie. Na het sluiten van de applicatie vindt u de app terug in het Startmenu.

ENGLISH VERSION

The LogiSal Employee App is a PWA (Progressive Web Application). This means that you do not have to install the app from an appstore and no data is stored on your device. How to install the app does vary by operating system. Below you can read how to easily install the LogiSal Employee App on your device.

Android

1. Open the Google Chrome browser on your device.
2. Go to the website: app.logisal.com.
3. Press the three dots in the top right corner.
4. Choose “Install App.
The LogiSal Employee App is now installed. You will find the app icon on the home screen.

iOS

1. Open the Safari browser on your device.
2. Go to the website: app.logisal.co.uk.
3. Press the ‘Share icon’ at the bottom of the window.
4. Choose the ‘Add to home screen’ option.
The LogiSal Employee App is now installed. You will find the app icon on the home screen.

Desktop and/or laptop

On your desktop and/or laptop you can open the LogiSal Employee App through your internet browser by surfing to app.logisal.nl. You can also choose to install the LogiSal Employee App as an application on your device.

Windows – Google Chrome

 1. Open the Google Chrome browser on your device.
 2. Go to the website: app.logisal.co.uk.
 3. Press the three dots in the top right corner.
 4. Choose “Install LogiSal” > Install.
  The LogiSal Employee App will then open as an application. After closing the application, you will find the app in the Start menu.

Windows – Microsoft Edge

1. Open the Microsoft Edge browser on your device.
2. Go to the website: app.logisal.co.uk.
3. Press the three dots in the upper right corner.
4. Go to Apps > ‘Install LogiSal’.
5. In the pop-up window, click on ‘Install’.
The employee app will then open as an application. After closing the application, you will find the app in the Start menu.

Meer artikelen over de Medewerker App:

Op dinsdag 16 juli van 18:00 tot 24:00 vindt er bij Digipoort onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud is het wel mogelijk om berichten aan te bieden, maar zal verwerking mogelijk langer duren.