Menu

Gebruikersaccount voor werknemers (LogiSal Medewerker App) User account for employees (LogiSal Employee App)

Met de LogiSal Medewerker App kun je overal waar je internet hebt bij jouw loonstroken en jaaropgave. Jouw werkgever dient daarvoor een gebruikersaccount (jouw emailadres) voor je te activeren. Je ontvangt daarna van LogiSal een activeringsmail waarmee je jouw eigen wachtwoord kunt instellen en daarna de App gebruiken.

Jouw wachtwoord

Het wachtwoord stel je zelf in en de vereisten hiervoor:

  • minimaal één kleine letter
  • minimaal één hoofdletter
  • minimaal één cijfer
  • minimaal één leesteken
  • minimaal acht karakters

Het wachtwoord is daarna alleen bekend bij jou, de werknemer.

Zodra het wachtwoord is aangemaakt, is het registratieproces voltooid en kan de werknemer gebruik maken van de app.

De App

De medewerker kan de LogiSal Medewerker App openen via de link https://app.logisal.nl in iedere internetbrowser. De medewerker komt dan direct op het inlogscherm en kan met vrijwel elk apparaat de LMA openen. De App kan ook geïnstalleerd worden op ieder Android of iOS apparaat. Zie hiervoor de email of het kennisbankartikel: LogiSal Medewerker App opslaan op apparaat.

Wachtwoord vergeten

Wanneer het wachtwoord is vergeten dan kan de medewerker zelf op https://app.logisal.nl zijn gebruikersaccount (e-mailadres) invoeren en kiezen voor ‘Wachtwoord vergeten?’. Er wordt dan een mail met wachtwoordreset naar het e-mailadres verzonden. De medewerker stelt dan zelf weer het wachtwoord in en kan daarna weer met de LogiSal Medewerker App aan de slag.

Let op:

  • De activeringsmail wordt via een beveiligde server verzonden, dit kan enkele minuten duren.
  • Wanneer je de activeringsmail niet hebt ontvangen, check dan eerst in de mailbox de mappen ‘Ongewenste e-mail’ of ‘Spam’.
  • Je kunt voor de LogiSal Medewerker App alleen inloggen via https://app.logisal.nl (en dus NIET inloggen op www.logisal.nl).
Emailadres voor gebruikersaccount wijzigen

Dit kan de werknemer niet zelf en moet de werkgever doen in de software van LogiSal. Geef daarom het juiste mailadres door aan de salarisadministratie van jouw bedrijf. Voor werkgevers staat hiervoor een kennisbankartikel op: Medewerker App activeren voor de werkgever.

 

English Version

 

With the LogiSal Employee App you can access your payslips and annual statement anywhere you have internet access. Your employer needs to activate a user account (your email address) for you. You will then receive an activation email from LogiSal with which you can set your own password and then use the App.

Your password

You set your own password and its requirements:

at least one lowercase letter
at least one uppercase letter
at least one number
at least one punctuation mark
at least eight characters

The password is then known only to you, the employee.

Once the password is created, the registration process is complete and the employee can use the app.

The App

The employee can open the LogiSal Employee App via the link https://app.logisal.nl in any Internet browser. The employee is then taken directly to the login screen and can access the LMA with virtually any device. The App can also be installed on any Android or iOS device. See the email or knowledge base article for this: LogiSal Medewerker App opslaan op apparaat.

Password forgotten

If the password is forgotten, the employee can enter their user account (email address) at https://app.logisal.nl and choose “Forgot Password?”. A password reset email will then be sent to the email address. The employee then resets the password himself and can then start working with the LogiSal Employee App again.

Notice:

The activation email is sent via a secure server, this may take several minutes.
If you have not received the activation email, please check the ‘Unwanted email’ or ‘Spam’ folders in your mailbox first.
You can only log in for the LogiSal Employee App at https://app.logisal.nl (and thus NOT log in at www.logisal.nl).

Change email address for user account

This cannot be done by the employee himself and must be done by the employer in the LogiSal software. Therefore, provide the correct email address to your company’s payroll department. For employers, there is a knowledge base article for this at: Medewerker App activeren voor de werkgever

 

 

Meer artikelen over de Medewerker App:

 

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.