Menu

Pensioenaangifte (LogiSal)

Gegevens aanleveren?

Ieder pensioenfonds (en meestal ook sociaal fonds) heeft gegevens nodig om de premie voor het fonds te kunnen berekenen. Het kan zijn dat u dat zelf (via een formulier of werkgeversportaal) aan het pensioenfonds moet doorgeven, het kan zijn dat u vanuit de salarisadministratie dit rechtstreeks (via een Uniforme Pensioenaangifte -UPA) door kan geven of dat het pensioenfonds de gegevens via de Loonaangifteketen (het fonds krijgt de loongegevens door van de Belastingdienst) ontvangt.

Per Pensioenfonds kan de aanlevering dus verschillen. Ieder Pensioenfonds heeft een Pensioenuitvoerder, de Pensioenuitvoerder bepaald de aanlevering.

In dit artikel gaan we in op de gegevensverwerking via UPA. Met LogiSal maakt u eenvoudig uniforme pensioenaangiften (UPA). Dit zijn xml-documenten die u via LIS of LogiPoort geautomatiseerd bij de Pensioenuitvoerder kunt indienen.

Wie is de uitvoerder van het pensioenfonds?

Wanneer u een Pensioenfonds heeft geselecteerd in LogiSal, dan staat dit ingesteld bij Werkgever> Algemeen> veld ‘Pensioen bericht en uitvoerder’ (rechtsboven). Daar staat dan bijvoorbeeld: ‘UPAZW’.

Eerst wordt de code voor het soort bericht getoond:

  • UPA = uniforme pensioenaangifte
  • PA = pensioenaangifte
  • APG = Pensioen aangifte voor bouw/schoonmaak/architecten
  • Leeg = bijvoorbeeld bij Pensioen Horeca die gegevens haalt uit de Loonaangifte keten.

En daarna wordt met een code de naam van de Pensioenuitvoerder getoond, in het voorbeeld UPAZW is het de UPA voor Zorg en Welzijn. Let op: er zijn Pensioenuitvoerders die zowel pensioenaangiften verwerken als uniforme pensioenaangiften. Bijvoorbeeld AZL.

Steeds meer Pensioenuitvoerders willen gaan werken met gegevens uit de loonketen omdat dit minder werk is voor de werkgevers. Dit blijkt echter ook foutgevoeliger te zijn waardoor het weer veel controles vereist. Er zijn veel ontwikkelingen en elk jaar veranderen er regelmatig pensioenfondsen van uitvoerder en van berichtsoort. Mist u een berichtvorm, uitvoerder of pensioenfonds, dan kunt u dat mailen naar helpdesk@logihuis.nl.

Hoe maak ik een pensioenaangifte?

In het menu van LogiSal kiest u via Periodeblok voor de betreffende uitvoerder. Hier worden de werkgevers getoond waarvoor u de aangifte bij uitvoerder kunt doorgeven. Een werkgever wordt getoond op basis van de toegepaste productcodes in de Fondsen waarvoor de werkgever indient.

Zie: Sectoren > fondsenlijst. In de lijst die u op het scherm krijgt ziet u een kolom Productcode.

Hoe stelt LogiSal een pensioenaangifte samen?

LogiSal werkt met inhoudingen.
Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen en dubbelklik op het pensioenfonds.
Ga naar de tab Behoort tot.
Daar ziet u de productcode staan.
Deze productcode zorgt er voor dat deze inhouding in de pensioenaangifte op de juiste manier wordt verwerkt.
Als u een administratie aan maakt via de branchemasters dan zijn al deze productcodes al juist ingevuld.

Wijzigen van pensioenuitvoerder

Bij het aanmaken van een nieuwe werkgever kiest LogiSal de bijbehorende pensioenuitvoerder aan de hand van de gekozen sector. In sommige gevallen komt het voor dat het pensioenfonds aangeeft om een ander pensioenuitvoerder te kiezen. Dit kunt u dan wijzigen door de volgende stappen te volgen: Ga naar Werkgever -> tab Inhoudingen -> Pensioenachtigen en dubbelklik op het  pensioenfonds. En daarna kiest u voor tab koppel -> en selecteer de desbetreffende pensioenuitvoerder en vervolgens klikken op %% Bijwerken adhv koppeling.

Voor meer informatie met betrekking tot Inhoudingen verwijzen wij u naar het artikel Inhoudingen.

Correcties

Het maken van een pensioenaangifte lijkt qua systematiek erg op het maken van een loonaangifte. Er zijn wel verschillen m.b.t. de correcties. LogiSal neemt geen correctie mee in de pensioenaangiften. In plaats daarvan dient u de periode die gecorrigeerd moet worden opnieuw in. LogiSal signaleert wel dat u dat moet doen.

Indien u een correctie dient uit te voeren over een voorgaand tijdvak dan dient u deze aangifte opnieuw aan te maken. De eerdere verzonden aangifte wordt dan overschreven. Dit heet een aanvullende aangifte. Dat kan formeel alleen binnen de aangiftetermijn maar vrijwel alle uitvoeringsorganisaties accepteren dit ook daarna. Uitzondering is AZL. Als u daar een correctie wilt indienen na de aangiftetermijn dan mag u contact met ons opnemen en helpen wij u.
Overigens kan LogiSal wel een correctie maken nadat het jaar voorbij is. Dat wordt dan weer wel geaccepteerd door de uitvoeringsorganisaties.

Op dinsdag 16 juli van 18:00 tot 24:00 vindt er bij Digipoort onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud is het wel mogelijk om berichten aan te bieden, maar zal verwerking mogelijk langer duren.