Menu

Datums corrigeren (LogiSal)

Onderstaande artikel gaat over datum in dienst en datum uit dienst.
Als u een dergelijke datum wijzigt dan heeft dat consequenties in de loonaangifte en de pensioenaangifte.
De loon- en pensioenaangifte worden gebruikt voor de polisadministratie voor werknemersverzekeringen en pensioenen. In die administratie is een juiste datum van groot belang. Heeft u een onjuiste datum ingevoerd dan kunt u dit als volgt oplossen:
  • Vul de juiste datum in bij de werknemer.
  • In de loonaangifte wordt dit automatisch gecorrigeerd.
  • In de pensioenaangifte moet u dat zelf corrigeren. U moet de tijdvakken waarin de verkeerde datum zat overnieuw samenstellen en aangeven.

 

Zie ook: