Menu

Hoe verloon ik meewerkende kinderen (kalenderjaarregeling)?

Meewerkende kinderen

De kalenderjaarregeling mag alleen worden toegepast voor meewerkende kinderen en na verkregen toestemming van de Belastingdienst.
U krijgt een afzonderlijk loonheffingennummer, dus dit gaat in een aparte werkgever/administratie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het handboek Loonheffingen paragraaf 16.11 Meewerkende kinderen.

Werknemer instellen

  • Inkomenscode is 15 (Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen);
  • Invloed verzekeringsplicht is Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA (tab Sociaal);
  • Let op de premie voor de zorgverzekeringswet (tab Instelling). Over het algemeen is Zvw werkgeversheffing van toepassing en de ZW moet uit.
  • Zet Loon wordt betaald per op Jaar (tab Loon e.d.)

Loonaangifte per jaar

Zet bij Werkgever > tab Loonaangifte het aangiftetijdvak op Jaar.

Daarna kunt u de loonaangifte (eens per jaar) doen op de gebruikelijke manier.

Zie ook: Loonaangifte