Menu

Hoe vergoed ik de Zvw bijdrage?

Indien u de Zvw wilt vergoeden voor bijv. een DGA, dan kunt u een reservering instellen. Eerst dient u de looncode in te stellen.

Looncode instellen

Ga naar looncode en selecteer een vrije looncode (zonder naam Bijvoorbeeld 158).
Vul een naam in (bijv. Zvw vergoeding).
Selecteer Soort = 01 Bruto loon per periode.
Stel het journaal in naar wens.
Kies voor Geavanceerd en daar zet u ‘Deze looncode behoort tot de kostprijs’ en onder Soort loon t.a.v. gewerkte uren, niet tellen bij uren uit.
OK > Einde > Ja.

Reservering aanmaken

Ga naar Werkgever > tab Reservering en klik op een lege reservering.
Vink actief aan, Vul een naam in en selecteer kosten zijn voor Werkgever.
Printen op salarisspecificatie mag uit.
Opbouw over grondslag Heffingsloon
Selecteer de net aangemaakt looncode bij Looncode uitkering.
Journaal debet en credit zijn hetzelfde: 87=reserveringen
Vul het Zvw percentage dat voor het betreffende jaar van toepassing is.
Bij Maximum bedrag per jaar vult u in het PREMIE maximum per jaar (dus niet de grondslag).
Kies voor Einde.

Reservering aanzetten voor werknemer
Ga naar Werknemer > tab Resver en selecteer de nieuwe reservering.
Zet toepassen op Aan.
Zet Automatische vrijval op Aan.
Einde.

Wanneer u nu een berekening gaat maken wordt automatisch het gekozen percentage uitgekeerd op basis van het loon voor de loonheffingen.
U dient deze reservering bij andere werknemers uit te zetten.

Op dinsdag 16 juli van 18:00 tot 24:00 vindt er bij Digipoort onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud is het wel mogelijk om berichten aan te bieden, maar zal verwerking mogelijk langer duren.