Menu

Loonaangifte (LogiSal)

De loonaangifte is een gecombineerde aangifte van loonheffing en premies werknemersverzekeringen (sociale lasten). Binnen 1 maand na afloop van het loontijdvak dient de loonaangifte digitaal c.q. elektronisch bij de fiscus te zijn ingediend. Binnen de aangiftetermijn dient u de aangifte ook te betalen.

De loonaangifte gaat niet alleen over geld. Ook persoonsgegevens worden in de loonaangifte opgenomen en gegevens als datum in dienst, auto van de zaak, reiskosten, vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Ook Eindheffing en Afdrachtvermindering.

Daarom is het van belang dat u bij indiensttreding van een werknemer onmiddellijk alle gegevens bij Werknemer goed invult, ook de tab Sociaal. Als u dit verzuimt dan kan de loonaangifte worden afgekeurd. Ook als een werknemer uit dienst gaat dan dient u voor het indienen van de loonaangifte, de datum uit dienst in te vullen en de reden (code) van het einde dienstverband.

Het aangiftetijdvak kunt u instellen bij Werkgever tab Loonaangifte. Het aangiftetijdvak wordt bepaald door de Belastingdienst. Als u daarin wijziging in wenst dan kunt u dat in overleg met de Belastingdienst regelen. Daar is een formulier voor.

De loonaangifte van LogiSal werkt als volgt:

Klik op de knop Loonaangifte in het hoofdmenu.
Kies de werkgever waarvoor u de aangifte wilt doen.
Bepaal in het volgende scherm in de middelste kolom het tijdvak waarvoor u aangifte wilt doen.
Als u handmatig (niet financiele) correcties wilt meenemen dan kunt u dat aangeven in de rechterkolom.

Het samenstellen van de loonaangifte doet LogiSal in een aantal stappen:
LogiSal telt alle boekingen van alle werknemers over alle tijdvakken. U kunt na deze stap een tussenprint zien: de loonaangifte van dit tijdvak, waarbij geen rekening is gehouden met correcties.
Vervolgens worden alle gedane aangiften (dus uit het verleden) ingelezen en opgeteld. De bedragen worden vervolgens vergeleken met de gegevens die LogiSal uit de actuele boekingen haalt en eventuele verschillen worden gesignaleerd.
Nu kiest u wie de inzender van de aangifte is, de licentiehouder of de werkgever. Eventueel vult u de gegevens zoals contactpersoon en telefoonnummer aan.
Hierna krijgt u een schermprint aangeboden van de aangifte.

1 = Printen via de standaardprinter.

2 = Printen via een printer naar keuze.

3 = Overzicht opslaan als .pdf

4 = Opslaan in LogiPoort en LogiPoort openen.

5 = De aangifte per e-mail versturen naar de Loonaangifte Indien Service (LIS).

6 = XML bestand opslaan in de map van de werkgever.

7 = XML bestand opslaan in LogiPoort.

8 = Het overzicht als .pdf per e-mail versturen.

9 = Specificatie van de loonaangifte.

10 = Sepa bestand opslaan.

11 = Terug naar de module Loonaangifte.

12 = Afsluiten.

Op het moment dat u de aangifte heeft opgeslagen of verzonden naar LIS onthoudt LogiSal de historie. Deze vindt u via het hoofdmenu Loonaangifte > Openen > Historie.

U bent volgens de leveringsvoorwaarden verplicht een niet-overschrijfbare kopie te maken van de administratie zoals die is op het moment van de loonaangifte. Dit is in uw eigen belang. Zie Beheer > Kopieren.

* Voor Multi-users geldt dat zij per gebruiker de contactgegevens kunnen invoeren bij Bestand > Openen > Gebruiker. Deze gegevens kunnen alleen bewerkt worden via het supervisor account.