Menu

Cumulatieve loonaangifte (LogiSal)

U kunt met LogiSal een cumulatieve loonaangifte maken.

Hierop kunt u zien welke bedragen inmiddels zijn aangegeven en in welke perioden. U kunt deze prints vergelijken met bijvoorbeeld de loonstaat.

Als u gaat naar de module Loonaangifte kunt u aan de rechterkant kiezen voor Cumulatief. Selecteer de gewenste administratie en LogiSal maakt een lijst.

In de loonaangifte worden alle totaalbedragen per soort afgerond op hele euro’s in het voordeel van de inhoudingsplichtige. Dat kan op jaarbasis tot een verschil leiden met de loonstaat of het journaal.

Let op:
Correcties achteraf (na het jaar) kunnen om technisch redenen niet worden meegenomen in de cumulatieve loonaangifte.

Per 21 juli 2021 is de Belastingdienst gewijzigd van certificaat. Krijgt u de foutmelding:
“Het binnenkomende bericht is ondertekend met een ander token...” in LogiPoort?
Meer informatie
+