Menu

Cumulatieve loonaangifte (LogiSal)

U kunt met LogiSal een cumulatieve loonaangifte maken.

Hierop kunt u zien welke bedragen inmiddels zijn aangegeven en in welke perioden. U kunt deze prints vergelijken met bijvoorbeeld de loonstaat.

Als u gaat naar de module Loonaangifte kunt u aan de rechterkant kiezen voor Cumulatief. Selecteer de gewenste administratie en LogiSal maakt een lijst.

In de loonaangifte worden alle totaalbedragen per soort afgerond op hele euro’s in het voordeel van de inhoudingsplichtige. Dat kan op jaarbasis tot een verschil leiden met de loonstaat of het journaal.

Let op:
Correcties achteraf (na het jaar) kunnen om technisch redenen niet worden meegenomen in de cumulatieve loonaangifte.