Menu

Correctie loonaangifte (LogiSal)

In principe kunt u binnen de indientermijn (één maand na afloop van het aangiftetijdvak) zo vaak aangifte doen als u wenst. De laatste die u binnen die termijn indient is de enige die bewaard wordt door de fiscus. Dit betekent dat u probleemloos correcties kunt aanbrengen en indienen zolang u binnen de indientermijn zit.

Als de aangiftetermijn voorbij is dan kunt u eventuele correcties in LogiSal nog steeds aanbrengen. De correcties worden dan automatisch meegenomen in de volgende loonaangifte. Mochten de correcties geen financiële verschillen opleveren dan kunt u in de module Loonaangifte aan de rechterkant de periode(s) selecteren waarover u correcties wilt meenemen.

Hoe verwerkt u e.e.a. in LogiSal?

Een correctie verwerkt u als volgt:
U corrigeert de boeking van de betreffende periode (bijv. Via Bereken > Historie).
In de loonaangifte wordt deze correctie automatisch meegenomen als u de eerstvolgende keer een loonaangifte gaat samenstellen.

Correctie Achteraf

Als u na 31 januari nog een correctie aanbrengt in vorig jaar dan dient u een Correctie Achteraf in te dienen. Ga naar Loonaangifte en selecteer onder december het tijdvak ‘Correctie Achteraf’. Maak de loonaangifte af en dien deze in.
Ga naar Loonaangifte > Historie en bekijk deze Correctie Achteraf nogmaals. U ziet nu welke bedragen u moet bijbetalen c.q. terug krijgt.

Het NumIV wijzigt

Soms blijkt dat NUMIV (nummer inkomstenverhouding) bij de belastingdienst anders is dan in LogiSal.
U kunt dat NumIV aanpassen bij Werknemer > Tab Fiscaal (rechtsonder).
U hoeft bestaande boekingen niet te corrigeren.
De eerstvolgende keer dat u een loonaangifte samenstelt zal LogiSal vanzelf de reeds aangegeven tijdvakken corrigeren en intrekkingen meenemen voor de NumIV’s die niet meer bestaan.
Als u nog binnen de aangiftetermijn zit dan kunt u ook de reeds ingediende aangifte opnieuw samenstellen en indienen. Ook dan zal LogiSal gewoon intrekkingen meenemen.
Intrekkingen (en correcties) zijn zichtbaar op de print

Verrast door een correctie?

Als u meer wilt weten van de correctie dan:
Annuleer het proces
Ga opnieuw loonaangifte doen van het tijdvak waarover de correctie gaat. Na de eerste stap in de wizard klikt u op Print.
Vergelijk deze print met de oorspronkelijke aangifte.

NumIV en de pensioenaangifte (UPA)

Ook in de UPA kunnen de consequenties groot zijn.
Als het NumIV aangepast moet worden dan dient u reeds gedane aangiften opnieuw samen te stellen en in te dienen.
Zie ook Intrekken in de UPA

 

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.
+