Menu

Correctie loonaangifte (LogiSal)

Correcties binnen de indientermijn

In principe kunt u binnen de indientermijn (één maand na afloop van het aangiftetijdvak) zo vaak aangifte doen als u wenst. De laatste die u binnen die termijn indient is de enige die bewaard wordt door de fiscus. Dit betekent dat u probleemloos correcties kunt aanbrengen en indienen zolang u binnen de indientermijn zit.

Correcties buiten de indientermijn

Als de indientermijn voorbij is dan kunt u eventuele correcties in LogiSal nog steeds aanbrengen. De correcties worden dan automatisch meegenomen in de volgende loonaangifte. De te corrigeren tijdvakken kunt u selecteren in het “Loonaangifte” scherm, dat u opent via de knop Loonaangifte > Selecteer een werkgever uit lijst > Maak LA:

In de lijst “Kies tijdvak” selecteert u het tijdvak waarvoor u de loonaangifte doet. In de lijst “Te corrigeren tijdvakken” selecteert u het tijdvak waar u correcties in heeft aangebracht. Vervolgens klikt u op de knop Volgende en gaat u verder met het indienen zoals u gewend bent.

Hoe verwerkt u e.e.a. in LogiSal?

Een correctie verwerkt u als volgt:
U corrigeert de boeking van de betreffende periode (bijv. Via Bereken > Historie).
In de loonaangifte wordt deze correctie automatisch meegenomen als u de eerstvolgende keer een loonaangifte gaat samenstellen.

Correctie Achteraf

Als u na 31 januari nog een correctie aanbrengt in vorig jaar dan dient u een Correctie Achteraf in te dienen. Ga naar Loonaangifte en selecteer onder december het tijdvak ‘Correctie Achteraf’. Maak de loonaangifte af en dien deze in.
Ga naar Loonaangifte > Historie en bekijk deze Correctie Achteraf nogmaals. U ziet nu welke bedragen u moet bijbetalen c.q. terug krijgt.

Het NumIV wijzigt

Soms blijkt dat NUMIV (nummer inkomstenverhouding) bij de belastingdienst anders is dan in LogiSal.
U kunt dat NumIV aanpassen bij Werknemer > Tab Fiscaal (rechtsonder).
U hoeft bestaande boekingen niet te corrigeren.
De eerstvolgende keer dat u een loonaangifte samenstelt zal LogiSal vanzelf de reeds aangegeven tijdvakken corrigeren en intrekkingen meenemen voor de NumIV’s die niet meer bestaan.
Als u nog binnen de aangiftetermijn zit dan kunt u ook de reeds ingediende aangifte opnieuw samenstellen en indienen. Ook dan zal LogiSal gewoon intrekkingen meenemen.
Intrekkingen (en correcties) zijn zichtbaar op de print

Verrast door een correctie?

Als u meer wilt weten van de correctie dan:
Annuleer het proces
Ga opnieuw loonaangifte doen van het tijdvak waarover de correctie gaat. Na de eerste stap in de wizard klikt u op Print.
Vergelijk deze print met de oorspronkelijke aangifte.

NumIV en de pensioenaangifte (UPA)

Ook in de UPA kunnen de consequenties groot zijn.
Als het NumIV aangepast moet worden dan dient u reeds gedane aangiften opnieuw samen te stellen en in te dienen.
Zie ook Intrekken in de UPA