Menu

Loonaangifte probleemoplossingen (LogiSal)

Loonaangifte probleemoplossingen

Loonaangifte is 0

U wilt een loonaangifte maken maar er komen allemaal nullen terwijl u wel geboekt heeft.
Vermoedelijk valt de periodedatum niet binnen de datum grenzen van het aangiftetijdvak.
De loonaangifte selecteert boekingen op grond van de periodedatum.
De periodedatum bepaalt u als u klikt op Bereken en staat onder het periodenummer.
Ga eerst naar Werkgever, tab Loonaangifte en kijk naar de datumgrenzen van het gewenst tijdvak.
Ga vervolgens naar Printen Slips en open een werknemer. Daar staan de boekingen met de periodedatum. Controleer of de periodedatum binnen de tijdvakgrenzen staat.

Loonaangifte Nihilaangifte

Als er geen boekingen zijn dan maakt LogiSal automatisch een nihilaangifte. U hoeft dus geen NUL boekingen te maken.
Mensen die wel in dienst zijn maar geen salaris hebben worden wel mee-aangegeven.

Loonaangifte Tellingen fout

Dit kan betekenen dat er in eerdere aangiften bijvoorbeeld een premie WHK is aangegeven onder Sectorpremie. Hierdoor gaan de tellingen verkeerd lopen.
De oplossing is vrijwel altijd herstellen en opnieuw boeken:

Er zit vermoedelijk een fout bij Werkgever > Inhoudingen.
Wij adviseren u de volgende procedure:

1. Maak een kopie van de administratie
2. Verwijder de slip
3. Klik op Werkgever en kies voor Herstel
4. Selecteer Inhoudingen en kies voor de juiste branche
5. klik op Herstel NU
Na afloop bekijkt u de inhoudingen, die dus opnieuw ingericht zijn.
Mogelijk ziet u 2x een premie WA. Los en vast. Dat is afhankelijk van de branche.
Daarna kijkt u bij Werknemer, tab Instelling of de juiste inhoudingen aan/uit staan.
Als er 2 WA-premies zijn beslist u welke WA uit moet (los of vast): er moet er altijd per persoon 1 uit.
Wij adviseren u in de Help even te kijken in het boek Branches bij uw branche.
Dan boekt u periode 1 weer.

Loonbelastingnummer is veranderd

Het komt voor dat loonaangiften zijn ingediend onder een (voorlopig) loonbelastingnummer, terwijl nu bekend is dat het lb-nummer anders is/moet zijn.
U handelt dan het beste als volgt:
Maak eerst een kopie van de administratie (niet een kopie zoals bedoeld in de volgende regel, maar een echte kopie).
Ga naar Werkgever > Nieuw en maak een nieuwe administratie als kopie van de oude.
U kopieert bij het maken van de nieuwe administratie alles mee behalve de werknemers.
U dient wel de gegevens van de werkgever in te vullen inclusief het ‘verkeerde’ loonbelastingnummer.
Maak nu voor elk ingediend tijdvak een nieuwe loonaangifte en dien deze in.
Dit zijn zogenaamde nulaangiften.
In de ‘oude’ administratie (die met de boekingen) doet u:
Verander het loonbelastingnummer.
Verwijder hier de loonaangiften via Loonaangifte > Historie.
Maak loonaangiften van de vereiste tijdvakken.

Voor de zekerheid:
Bewaar de kopie met de loonaangiften. Het kan zijn dat de fiscus de nulaangiften niet accepteert en een correctie-aangifte van u verlangt.
In dat geval dient u als volgt te handelen in de nieuwe, lege administratie.
Verwijder de loonaangiften (als u die gemaakt heeft)
Kopieer de bestanden met de extensie .XLH van de kopie van de ‘oude’ administratie naar de ‘nieuwe’ administratie. LogiSal ‘ziet’ nu de gedane loonaangiften in de ‘historie’.
Maak een loonaangifte van de huidige periode. LogiSal zal automatisch signaleren dat een correctie van de voorgaande perioden meegenomen moet worden.

Voortzetting in andere rechtsvorm

Casus: Voortzetting in het midden van het jaar.

De oplossing in LogiSal gaat als volgt:
Ga naar Werkgever > Nieuw. Maak een kopie (rechterkant) inclusief alle werknemers.
De boekingen gaan nooit mee.
In deze nieuwe werkgever voert u het nieuwe loonheffingennummer in en gaat u in de nieuwe rechtsvorm aangifte doen.
Vergeet niet het ‘oude’ bedrijf voor de loonheffing uit te schrijven.
Eventueel kunt u er nog voor kiezen om de reserveringen (vakantiegeld) over te zetten van het oude naar het nieuwe bedrijf.

Nieuw bedrijf datum van ingang na eerste verloning

Bij de oprichting van een BV kan het volgende spelen:
De BV is perfect op de datum waarop getekend wordt bij de notaris. Stel 3 mei.
In de voorperiode is reeds verloond, stel in april.
De Belastingdienst zal als eerste loonaangifte die van mei willen hebben. Dat schijnt niet anders te kunnen.
Verloon daarom april als periode 4 met als datum 3 mei.
Eventueel kunnen de boekdatums gewijzigd worden via menu Periodeblok.

Loonaangifte nogmaals indienen

Het kan voorkomen dat u de loonaangifte opnieuw wilt indienen. Dat mag.
Ga naar LogiSal > Loonaangifte > Historie.
Klik op de gewenste loonaangifte en kies voor Zien.
Klik bovenin voor de gewenste manier van indienen.

Correctie in vorig jaar

Stel u dient nog wat te corrigeren in vorig jaar en u zit al na 31 januari van het volgende jaar.
U brengt de correctie gewoon aan in LogiSal.
U gaat naar Loonaangifte > Correctie Achteraf (onder december).
Maak de wizard af en dien deze aangifte in.
Klik nogmaals op Loonaangifte en ga naar Historie.
Selecteer deze Correctie Achteraf en klik op Zien.
U krijgt een klein schermpje met de bedragen die u moet bijbetalen of terug krijgt.

AWf, WAB en loonaangifte

Zie ook onze pagina over AWf en WAB  (onderste helft).