Menu

Serieaangeven (LogiSal)

U kunt loonaangiften in serie maken en e-mailen.

Ga naar Loonaangifte en klik op Serie.
U komt nu in een nieuw scherm Serie Loonaangifte.

Aan de rechterkant ziet u net als bij Bereken een knop Scripts.
Hiermee kunt u 5 scripts maken.
Een script is een selectie van werkgevers die u tegelijk wilt doen.
Het zijn dezelfde scripts als die bij Bereken.
U kunt een script een naam geven. Bijvoorbeeld script-DGA.

In het scherm Serie Loonaangifte kiest u tijdvak soort en het tijdvak.
U kiest hier ook de opslagmap (is standaard de map die is ingesteld bij menu Instellingen > Gegevens Licentiehouder > Map XML opslaan).
Standaard staat Maillijst aan (dan krijgt iedere werkgever een mail).

U selecteert een script.
Als u nu op Start klikt worden alle loonaangifte samengesteld.
Eventuele correcties worden meegenomen (daar wordt een regel van in het log opgenomen).
Is de aangifte al gedaan dan wordt hij overgeslagen.
Zijn er fouten dan wordt dat gemeld en wordt de loonaangifte overgeslagen.

U dient het LOG goed door te lezen. Aan de rechterkant ziet u na het serie draaien de knop “Kopieer Log”.
Als u het log wilt bewaren dan kunt u deze knop gebruiken en het log plakken in een programma als Excel, Word of Kladblok.

Indien u klaar bent dan klikt u op Terug.

Wanneer de optie Maillijst aan stond dan ziet u nu aan de rechterkant de knop MailLijst staan.
Als u daarop klikt komt u in LogiMail en kunt u alle werkgevers waarvoor u een loonaangifte heeft gemaakt (en waar een e-mailadres van is) het PDF-bestand mailen.
LET OP: op het moment dat u op einde drukt verdwijnt de maillijst dus zorg dat u op “Verstuur via SMTP” drukt.
U ziet eerst de lijst met betaalkenmerken en bedragen (onderin).
U kunt hier nog een regel verwijderen door er op te klikken.
Het versturen van deze lijst kan alleen met SMTP en niet via uw lokale e-mailprogramma.

Als u indient met LIS dan kunt u er voor kiezen om alle gemaakte aangiften (xml-bestanden) in éé mail naar ons te e-mailen.
Het e-mailadres voor loonaangiften is loonaangifte@logihuis.nl.
U ontvangt automatisch een terugkoppeling van LIS zodra de aangiftes zijn ontvangen.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)