Menu

Branche Schoonmaak (LogiSal)

De pensioenaangifte kan worden aangemaakt/verzonden via Periodeblok > APG

Definities
Productloon in de schoonmaak = Ongemaximeerd pensioenloon
Premiegrondslag = Gemaximeerd pensioenloon minus franchise

Om de premie goed te kunnen berekenen worden OP en Overgangsregeling in 1 premie berekend. De premies moeten per periode worden berekend. U kunt dat niet wijzigen. Tevens wordt elke maand pensioenpremie berekend over de reservering vakantiegeld. Bij uitbetaling van het vakantiegeld wordt daarover geen pensioenpremie berekend. Dit staat standaard allemaal goed ingesteld als u een nieuwe administratie aanmaakt.

Oproepkrachten
Bij oproepkrachten dient u bij Werknemer > Tab Sociaal bij invloed verzekeringsplicht én Code OLP aan te geven dat het een oproepkracht betreft.

Beroepencode
Bij Werknemer > Sociaal dient u per werknemer een beroepencode op te geven.

Wijzigingen
In het algemeen geldt voor APG dat u de boekingen moet splitsen als er iets wijzigt midden in een tijdvak. Bijvoorbeeld een andere functie, ouderschapsverlof, ziekengeld 2e jaar.

Als u per 4 weken verloont en iemand wordt 21 of 67 dan moet u de boekingen splitsen. De heffing van de premie gaat in op de eerste van maand waarin iemand 21 wordt. Dus 1 boeking tot en met de laatste van maand, voorafgaand aan de maand waarin iemand 21 wordt (zonder pensioenpremie) en 1 boeking vanaf de eerste van de maand (met pensioenpremie). Dit hoeft u dus niet te doen bij maandverloning.

Instelling pensioen
Let op: Bij Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik Pensioen > Leeftijd moet de keuze linksonder staan op Eerste vd maand tm eerst vd maand.

Ouderschapsverlof
Splits de boekingen in een tijdvak zonder ouderschapsverlof en een tijdvak met.
zet bij werknemer Sociaal het veld Verbijzondering IKV op ouderschapsverlof
Maak een boeking van het tijdvak met ouderschapsverlof en pas het aantal uren aan naar nul uren.
Levensloop
Vul LLR in bij Code Verbijzondering Inkomstenverhouding
Fietsregeling
Door toepassing van de fietsregeling kan het loon van de opgaaf onder het minimumloon komen.
APG zal dan een waarschuwing sturen. U kunt die negeren.
Ziekengeld
Als u het loon gewoon door betaalt hoeft u niets te doen.
Raadpleeg de CAO over hoeveel loon u mag of moet betalen. https://www.ras.nl/cao/loondoorbetaling-bij-arbeidsongeschiktheid/
Ziek in het eerste jaar
Onderstaande geldt alleen als u minder dan 100% betaalt bij ziekte in het eerste jaar:
Stel u betaalt 90% uit.
Normaal gesproken verloont LogiSal ziekengeld via een aparte looncode maar bij Schoonmaak moet dat anders, omdat de pensioenpremie gebaseerd moet blijven op het 100% loon.
Zet bij Werknemer tab Sociaal de optie ‘Incidenteel lager loon’ op Ziek.
Er zijn 2 mogelijkheden: aftrek % uurloon van de ziekte-uren of een ‘door u berekend’ bedrag.
Mogelijkheid 1: aftrek % uurloon van de ziekte-uren
Maak een looncode ‘Ziekteuren’  met als soort ‘Overuren bruto’
Zet de overurenfactor in op 0.1
Stel de journaalpost in op debet: Bruto loon credit: Netto loon
Klik op Geavanceerd en:
Alleen de grondslagen Heffingsloon en Netto mogen aan.
Bijzonder loon moet uit
Soort uur moet op Nergens bij meetellen.
Nu kunt u bij Berekenen het aantal uren dat deze werknemer ziek is NEGATIEF  ingeven op deze looncde.
Ook nu moet de pensioenpremie net zo hoog zijn als zonder ziekte.
Mogelijkheid 2: een door u berekend bedrag
Maak een nieuwe looncode ‘Aftrek ziekte’ met soort ’00 Geen standaard soort’.
Stel de journaalpost in op debet: Bruto loon credit: Netto loon
Klik op Geavanceerd en:
Zet aan de grondslagen Heffingsloon en Netto.
Maakt onderdeel van de kostprijs moet aan.
Dagvergoeding moet op ‘niet van toepassing’.
Sluit looncde.
Ga naar Bereken en verloon deze werknemer.
Gebruik de looncode Ziekteuren met een negatief aantal of de looncode ‘Aftrek ziekte’ met een negatief bedrag.
De pensioenpremie moet nu net zo hoog zijn als zonder ziekte.
Ziek in het tweede jaar
Onderstaande geldt alleen als u minder dan 100% betaalt bij ziekte in het tweede jaar:
De pensioenpremie en de pensioenuren moeten worden aangepast in de berekening maar de overige pensioengegevens zoals de grondslag moeten gebaseerd blijven op ‘niet ziek’.
Zet Werknemer > tab Sociaal op ZKG
Maak of gebruik een aparte looncode Ziekteuren (standaard looncode 128). Die staat op 90% uitbetalen. Verander indien gewenst dat percentage.
U kunt desgewenst meerdere looncodes met verschillende percentages maken.
Verloon de ‘gewerkte’ (ziekte) uren op deze looncode.
Vul het aantal ziektedagen in (en laat loondagen zo staan).
De pensioengrondslag blijft 100% maar de premie zakt naar het % van de betreffende looncode.
Helaas is de berekening zodanig gecompliceerd dat verlaagd loon voor ziekte in een aparte berekening moet.
Stel een medewerker wordt op 21 januari ziek en u wilt niet 100% uitbetalen:
Maak eerst een boeking van periode 1 met als periodedatum 20 januari.
Maak vervolgens een boeking van periode 1 met als periodedatum 31 januari en verloon daar het ziekengeld.
Als iemand gedeeltelijk ziek is dan dient u 2 werknemers te maken. Op de ene werknemer verloont u het gewone loon en op de andere werknemer het ziekengeld.
Dispensatie
In sommige gevallen kan een werknemer dispensatie krijgen.
U zet dan gewoon de betreffende inhouding uit.
Als dat met terugwerkende kracht is dan dient u die berekeningen overnieuw te doen en de LPG’s over te doen.