Menu

Branche Optiek (LogiSal)

Zie voor actuele informatie www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Pensioen
De pensioenpremie wordt in twee delen geheven.
Het eerste deel is een percentage over het SV-loon, rekening houdend met een franchise per gewerkt uur. Deze franchise is afhankelijk van het aantal uren/week. LogiSal gaat uit van een 38-urige werkweek. Dit kunt u aanpassen.
Het tweede deel is alleen over het loon hoger dan de SV-grens. Meestal wordt deze premie dus niet geheven.
Daarnaast is er ook nog een premie overgangsregeling.

Overig
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Optiek die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.