Menu

Branche Recreatie (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.sectorrecreatie.nl

Pensioen
De definitie van de grondslag komt er op neer dat u gewoon uit kunt gaan van het bruto loon. In LogiSal heet de grondslag Pensioen.
Er is een pensioen-basis en een 9+ regeling. De inrichting is door TKP voorgeschreven. Helaas zijn ze niet automatisch aanvullend en zult u zelf de keuze tussen beide moeten maken als een werknemer met het loon boven het maximum van de basisregeling uitkomt en opteert voor de 9+ regeling. De keuze maakt u via Werknemer tab Instelling subtab Pensioenen.
De pensioenaangifte gaat via Periodeblok > Upa voor TKP.

Vut
Opgenomen is de VUTBZ die alleen geldt voor zwembadinrichtingen. Eventueel kunt u deze uitzetten.

Overigen
Alle gegevens zijn in LogiSal opgenomen zodat er geen bijzonderheden zijn. Gewerkt wordt met een uurfranchise voor het ouderdomspensioen.

Bijzonderheden en overig
Voor deze branche is er een digitale periodieke loonopgaaf die u kunt vinden in het menu Periodeblok.

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Recreatie die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.