Menu

Branche Scheepvaart

Hieronder valt ook Binnenvaart en Rijn. Voor actuele informatie gaat u naar www.scheepvaartnet.nl.

Pensioenpremie
Grondslag is het loon inclusief alles minus franchise. Geen bijzonderheden.
Aanleveren gaat via AZL UPA.

Overgangsregeling
Grondslag is het SVW-loon.

Sociaal Fonds Binnenvaart
Het sociaal fonds Binnenvaart is opgenomen. Als een ander sociaal fonds van toepassing is dan kunt u het percentage wijzigen.

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Scheepvaart die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar ‘Sectorindeling en WHK’.