Menu

Branche Reisbureau (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.reiswerk.nl

Pensioen
De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon op 1 januari inclusief 8% vakantiegeld, verminderd met de franchise.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

Aangifte gaat via Centric.

Sociale Fondsen
Er zijn 2 sociale fondsen:
Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche (FOOR)
Fonds voor de Kinderopvang in de Reisbranche (FKR)
LogiSal voegt beide fondsen gemakshalve samen aangezien de premies uitsluitend ten laste van de werkgever komen. Het probleem met deze fondsen is dat de premies meestal pas erg laat bekend wordt gemaakt.

Overig
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Reisbureau die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.