Menu

Auto van de zaak (LogiSal)

Als een werknemer een auto van de zaak tot zijn/haar beschikking heeft en meer dan 500 km per jaar privé wordt gereden, dan dient u de waarde van de bijtelling te betrekken in het heffingsloon. Dit leidt tot een verhoging van loonheffing, Zvw en sociale lasten.

De formule voor de bijtelling is:
Cataloguswaarde van de auto x het percentage van de bijtelling / tijdvakken per jaar. De cataloguswaarde van het voertuig kunt u opzoeken via de kentekencheck op de website van het RDW.

Welk percentage u dient toe te passen kunt u vinden in het handboek Loonheffingen 21.3 Reizen met een personenauto van de zaak.

Tool voor het berekenen de bijtelling en het percentage

Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee u alleen het kenteken in hoeft te voeren om te zien wat het percentage van de bijtelling is (conform handboek Loonheffingen 2020).
Dit is een proefversie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen op basis van deze berekeningen en/of informatie.

Looncode voor de auto van de zaak

Standaard beschikt u over de looncodes:
118 Auto vd zaak
119 Eigen bijdrage auto zaak

Looncode voor de auto van de zaak aanmaken

Bijtelling

Maak een nieuwe looncode. De looncode voor de bijtelling heeft soort ’00 Geen standaard soort’. Bij Geavanceerd zet u de typering (linkerkolom) op ‘Bijtelling Auto vd Zaak’. Bij grondslagen (middelste kolom) zet u alleen Heffingsloon aan.

Eigen bijdrage

Maak een nieuwe looncode. De looncode voor de eigen bijdrage heeft soort ’00 Geen standaard soort’. Bij Geavanceerd zet u de typering (linkerkolom) op ‘Eigen bijdrage AutoZaak’. Bij grondslagen (middelste kolom) zet u alleen Heffingsloon en netto aan.

Vooralsnog mag u beiden niet salderen. Zij gaan beiden apart mee in de loonaangifte.

Vast instellen bij de werknemer

Ga naar Werknemer > tab Loon E.D. en voeg daar de looncode 118 toe en geef het bedrag van de bijtelling per periode op. Eventueel voegt u ook looncode 119 toe met het bedrag van de eigen bijdrage (met een minteken).

Nu kunt u de werknemer verlonen.

In geval u een werknemer heeft die in een tijdvak niet werkt en geen loon heeft, maar wel een auto van de zaak dan moet u de bijtelling ook verlonen. De werknemer krijgt dan in dat tijdvak het gewone daarbij behorende aantal loondagen. U mag het aantal loondagen dan dus niet op nul stellen. Hiermee bereikt u dat gewoon Zvw-premie en loonheffing ingehouden wordt.

 

 

 

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.