Menu

Auto van de zaak (LogiSal)

Als een werknemer een auto van de zaak tot zijn/haar beschikking heeft dan dient u de waarde van de bijtelling te betrekken in het heffingsloon. Dit leidt tot een verhoging van loonheffing, Zvw en sociale lasten.

De formule voor de bijtelling is:
Cataloguswaarde van de auto x % : tijdvakken per jaar. Zie hieronder bij *.

U dient dus zelf de bijtelling te berekenen. LogiSal kent geen wagenparkbeheer of iets dergelijks. Hiervoor is gekozen omdat dit onderdeel in de wetgeving te sterk aan verandering onderhevig is.

Standaard beschikt u bij Looncode over de looncodes:
118 Auto vd zaak
119 Eigen bijdrage auto zaak

Als u die niet heeft vindt u onderaan deze pagina hoe u deze maakt.
Ga naar Werknemer, tab Loon E.D. en voeg daar de looncode 118 toe en geef het bedrag* op. Eventueel voegt u ook looncode 119 toe met het bedrag van de eigen bijdrage (met een minteken). U kunt er ook voor kiezen om de looncodes bij Bereken toe te voegen.

Nu kunt u de werknemer verlonen.
In geval u een werknemer heeft die in een tijdvak niet werkt en geen loon heeft, maar wel een auto van de zaak dan moet u de bijtelling ook verlonen. De werknemer krijgt dan in dat tijdvak het gewone daarbij behorende aantal loondagen. U mag het aantal loondagen dan dus niet op nul stellen. Hiermee bereikt u dat gewoon Zvw-premie en loonheffing ingehouden wordt.

*LogiSal heeft er voor gekozen dat u zelf de waarde van de bijtelling bepaalt. Dus u neemt de cataloguswaarde en vermenigvuldigt die met het juiste percentage en deelt de uitkomst bij maandloon door 12. Voorbeeld met een auto van 36.000:
36000 x 25% : 12 = 750.00 bijtelling per maand.

Looncodes Auto van de zaak

De looncode voor de bijtelling heeft soort ’00 Geen standaard soort’. Klik dan op Geavanceerd en zet de typering (linkerkolom) op ‘Bijtelling Auto vd Zaak’. Bij grondslagen (middelste kolom) zet u de volgende grondslagen aan: Heffingsloon.

De looncode voor de eigen bijdrage heeft soort ’00 Geen standaard soort’. Klik dan op Geavanceerd en zet de typering (linkerkolom) op ‘Eigen bijdrage AutoZaak’. Bij grondslagen (middelste kolom) zet u de volgende grondslagen aan: Heffingsloon en netto.

Vooralsnog mag u beiden niet salderen. Zij gaan beiden apart mee in de loonaangifte.