Menu

Artiest (LogiSal)

U vindt de instelling Artiest en/of Beroepssporter bij Werknemer > tab Fiscaal > subtab Bijzondere instelling aan de rechterkant.

De berekening van de loonheffing voor artiesten en beroepssporters wijkt af van de standaard berekening. Onkostenvergoedingen zijn in principe loon. De grondslag voor de berekening van de sociale lasten is dezelfde als die voor de loonheffing. De werknemerspremies zijn derhalve geen aftrekpost voor het loon voor de loonheffing.
Dit gaat automatisch goed in LogiSal.

Er wordt geen Zvw-premie vergoed aan de werknemer en er wordt ook geen Zvw-premie op de gage ingehouden. Deze premie wordt van de artiest geheven bij wijze van aanslag door de Belastingdienst rechtstreeks aan de artiest. De artiest dient hiermee dus rekening te houden omdat deze aanslag veelal later wordt opgelegd.

Een artiest kan een kostenvergoedingsbeschikking bij de Belastingdienst aanvragen of gebruik maken van de standaard kleine vergoedingsregeling. Dan wordt een deel van het loon (de gage) buiten de loonheffing gehouden.

Standaard levert LogiSal u de volgende looncodes mee:
166 Loon Artiest.
117 Loon in Natura.
168 Onkostenvergoeding Artiest bruto.

Om een loonberekening voor artiest of beroepssporter te maken die uit gaat van een bruto gage handelt u als volgt:
1. U maakt een nieuwe werkgever en stelt de inhoudingen (sociale lasten) goed in. Met name de sectorpremie en WAO kunnen per bedrijfstak verschillen.
2. U maakt een nieuwe werknemer.
3. Op de tab Fiscaal subtab Bijzondere Instellingen stelt u in dat het een artiest of beroepssporter betreft. Standaard wordt nu de kleine vergoedingsregeling ingevuld bij de kostenvergoedingsbeschikking. Deze kunt u indien gewenst wijzigen als de artiest dat wenst en/of een kostenvergoedingsbeschikking heeft.
5. Bij de werknemer > tab Loon e.d. stelt u de betaaltermijn in op Dag. Laat het aantal dagen per week en aantal uren per week gewoon staan.
6. U gaat naar Bereken en voegt de volgende looncodes (eventueel) toe:
* Looncode 100 Salaris
* Looncode 117 Loon in natura (indien van toepassing)
* Looncode 168 Onkosten Artiest
U klikt op Bereken het loon en uw specificatie is een feit.

Om een artiestenloon berekening te maken die uit gaat van een netto gage handelt u als volgt:
Punt 1 t/m 5 zijn gelijk aan hiervoor.
U gaat naar Bereken en voegt de volgende looncodes (eventueel) toe:
* Looncode 166 Loon Artiest. Vul hier het bedrag in dat de artiest netto krijgt.
U klikt op Bereken het loon en de loonberekening is een feit.