Menu

Vakantieuren reservering

Reserveren in uren

In LogiSal kunt u snipperuren, ATV en TVT reserveren. U kunt daarbij kiezen of deze automatisch moeten worden bijgeboekt of niet.
Daarnaast heeft u tijdens het Boeken nog de keuze om handmatig uren bij of af te boeken. In totaal kunnen er vier reserveringen worden gebruikt voor tijd.
Het gaat hier om reserveren in aantallen, niet in geld.
Zie daarvoor: Vakantiedagen reservering

Standaard ziet u de reservering Snipperuren aangemaakt bij Werkgever > tab Reserveringen.

Snipperuren reservering aanmaken

Bij Werkgever tab Reserveringen maakt u de reservering aan.
Kies bijvoorbeeld reservering 9 voor Snipperuren en bijvoorbeeld reservering 7 voor TVT en vink actief aan.
U kiest bij Opbouw over grondslag uit de onderste 4 mogelijkheden (reserveren over normale uren enz.). Vul het percentage van de automatische opbouw.

Meestal wordt aan vaste werknemers begin januari het jaartotaal toegekend (eventueel verhoogd met het restant saldo van vorig jaar).

Bij Werknemer > Tab Reservering, kunt u per werknemer opgeven wat de beginstand is.

Er zijn ook werknemers (parttimers e/o oproepkrachten) waarbij u opbouwt in een % van de gewerkte uren. Dat kunt u AAN zetten bij Werknemer tab Reservering.
De optie heet Automatische Opbouw.

Overzicht van de opbouw, opname en saldo

Wanneer u bij Bereken heeft gekozen voor Bereken het loon ziet u een tabblad Tijd. Daar kunt u de uren/dagen (aantallen) boeken.


Het geheel wordt onderaan op de salarisspecificatie geprint als u dat aan heeft staan.

Snipperuren direct uitbetalen

Ook is het mogelijk om snipperuren uit te betalen in geld en tegelijk de uren af te boeken. Vooral handig als iemand uit dienst gaat.
U richt dit als volgt in:
looncode: Maak een looncode van de soort Bruto overuren. Van belang zijn de volgende aspecten: wel/niet bijzonder loon, wel/niet meetellen, grondslag vakantie aan of niet.
Bij Werkgever > Reservering koppelt u aan een reservering in tijd deze looncode voor uitkering.
Bij Bereken klikt u zoals gebruikelijk op vrijval en u klikt deze reservering aan en kiest voor alles vrijvallen.
Als u tegelijk vakantiegeld en snipperuren uitkeert, en de looncode voor de snipperuren behoort tot de grondslag Vakantie en de reservering en looncode harmonieren mbt bijzonder loon, dan zal er ook vakantiegeld over de snipperuren berekend worden.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.