Menu

Reserveringen (LogiSal)

Ga naar de module Werkgever > Reserveringen.

U beschikt over maximaal 9 reserveringen per werkgever.
Let op: Nummer 1 is altijd bestemd voor vakantiegeld, ook als u dat niet gebruikt.

U kunt reserveren in geld en/of in aantallen (snipperuren/vakantiedagen).

De overige nummers zijn standaard ingericht voor een aantal veel voorkomende reserveringen zoals Eindejaarsuitkering, Levensloopregeling, Uitzendbureau’s, snipper en soms ATV. Maar kunt u ook naar wens instellen.

Een reservering bestaat uit de volgende onderdelen/kenmerken:

Actief

Als dit aangevinkt staat dan is de reservering actief binnen deze werkgever en beschikbaar voor alle werknemers. U kunt deze reservering eventueel per werknemer uitzetten.

Naam

De naam die ook op de salarisspecificatie wordt afgedrukt, bijvoorbeeld Eindejaarsuitkering.

Kosten zijn voor

Werkgever of werknemer. Een eindejaarsuitkering zal meestal voor rekening van werkgever zijn maar de levensloopregeling geschiedt voor rekening van de werknemer.

Opbouw over Grondslag

In geld: Kunt kiezen uit de 10 grondslagen die LogiSal kent. Zie: Grondslagen.

Tijd: U kunt ook reserveren over Uren (eventueel inclusief overuren) of Dagen. Voorbeelden zijn Snipperuren, ATVdagen enz. Dit zijn reserveringen in aantallen.
U kunt ook kiezen voor Lening/Loonbeslag.

Printen op Slip

U kunt de reservering wel of niet laten afdrukken op de salarisspecificatie. Eventueel kan het per werknemer nog uit gezet worden. De plaats waar de reserveringen op de loonstrook komen, bepaalt u bij Lay-out. Er is een apart blok voor reserveringen in Geld en reserveringen in Aantallen.

Ook toepassen op bijzonder loon

U kunt bepalen of een eindejaarsuitkering bijvoorbeeld ook over bijzonder loon (eindejaarsuitkering of vakantiegeld) gereserveerd moet worden.

Vrijval in periode

Indien bijvoorbeeld het vakantiegeld in mei uitgekeerd dient te worden, vult u hier periode 5. Dit wordt dan automatisch toegepast bij het berekenen/serieverwerken.

Als vrijval dan stand naar 0

Standaard wordt het saldo van de vrijval uitgekeerd tenzij u anders ingeeft.  Deze optie zorgt ervoor dat ondanks de vrijval het saldo naar nul wordt gezet.

Percentage

Hier geeft u op hoeveel procent er moet worden gereserveerd over een bedrag of uren. Indien bijvoorbeeld 25 vakantiedagen per jaar heeft, dan kunt u dat op de volgende manier uitrekenen tot een percentage.

Totale dagen per jaar zijn bijv.: 261
Uren per dag zijn (40 uren per week / 5 dagen per week): 8
Totaal aantal uren per jaar zijn: (261 x 8) = 2088
Het percentage wordt dan (25/2088) = 11,97%

Minimum

Het minimumbedrag dat gereserveerd moet worden geeft u per jaar op. Dus bij een maandminimum van 100 voert u 1200 in.

Maximum

Het maximumbedrag dat gereserveerd mag worden geeft u per jaar op. Dus bij een maandmaximum van 200 voert u 2400 in.

Looncode Inhouding

Als de reservering voor rekening van werknemer is dan wordt deze looncode gebruikt. De instellingen van de looncode bepalen dus of deze reservering ‘meespeelt’ in grondslagen.

Looncode Uitkering

Een reservering komt eens tot uitkering. Hier geeft u op met welke looncode dat gebeurt.

Journaal Debet

Als de reservering voor rekening van werkgever is worden de kosten op deze grootboekrekening geboekt.

Journaal credit

Een reservering komt credit op de balans. Op deze rekening dus.

Hoe gaat u te werk ?

  • Eerst bepaalt u bij Werkgever > tab Reserveringen, welke reserveringen u gebruikt.
  • Vervolgens bepaalt u bij Werknemer > tab Resver, of er eventuele afwijkende zaken zoals de toepasbaarheid of een afwijkend percentage of het printen op de slip. Hier kunt u ook een beginstand(Saldo) ingeven.
  • Bij het berekenen worden de reserveringen automatisch meegenomen. U vindt in het eerste scherm van Bereken ook een knop Vrijval Reserveringen. Wanneer u hier op klikt kunt u eventuele vrijvallen (uitkeringen) regelen.
  • Wanneer de berekening is voltooid en op het scherm gepresenteerd is, dan ziet u bovenin het tab Tijd. Daar kunt u de reserveringen in aantallen muteren en kunt het bij of af boeken.
  • Indien u kiest voor Boeken en printen,  dan ziet u (indien gekozen voor afdrukken op de slip) onderin een blok: Reserveringen met de gegevens van de reservering. Reserveringen in aantallen ziet u in een apart blokje: Tijd.
  • Voor een totaaloverzicht kunt u in het menu kiezen voor Jaarblok > Loonstaat. Vink: Reserveringen aan.
  • Vanzelfsprekend komen de reserveringen in het journaal terug.