Menu

Lening/loonbeslag (LogiSal)

U kunt op 2 manieren aflossingen op een lening of een loonbeslag inhouden, automatisch via een reservering en handmatig met een looncode:

Lening/Loonbeslag automatisch via reservering

U kunt een reservering inrichten voor het aflossen van een Lening personeel of Loonbeslag. Volg de onderstaande stappen.

1. Grootboek
Maak eerst een grootboekrekening waarop u de lening boekt.
Ga naar Bestand > Openen > Grootboek.
Kies voor bijvoorbeeld 89 Lening UG Personeel.

2. Looncode
Maak vervolgens een looncode.
Ga naar Looncode. Selecteer bijvoorbeeld 197.
Vul in bij naam: Loonbeslag of Lening.
Kies voor soort 18 Netto Inhouding.
Zet Journaal debet op 89 Lening UG Personeel. Credit op Netto loon.
Klik op Geavanceerd en selecteer in de linker kolom: Netto 3e bankrek.
In de middelste kolom staat alleen een vink bij Netto.

3. Werkgever
Ga naar Werkgever > Reservering.
Kies een lege reservering en activeer deze.
Geef een naam (komt op de salspec) en kies bij Opbouw over Grondslag voor Lening/Loonbeslag.
Vul de aangemaakt looncode in: 197.

4. Werknemer
Ga naar Werknemer tab Banken en vul de betaalgegevens in bij een bank, bijvoorbeeld Netto 3.
Koppel deze bank aan looncode 197. Op deze manier wordt het bankrekeningnummer op de salspec afgedrukt en loopt dit mee in de betaalstaat.
Ga naar Werknemer tab ResVer en selecteer deze reservering.
Vul in de bedragen van de termijn en de oorspronkelijke schuld in.

U hoeft deze reservering niet uit te zetten bij andere werknemers.

Bij Bereken wordt het periodieke bedrag ingehouden tot de restschuld 0 is. De periodiek termijn wordt nooit herberekend tgv wijzigingen in dagen/uren/loon en is niet tijdens de berekening uit te zetten. Als u bijvoorbeeld vakantiegeld in een aparte boeking doet dient u er zelf aan te denken deze reservering uit te zetten.

Op de salarisspecificatie worden termijn en restschuld weergegeven.

Loonbeslag zelf doen met looncode

Voor het verlonen van loonbeslag kunt u dezelfde methode hanteren als ‘Netto 2e bankrekening’.

Standaard beschikt u over looncode 199 die is gekoppeld aan Bank Netto 2
U kunt via looncode 199 bedragen inhouden op het loon van werknemer. Die bedragen kunnen automatisch worden overgemaakt naar een bankrekening van een derde (loonbeslag). U kunt dit aangeven bij Werknemer tab Banken > Netto 2.

U kunt ook een 2e loonbeslag invoeren. Dit gaat exact gelijk maar dan natuurlijk via een andere looncode en een andere bank.

Als u de verloning heeft gedaan dan ziet u op de salarisspecificatie de bedragen worden ingehouden en onder het netto loon wordt weergegeven dat de loonbeslagen worden overgemaakt en naar welke rekening.
Ook in de betaalstaat en eventueel in de SEPA lopen deze betalingen mee.