Menu

Kosten bruteren (LogiSal)

Soms is het noodzakelijk bepaalde kosten te bruteren. Voorbeelden zijn reiskostenvergoeding, telefoonvergoeding, onkostenvergoeding. Voor het onbelast verlonen van deze kosten verwijzen wij naar de looncodes 180 en verder.

De kosten worden bruto vergoed:
Voor het belaste deel van onkosten maakt u een looncode met de soort instelling ’00 geen standaard soort’. Vervolgens klikt u rechts op Geavanceerd en activeert u de grondslagen ‘heffingsloon’ en ‘netto’. In het looncodeschema zit standaard op 183 de looncode Reiskosten belast.

De kosten worden netto vergoed:
U maakt een looncode met de soort instelling ’03 netto loon per periode’. Vervolgens klikt u rechts op Geavanceerd en u zet de grondslagen uit waarvoor deze uitbetaling niet mag meetellen. In de praktijk blijven alleen ‘heffingsloon’ en ‘netto’ aangevinkt.