Menu

Loonaangifte tijdvakken

Werkgever > tab Loonaangifte

Hier stelt u in per welk tijdvak u de loonaangifte doet voor de geselecteerde werkgever.

   • Maand
   • Vier werken
   • Halfjaar
   • Jaar

LogiSal vult automatisch de tijdvak-grens-datums in aan de rechterkant a.d.h.v. uw selectie van het tijdvak.

Bij het samenstellen van een loonaangifte over een tijdvak worden alle boekingen meegenomen die qua periodedatum binnen dat tijdvak vallen. De periode datum vult u onder de periode bij Bereken.

Periodenr en datum gebruiken bij Bereken

Als deze optie aan staat dan kiest LogiSal zelf de datum uit de tabel na het invoeren van een periodenummer. U kunt deze datum eventueel overschrijven.

Geen melding Maak Kopie na loonaangifte

Standaard krijgt u altijd de melding na het maken van een loonaangifte dat wij u adviseren een kopie van de administratie te maken. Wanneer u deze optie aanvinkt, krijg u deze melding niet meer.

Printen Spec Werknemers op Loonaangifte

Met deze optie aangevinkt ziet u per werknemer op het overzicht van de loonaangifte, gespecificeerd wat er is berekend aan premies en welke indicaties (zoals LKV of werknemersverzekeringen) meegestuurd worden.