Menu

Aansluitnummer

Het aansluitnummer heet ook wel UVI-nummer of GUO-nummer. Een relatienummer is iets anders.
Elk bedrijf met personeel heeft bij een uitvoeringsinstelling (UVI) een aansluitnummer, hoewel dit veelal niet meer gebruikt wordt.
Een aansluitnummer bestaat uit 3 cijfers die de UVI identificeren, een streepje (-) en 12 cijfers.

Hieronder volgt per UVI een verklaring hoe het aansluitnummer tot stand komt en door LogiSal gecontroleerd wordt:

Het aansluitnummer identificeert de werkgever. Past het nummer niet na de eerste drie cijfers? Dan mag u vullen met nullen na het streepje.

APG Bouw en Schoonmaak

Het aansluitnummer is in de terminologie van de bouw het ledennummer.
Formaat algemeen: ###. (alleen cijfers geen letters)
Formaat bouw: 003.12cijfers
Formaat schoonmaak: 018.12cijfers
Het nummer dient de werkgever aan te vragen bij het APG.
Zie ook: APG.

Agrarische sector

Begint met 001 en dan 12 cijfers. Hierbij staat de 001 voor de sector. Bij het insturen van een PLO bericht kan het aansluitnummer vervangen worden door een relatienummer.

Voorbeeld: 001-123456700000

Zie ook: TKP

AO afbouw en Schilders

Bij Werkgever tab Algemeen vult u bij Aansluitnummer UVI het nummer in beginnend met 056 of 057 en dan Nr Inzender of Aansluitnr bijvoorbeeld: 000001234.

Voorbeeld: 056-000001234

Zie ook: Schilders

Cadans-DETAM

Voorbeeld: 018-000000396161
Detam is altijd 018-0000. Het laatste cijfer is een controlenummer en de rest is de identificatie van de werkgever. Ook voor het aansluitnummer van Cadans is een controlemethodiek ontwikkeld die door LogiSal wordt toegepast.

Cadans-BVG

Voorbeeld: 023-109013000700
BVG is altijd 023- gevolgd door het lidnummer en een controlegetal. Het geheel wordt gecompleteerd met 2 nullen (naloopnullen). Ook voor dit nummer geldt een controlemethodiek die door LogiSal wordt toegepast.

STIPP

Voor Stipp is een apart invulveld wat alleen zichtbaar is als u pensioenen van Stipp verloont.
Dat invulveld staat aan de rechterkant meer naar onderen.
Het formaat van dat nummer is: 950-12345678-02-01.

Zie: PLO Uitzend Stipp