Menu

APG (LogiSal)

Ga naar Periodeblok > APG Bouw en Afbouw, Schoonmaak of Architecten.

Let op: LogiSal laat alleen de werkgevers zien die onder APG vallen. De selectie wordt gedaan op grond van het productkenmerk bij Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik pensioen > tab Behoort tot. Dit is normaal gesproken automatisch goed ingevuld.

Hieronder vindt u de instructies voor zowel het samenstellen als het verzenden/indienen.

Aanmelden

U dient zich allereerst aan te melden bij APG. Uiteindelijk krijgt u brieven van APG. Daarop staan allerlei nummers om bij hen te kunnen inloggen.
Maar uw inzender-identificatie nummer staat op de brief bij actuele Leverancier en links naast uw naam:

APG nummer (Leverancier)
Dit nummer (in dit geval 9901517) noemen wij uw APG of uw M nummer. Dit nummer heeft 7 posities.

Ledennr APG (Aansluiting)
Het nummer bij Aansluiting is van de werkgever.
Dat vult u in bij Werkgever > tab Algemeen in het veld Aansluitnr UVI en gaat er dan zo uit zien:

In dit geval gaat het om schoonmaak: 018-000103168030
Bij bouw zou het worden: 003-000103168030
Architecten: 040-000103168030

Het nummer vult u dus aan het einde. Wanneer er ruimte over blijft, vult u na het streepje met nullen.

Voorbeeld:

Samenstellen

Hoe stelt LogiSal een pensioenaangifte samen?
LogiSal werkt met inhoudingen.
Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen en dubbelklik een pensioenfonds.
Ga naar de tab Behoort tot.
Daar ziet u de productcode staan.
Deze productcode zorgt er voor dat deze inhouding in de pensioenaangifte op de juiste manier wordt verwerkt.

Als u een adminstratie aan maakt via de branchemasters dan zijn al deze productcodes al juist ingevuld.

Begrippen
Inkomstenverhouding = dienstverband
Inkomstenperiode = de periode waarvoor een berekening cq boeking gemaakt is. Een maand, 4weken of per week.
Product = Een inhouding in LogiSal
Oplegging = Wanneer er van een medewerker geen gegevens worden verstuurd en deze niet uit dienst is gemeld, krijgt u een ambtshalve nota (oplegging).

Identificatie
APG werkt met 2 nummers ter identificatie:

1. APG nummer
Het APG nummer identificeert de indiener. Dat kan een werkgever zijn maar ook een administratiekantoor o.i.d.
Formaat: 1234567
Het nummer is altijd 7 posities.
Dit nummer dient u aan te vragen bij het APG. Zie hierboven op deze pagina bij Aanmelden.

2. Aansluitnummer
Het aansluitnummer identificeert de werkgever
Het aansluitnummer is in de terminologie van de bouw het ledennummer.
Formaat algemeen: ###. (alleen cijfers geen letters)
Formaat bouw: 003.12cijfers
Formaat schoonmaak: 018.12cijfers
Formaat architecten: 040.12cijfers
Het nummer dient de werkgever aan te vragen bij het APG.

Het is mogelijk dat indiener en werkgever dezelfde zijn. Dan zijn er toch 2 nummers.

Boekingen

APG verlangt helaas voor elke verandering een nieuwe boeking. Dus als premieheffing begint of eindigt. Als iemand in of uit dienst komt. Enz.
Een voorbeeld:
Een werknemer komt in dienst op 1 januari 2016. Hij wordt op 5 maart 21. Premieheffing begint dan 1 maart. De verloning is per 4 weken.
De eerste 4 weken eindigen 31 januari. Dat is makkelijk.
De tweede 4 weken eindigen 28 februari. Ook makkelijk: geen pensioen.
De derde 4 weken moet u splitsen.
1 boeking van 29 februari t/m 29 februari: geen pensioen
1 boeking van 1 maart t/m 27 ,aart, wel pensioen.

Nog een voorbeeld.
Een werknemer wordt op 5 april 67. Hij stopt dan ook met werken.
U verloont eerst t/m 31 maart. Dan verloont u de dagen in april. In april zijn er geen pensioenpremies.

Schoonmaak premieheffing begint op 1ste van de maand waarop werknemer 21 wordt.
Bouw heeft geen beginleeftijd.

Belangrijk is ook dat u voor APG niet 2 boekingen met dezelfde datums mag maken, met andere woorden: geen vakantiegeld o.i.d. apart. Loon en vakantiegeld moeten in 1 boeking.

Intrekkingen

Via het portaal van APG kunt u ook medewerkers intrekken of handmatig uit dienst melden. Dat kan handig zijn wanneer u de administratie heeft overgenomen van een andere verwerker en geen mogelijkheid hebt te corrigeren via het (vorige) salarispakket.

Zie ook: 53ste week

Contactgegevens APG

Indien u vragen heeft over het aanleveren of de inhoud, dan kunt u contact opnemen met APG.

Sector Bouw
premies@bpfbouw.nl
020 – 583 42 00

Sector Schoonmaak
premies@pensioenschoonmaak.nl
020 – 583 51 50

Meer informatie

Kijk voor de instellingen van APG in LogiPoort op deze pagina.

Voor meldingen van APG zie: Foutmeldingen APG