Menu

2054 en 2061 Onterecht AWfLaag of Hoog aangegeven

In de loonaangifte zijn op verzoek van de belastingdienst controles ingebouwd:

Melding 2054

Er wordt een bedrag aangegeven voor premieloon AWf laag terwijl dat op grond van de instellingen niet wordt verwacht.

ALS de code aard arbeidsverhouding niet gelijk is aan 83

EN de werknemer is op de datum van aanvang tijdvak – niet jonger dan 21 jaar
EN de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is niet gelijk aan 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40 of 46.
EN de indicatie arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd 

OF de indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst is “N”
OF de invloed verzekeringsplicht is Oproepkracht

Dan dient de hoge AWf premie toegepast te worden (en is AWf laag gelijk aan € 0)

 

 

Melding 2061

Er wordt een bedrag aangegeven voor premieloon AWf hoog terwijl dat op grond van de instellingen niet wordt verwacht.

ALS  de code aard arbeidsverhouding 83 is.

OF  de code soort inkomstenverhouding / inkomenscode 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40 of 46 is
OF de indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.

EN het een schriftelijke arbeidsovereenkomst is
EN het geen oproepovereenkomst is

DAN dient de lage Awf toegepast te worden (is AWf hoog gelijk aan € 0)

 

Instellingen in LogiSal

Code aard arbeidsverhouding
Werknemer > tab Sociaal.

Code soort inkomstenverhouding
Werknemer > tab Fiscaal > Fiscale vragen > Inkomenscode.

Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Werknemer > tab Sociaal > Contract-duur. Bepaalde tijd is “N” en Onbepaalde tijd is “J”.

Indicatie Schriftelijke arbeidsovereenkomst
Werknemer > tab Sociaal > Ardsbeidsovereenkomst. Schriftelijk is “J” en Niet schriftelijk is “N”.

Indicatie Oproepovereenkomst
Werknemer > tab Sociaal > Invloed verzekeringsplicht. Selecteert u daar oproep/inval met of zonder verplichting om te komen, dan is de indicatie Oproep “J”.

Houdt u er rekening mee dat deze instellingen mee gaan in de boekingen dus als u de instellingen bij Werknemer wijzigt moet u daarna gaan naar Berekenen > Historie en wijzigt u de boeking.

Meer informatie over de toepassing van het hoge of lage tarief vindt u in het artikel: Awf en Wab

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.