Menu

Hoe verloon ik zorgverlof?

Zorgverlof verlonen

Werknemers en broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn.

Bij kortdurend zorgverlof betaalt u ten minste 70% van het salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, betaalt u het minimumloon.

U hoeft het salaris niet door te betalen over de uren dat er langdurig verlof wordt opgenomen.

Let op: In de cao of regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken over het salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

Looncode inrichten

Zie ook: Nieuwe looncode aanmaken

  1. Ga naar Looncode > Openen en selecteer een lege looncode.
  2. Vul een naam in bijv.: Inhouding zorgverlof.
  3. Selecteer soort: 05 Overuren bruto
  4. Vul bij Overurenfactor 0.3 indien u 70% betaalt en 30% inhoudt.
  5. Kies voor Geavanceerd.
  6. Vink Is bijzonder loon uit
  7. Selecteer bij Soort uur de optie Nergens bij meetellen.

Vervolgens kunt u tijdens het berekenen van het salaris de looncode toevoegen met het aantal zorgverlof uren in de min.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl