Menu

Prostitutie (LogiSal)

Voor prostituees (sexwerkers) geldt dat zij via Opting-In onder loonheffing moeten of kunnen vallen.

De prostituee betaalt het lage Zvw tarief en een vast tarief aan loonheffing, afhankelijk van wel of niet loonheffngskorting.
Werknemersverzekeringspremie zijn verder niet van toepassing en kunt u uit zetten via Werknemer > Instellingen > Werknemersverzekeringen. Daar moet de Zvw Bijdrage wel aan blijven staan.

Bij Werknemer op de tab Fiscaal > Bijzondere Instellingen kunt u aangeven dat de Prostitutieregeling van toepassing is.

Tijdens de verloning zal LogiSal de regeling dan toepassen.

Let op
Er kan ook sprake zijn van een echte dienstbetrekking. Dat is geen opting in en wordt dus behandeld als elke andere werknemer.

Zie voor verdere informatie vooral het handboek loonheffingen van de Belastingdienst.