Menu

Branche Vervoer (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.pfvervoer.nl.

Let op: Er zijn 4 branches: Vervoer Goederen/Tour/Taxi en Ambulance
Hierdoor zijn er ook 4 verschillende sectoren en sectorpremies:
– 028 Taxi en Ambulancevervoer
– 030 Besloten busvervoer (Tourwagen)
– 031 Overig personenvervoer te land en in de lucht
– 032 Overig goederenvervoer te land en in de lucht

Er zijn ook verschillende cao’s:
– Goederenvervoer Nederland (Koninklijk Nederlands Vervoer)
– Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (Transport en Logistiek Nederland)
– Besloten busvervoer
– Taxi

De aanlevering van gegevens naar het pensioenfonds gaat helaas handmatig via het portaal op de website van pfvervoer.

Pensioenpremie
Wij hebben 2 pensioenpremies opgenomen, die u terugvindt bij de tab Inhoudingen. Zij varieren naar geboortejaar (voor 1950 en vanaf 1950). U hoeft niets te doen. LogiSal neemt vanzelf de juiste inhouding.

Grondslag voor het vaste personeel is het vast overeengekomen loon. Bijzonderheden: Bij Taxi dient het vast overeengekomen loon te worden verhoogd met de provisies van het voorgaande jaar.

Goederenvervoer en Taxi
Vanaf 2019 kunt u voor Goederenvervoer en Taxi bij Looncode (geavanceerd) aangeven dat deze tot de ‘variabele voor pensioen’ behoort. Onder deze looncode verloonde bedragen worden dan bij de grondslag geteld (nadat eerst de franchise van de ‘vaste’ grondslag is afgetrokken). Vervolgens wordt getoetst of de bijtelling meer is dan 22,75% van het voltijd vast overeengekomen loon. U kunt er ook voor kiezen het vast overeengekomen loon zelf te bepalen inclusief alle posten en dat bij Werknemer tab LoonED in te vullen. U gebruikt dan deze ‘bijtel’-instelling niet.

In LogiSal vult u bij Werknemer tab LoonED het loon en overige gegevens in kunt het vast overeengekomen loon berekenen of handmatig invullen.

Voor ambulance is het pensioenfonds van het PGGM. Hiervan is de verdeling 50% werknemer en 50% werkgever. De verdeling zult u zelf moeten maken. Het verschuldigde totaalpercentage staat geheel bij Wg ingevuld.

Parttimers
Over de ‘overuren’ van parttimers betaalt u wel premie. Zorg dat bij Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik > tab Parttime de vink bij ‘Overuren meetellen’ aan staat. Dan wordt de toeslag van de overuren niet meegenomen in de grondslag maar verhoogt u de parttimefactor en gaat op die manier de pensioenpremie wel berekend worden.

WIA-hiaat
De WIA-hiaat regeling is opgenomen. Er zijn 2 inhoudingen opgenomen, gescheiden naar geboortejaar. LogiSal past automatisch de juiste toe. De percentages zijn die van het TLN waarbij de premie ten laste van de werknemer komt. Als u onder het KNV valt dan komt de helft van de premie voor rekening van de werkgever en kunt u dat aanpassen.

Let op dat u bij het aanmaken van looncodes voor Toeslagen u via de tab Geavanceerd de uren instelt op Nergens bij meetellen. Dit ivm de pensioenpremieberekening.

Taxi
Voor taxi geldt dat de premie in de maand van in/uit dienst, berekend wordt volgens de SVdagen methoden. De factor is dan SV-dagen in dienst / SV-dagen hele maand. Dat kan tot premies leiden die enigszins hoog lijken.

Vakantietoeslag
De vakantietoeslag van Goederenvervoer is gerelateerd aan het loon van april (of de 4e periode van 13 weken) U kunt wel reserveren in LogiSal maar dan is de basis altijd het betaalde loon en dient u bij uitbetaling de vakantietoeslag te toetsen aan bovenstaande. Vakantietoeslag 8% zit standaard in LogiSal.
Als u de minimumvakantietoeslag automatisch wilt bewaken dan dient u het bedrag te berekenen en te voeren bij Werkgever. Vervoer kent voor werknemers jonger dan 22 afwijkende minimumbedragen. Dat dient u zelf te bewaken.

Overuren opgeven
Na afloop van het jaar moet u de overuren aan het pensioenfonds opgeven.
Ga naar Jaarblok > Loonstaat en kies voor het blok ’10 door u te kiezen looncodes’. Als u looncodes met de soort overuren selecteert dan verschijnt rechtsonder de optie ‘inclusief aantallen’. Zo krijgt u de informatie makkelijk gepresenteerd.

ATV
De ATV van 3,5 dag richt u als volgt in:
Ga eerst naar Looncode en zoek een lege, bijvoorbeeld 135
Klik daar op en vul bij de naam in ATV
Kies voor soort ’01 Bruto loon per periode’
Vul het journaal in (dit onderdeel wordt hier verder niet behandeld)
Ga naar Werkgever > Reservering:
3,5 ATV dagen is 1,341 % van 261.
Klik op reservering 8
Zet actief aan
Voer de naam in : ATV
Zet het percentage op 1.341
Zet ‘Printen op salarisspecificatie’ aan
Kies bij ‘Opbouw over grondslag’ voor Tijd: Normale uren
Selecteer bij ‘Looncode uitkering’ die 135 van hierboven.
U kunt eventueel bij Werknemer een beginstand invoeren of kiezen voor automatische vrijval bij elke boeking.
Vergoeding van verblijfskosten
De vergoeding van verblijfskosten is afhankelijk van 1 of meerdaagse ritten, het tijdstip van vertrek en meer zaken.
U kunt dit het beste bijhouden buiten de salarisadministratie om.
Voor de uitkering gebruikt u een looncode ‘Vergoeding verblijfskosten’, stel 187, ingericht gelijk aan die van onkostenvergoeding.
U kunt tijdens het Berekenen de omschrijving van de looncode voor die ene boeking aanpassen door (na het invoeren van het bedrag) op de looncode te klikken en in het snelmenu voor de onderste optie te kiezen.