Menu

Negatief loon (LogiSal)

Als u negatief loon verloont dan volgt geen teruggaaf van loonheffing.
Als u negatief bijzonder loon verloont in principe ook niet.
Wel kunt u er voor kiezen om negatieve loonheffing te boeken.

Ga naar Werkgever tab Diversen. Daar ziet u rechtsboven de optie staan.
De berekening van de teruggaaf gebeurt dan langs de volgende regels:
Als de voordeelregel (werkgever tab diversen) uit staat dan wordt het percentage bijzondere beloning toegepast. Het bedrag van de teruggaaf loonheffing wordt gemaximeerd op de dit jaar ingehouden loonheffing.
Als de voordeelregel aan staat dan wordt het negatieve bijzondere loon eerst in mindering gebracht op eventueel aanwezig positief tabelloon. Het meerdere wordt tegen het percentage bijzondere beloning berekend. Ook hier geldt het eerder genoemde maximum.