Menu

Meldingen herstellen (LogiPoort)

Is het meldingen bestand (meldingen.log) beschadigd? Dan kunt u het meldingen bestand herstellen.

Rechtermuisknop op postvak Meldingen > Bouw meldingen opnieuw 

LogiPoort kan alleen de meldingen opnieuw opbouwen wanneer de .xml bestanden bestaan in de map postvak verwerkt (map Postvakken > Postvak Verwerkt) en het bijbehorende logfile (map Logfiles). Als deze bestanden er niet zijn dan krijgt u dit aan het einde van het opbouwen te zien.

Wanneer er veel bestanden in de mappen staan, kan dit proces enkele minuten duren.

Meldingen uit een back-up herstellen

Indien u meldingen uit een backup wilt herstellen dan kunt u alle logfiles (.log) en de aangifte bestanden(.xml) terug zetten. Voor het opnieuw opbouwen van de meldingen.

De .log bestanden zet u in de map Logfiles
De .xml bestanden zet u in de map Postvakken > Postvak Verwerkt.

Wanneer u een backup heeft gemaakt via de Opschonen optie, dan staan deze bestanden in map Historie.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.