Menu

Corrigeren werkgeverspremies (LogiSal)

Je kunt met LogiSal de werkgeverspremies en reserveringen achteraf wijzigen.

Dat kan handig zijn als bijvoorbeeld achteraf de sectorindeling wordt gewijzigd.
Als de sectorpremie gecorrigeerd moet worden dan kan ook de sectorgroep gecorrigeerd worden.

Ook achteraf reserveringen wijzigen kan handig zijn. Bijvoorbeeld als Zorg en Welzijn bepaalt dat de opbouw eindejaarstoeslag met terugwerkende kracht tegen een ander percentage moet.

Maak altijd eerst een kopie van uw administratie.

Zorg dat u het ‘oude’ en ‘nieuwe’ percentage weet.
Ga naar > Periodeblok > “Corrigeren werkgeverspremies en reserveringen in boekingen”.

U kunt aan de linkerkant een algemene keuze maken als uw wens daar bij staat.
Aan de rechterkant kunt u een specifieke inhouden kiezen.

Wij gaan in dit voorbeeld uit van de sectorpremie omdat u daar ook de sector en risicogroep kunt wijzigen.

U dient zowel het oude (verkeerde) als het nieuwe percentage te weten.
Uitsluitend boekingen van de gekozen soort en met het ‘oude’ percentage worden aangepast.
Als u hebt gekozen voor sectorpremie dan krijgt u de gelegenheid sector/risicogroep aan te passen.

In dit scherm kunt bepalen voor welke perioden of tijdvakken deze aanpassing geldt. Er komt een nog een bevestigingsscherm. Na de aanpassingen krijgt u een verslag.

Nadat u dit gedaan heeft zal LogiSal deze correcties in de eerstvolgende loonaangifte automatisch herkennen en voorstellen een correctie mee te nemen.

Als u ook een correctie-journaalpost wenst dan kan dat.
Als u uw journaalposten altijd boekt dan kunt een aanvullende journaalpost per periode maken.
Als u altijd een cumulatieve journaalpost maakt dan gaat dit automatisch mee.

Let op:
Als u de sectorindeling achteraf wijzigt, denk dan ook aan de premie WHK.