Menu

Corrigeren werkgeverspremies (LogiSal)

U kunt met LogiSal de werkgeverspremies en reserveringen met terugwerkende kracht corrigeren.

Dat kan handig zijn als bijvoorbeeld achteraf de sectorindeling wordt gewijzigd. Of als er een percentage niet goed stond. Als de sectorpremie gecorrigeerd moet worden dan kan ook de sectorgroep gecorrigeerd worden.

Ook achteraf reserveringen wijzigen kan handig zijn. Bijvoorbeeld als Zorg en Welzijn bepaalt dat de opbouw eindejaarstoeslag met terugwerkende kracht tegen een ander percentage moet gereserveerd worden.

Maak altijd eerst een kopie van uw administratie

Corrigeren werkgeverpremies

Zorg dat u het ‘oude‘ en ‘nieuwe‘ percentage weet.
Ga naar Periodeblok > Corrigeren werkgeverspremies en reserveringen in boekingen.

U kunt aan de linkerkant een keuze maken.
Aan de rechterkant kunt u een specifieke inhouding kiezen.

Wij gaan in dit voorbeeld uit van de sectorpremie omdat u daar ook de sector en risicogroep kunt wijzigen.

U dient zowel het oude (verkeerde) als het nieuwe percentage te weten.
Uitsluitend boekingen van de gekozen soort en met het ‘oude’ percentage worden aangepast.
Als u hebt gekozen voor sectorpremie dan krijgt u de gelegenheid sector/risicogroep aan te passen.

In het volgende scherm kunt u bepalen voor welke perioden of tijdvakken deze aanpassing geldt. Er komt een nog een bevestigingsscherm. Na de aanpassingen krijgt u een verslag.

Correcties

Nadat de correcties zijn toegepast in de boekingen, herkent LogiSal deze automatisch in de eerstvolgende loonaangifte.

Is het loonaangiftetijdvak verstreken? Kies dan voor: Correctie achteraf

De correcties kunt u ook op een journaalpost raadplegen. Het is dan wel van belang dat alle voorgaande boekingen vastgelegd zijn in een journaalpost (via de knop Boek op het overzicht van de journaalpost).

U kunt dan een aanvullende journaalpost maken.
Indien u altijd een cumulatieve journaalpost maakt, dan gaat dit automatisch mee.

Let op:
Als u de sectorindeling achteraf wijzigt, denk dan ook aan de premie WHK.