Menu

LogiSal koppelen met LogiPoort

Ga in Logisal naar Instellingen > Gegevens licentiehouder. Onder Loonaangifte verzenden kunt u de twee verwijzingen aanpassen.

Wilt u weten waar LogiPoort geïnstalleerd staat? Ga dan in LogiPoort naar Help > Versie en Informatie.

Onder locatie ziet u het pad waar LogiPoort geïnstalleerd staat.