Menu

Vakantiegeld betalen (LogiSal)

LogiSal kan voor u vakantiegeld reserveren en uitbetalen.
Het vakantiegeld is ondergebracht bij reserveringen.

Als u vakantiegeld wenst te gaan reserveren dan gaat u eerst naar Werkgever > tab Reserveringen.
U selecteert daar reservering nummer 1: Vakantiegeld en activeert deze door het betreffende vakje aan te klikken.
U vindt daar een veld waar u het percentage (standaard 8) kunt invullen.
U kunt ervoor kiezen de reservering vakantiegeld wel of niet op de salarisspecificatie af te drukken.

Zowel het percentage als het afdrukken kunt u per werknemer nog eens apart instellen. Dit gaat via Werknemer > tab Resver.

Verder kunt u ook aangeven in welke periode het vakantiegeld uitgekeerd moet worden.

Als u vakantiegeld wenst uit te betalen dan kunt u dat o.a. doen tijdens het berekenen. Tijdens het berekenen vindt u rechts een knop Vrijval reserveringen. Als u hierop klikt komt u in een scherm waar u op de reserveringen vakantiegeld kunt klikken en het bedrag kunt invoeren dat u wenst uit te keren. Ook kunt u kiezen om het helemaal uitkeren van de opgebouwde reservering vakantiegeld.

Het beginsaldo van de reservering vakantiegeld kunt u invoeren bij Werknemer > tab Resver.

Natuurlijk kunt u ook zelf het vakantiegeld berekenen en uitkeren en de reserveringen van LogiSal niet gebruiken. Dan gebruikt u gewoon de standaard looncode 143 en voert het bedrag in.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.