Menu

Branche- Gemaksvoedingsindustrie (LogiSal)

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Gemaksvoedingsindustrie die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar ‘Sectorindeling en WHK’.

Pensioenpremie
De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon in januari, vermeerderd met het vakantiegeld.
Er zijn twee pensioenregelingen. Het geboortejaar bepaalt welke regeling van toepassing is. U hoeft niets in te stellen.

De pensioenaangifte geschiedt via AZL. U vindt deze onder Periodeblok > AZL.