Menu

Vakbondscontributie (LogiSal)

Stel uw werknemer betaalt vakbondscontributie. Die is aftrekbaar maar hoeft niet van het loon te worden ingehouden want de werknemer betaalt het feitelijk zelf.

Looncode
Ga naar de module Looncode en maak een looncode met als soort “Loon in Natura”.

Werknemer
Ga naar de module Werknemer > tab Loon e.d.
Voeg deze looncode toe. Voer het bedrag in met een MIN want het is een aftrekpost.

De vakbondscontributie wordt negatief op de salarisspecificatie weergegeven.

Deze wordt alleen opgenomen in de kolom Heffingsloon.
Hierdoor wordt deze grondslag verlaagd, de werknemer betaalt dus minder loonheffingen waardoor er een netto voordeel ontstaat.