Menu

Generatiepact Beveiliging (LogiSal)

Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Bij deelname aan het Generatiepact wordt het ingeleverde loon van de oudere werknemer voor 50 procent gecompenseerd door de werkgever. De leeftijd waarin iemand kan deelnemen is afhankelijk van de cao en bij Beveiliging is dat de AOW-leeftijd minus 5 jaar.

Er is de volgende variant:
A. 80% werken | 90% salaris | 100% pensioenopbouw

Instellen in LogiSal
Ga naar Werknemer tab Loon e.d. en zet daar de regeling aan.

Vul bij uren per week het aantal uren dat betaald wordt (dus bij 90% van het aantal norm-uren van de werkgever). In dit voorbeeld 34,2 uur.
Als u gebruik maakt van het schaalsalaris dan past u dit niet aan.
Als u een looncode voor het loongebruikt pas dan het salaris aan naar 90%.

Bereken
Als werknemer op deĀ  periodedatum AOW-gerechtigd-5 is dan wordt de regeling toegepast. U ziet aan de linkerkant staan: Generatiepact

Uitleg van de berekening
De Belastingdienst vereist dat het aantal verloonde uren is opgegeven.
Dus bij de 80-90-100 regeling 90%. En dat is bij een 38-urige werkweek: 34,2 uur.
LogiSal neemt dan als parttimefactor bij de berekening van de pensioenpremie 100/90 x 34,2 / 38 (met een maximum van 1).

Resultaat: 80% werken | 90% salaris | 100% pensioenopbouw.