Menu

Ziekengeld (LogiSal)

Het is mogelijk om ziekengeld apart op de loonstrook tot uiting te brengen.

Ziekengeld voor een vastloner
Ga naar Bereken en roep de werknemer op.
Aan de linkerkant ziet u een vakje ‘ziektedagen’. Vul het aantal ziektedagen in en druk op Enter of Tab.
Het standaard percentage voor ziekengeld kunt u vullen bij > Wergever > Openen > Indeling Slip.

Let op! Indien u minder dan 100% ziekengeld betaald, dan dient u ook de code incidenteel lager loon aan te geven in de loonaangifte.
Dit kunt u links onderin bij berekenen selecteren.
Is dit voor langere tijd van toepassing dan kunt u het ook aangeven bij > Werknemer > Sociaal > Code incidenteel lager loon.

Ziekengeld voor een uurloner
Ga naar Bereken en roep de werknemer op.
Aan de linkerkant ziet u een vakje ‘ziektedagen’. Vul het aantal ziektedagen in en druk op Enter of Tab.

Het is ook mogelijk via een Looncode, zie hieronder het stappenplan:

Ga naar de module Looncode
Maak een nieuwe looncode met de naam Ziekteuren.
Kies voor soort ‘Bruto overuren’ en zet de factor op 1.000 (als u 100% wilt uitbetalen).
Klik aan de rechterkant op Geavanceerd.
Zet ‘Dit is bijzonder loon’ op Uit.
Zet ‘Meetellen bij’ op ‘gewone uren’.
Vink grondslag ‘vakantie’ ook aan.
Sluit de looncode.

Ga naar Bereken
Roep de werknemer op en verloon eerst de werkelijk gewerkte uren.
Klik daarna op Toevoegen en kies voor de nieuwe looncode ‘Ziekteuren’.
Geef het aantal uren in en druk op Enter of Tab.