Menu

Wachtdagen (LogiSal)

Bij wachtdagen moet u, om het arbeidsverleden te kunnen vaststellen, ook het gebruikelijke aantal verloonde uren invullen.
En u vult bij de code incidentele inkomstenvermindering een ‘Z’ in.

Wachtdagen invoeren
U kunt de wachtdagen invoeren in uren.
Ga naar de module Looncode > selecteer de werkgever > Openen.
Selecteer een nieuwe (lege) looncode en vul de naam “wachturen”.
Kies voor soort ’05 Overuren bruto’ en laat de Overurenfactor op 1.000 staan.
Klik aan de rechterkant op Geavanceerd.
Zet ‘Dit is bijzonder loon’ op Uit.
Zet ‘Soort uur’ op “nergens bij meetellen”.
Vink naast de al geselecteerde grondslagen ook grondslag ‘vakantie’ nog aan.
Druk op OK > Einde om de looncode te verlaten en op te slaan.

Vervolgens voegt u bij het berekenen de looncode toe met het aantal uren (in de min) van de wachtdagen.
Ook dient u de code Incidenteel lager loon in hetzelfde scherm op Ziekte te zetten.

Het aantal uren per dag verschilt per het voltijd aantal uren per week. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende situaties:
40 = 8 uren per dag
38 = 7,6 uren per dag
36 = 7,2 uren per dag

Waarom zet u bij wachturen de uren op nergens bij meetellen
Standpunt Belastingdienst inzake ziekte uren (ook wachtdagen want de werknemer is ziek):
Als de werkgever tijdens ziekte minder dan 100% van het loon uitbetaalt, moeten voor de vaststelling van het arbeidsverleden voor de WW en WGA de verloonde uren niet worden verlaagd op grond van de Gelijkstellingregeling arbeidsuren. Is het loon lager als gevolg van ziekte? Dan moet de werkgever wel de rubriek code ‘incidentele inkomstenvermindering’ invullen met een ‘Z’. Op basis van deze code is UWV in staat om bij een eventuele uitkeringsvaststelling rekening te houden met deze omstandigheid.