Menu

Kilometervergoeding (LogiSal)

Ga naar Bereken en roep de werknemer op.
Vul links in het veld Aantal/kms het aantal kilometers in.

LogiSal vermenigvuldigt dit aantal met het fiscale tarief per kilometer en voegt een looncode aan de werknemer toe. Voorwaarde is wel dat er in het looncodebestand een looncode bestaat met soortinstelling 20 (kilometervergoeding) is. Deze looncode wordt standaard meegeleverd: 190 Kilometervergoeding.
Het kan ook gewenst zijn om niet kilometers x tarief uit te keren maar bijvoorbeeld ‘gewerkte dagen’ x ‘vergoeding per dag’. Vergoeding per dag kan natuurlijk zijn het aantal kilometers dat de werknemer per dag rijdt. In dat geval handelt u als volgt:

  • Open de module Werknemer en open de betreffende werknemer.
  • Ga naar de tab Loon e.d.
  • Klik op Toevoegen en voeg looncode 190 toe.
  • Geef het bedrag in van de vergoeding per dag.
  • Sluit de module Werknemer.
  • Ga naar Bereken en roep de werknemer op.
  • Voer in het veld Aantal/kms het aantal echt gewerkte dagen in.

Km vergoeding bruteren

LogiSal kan automatisch het bovenmatige deel van een km-vergoeding bruteren. Dat kan op 2 manieren.

Bij Werknemer tab LoonED kunt u toevoegen de looncode 190 tegen bijvoorbeeld 28 cent.
Ga naar Bereken en selecteer de werknemer. Geef bij Aantal bijvoorbeeld 100 (km) in.
LogiSal vraagt nu of het bovenmatige deel gebruteerd moet worden.

U kunt stap 1 ook achterwege laten en dus bij Werknemer tab LoonED niets invullen.
Bij Bereken vult u gewoon bij Aantal bijvoorbeeld 100 (km) in.
LogiSal maakt automatisch looncode 190 aan tegen 19 cent.
U klikt op de looncode en kiest voor Wijzigen. U wijzigt 19 cent in bijvoorbeeld 28 cent.
LogiSal komt weer met de vraag of het bovenmatige deel gebruteerd moet worden.
Proberen!