Menu

Kilometervergoeding (LogiSal)

Ga naar Bereken en roep de werknemer op.
Vul links in het veld Aantal/kms het aantal kilometers in.

LogiSal vermenigvuldigt dit aantal met het fiscale tarief per kilometer en voegt een looncode aan de werknemer toe. Voorwaarde is wel dat er in het looncodebestand een looncode bestaat met soortinstelling 20 (kilometervergoeding) is. Deze looncode wordt standaard meegeleverd: 190 Kilometervergoeding.
Het kan ook gewenst zijn om niet kilometers x tarief uit te keren maar bijvoorbeeld ‘gewerkte dagen’ x ‘vergoeding per dag’. Vergoeding per dag kan natuurlijk zijn het aantal kilometers dat de werknemer per dag rijdt. In dat geval handelt u als volgt:

  • Open de module Werknemer en open de betreffende werknemer.
  • Ga naar de tab Loon e.d.
  • Klik op Toevoegen en voeg looncode 190 toe.
  • Geef het bedrag in van de vergoeding per dag.
  • Sluit de module Werknemer.
  • Ga naar Bereken en roep de werknemer op.
  • Voer in het veld Aantal/kms het aantal echt gewerkte dagen in.