Menu

AOW-gerechtigde leeftijd (LogiSal)

Wordt de medewerker deze maand AOW-gerechtigd?
Als een werknemer in een tijdvak (maand) AOW-gerechtigd wordt EN u betaalt loon over de dagen na de verjaardag dan moet u altijd een 2e inkomstenverhouding (2e contract) maken. Zet in het ‘oude’ contract (de eerste inkomstenverhouding) de datum einde dienstverband op de dag voor de AOW datum. Zet in de nieuwe inkomstenverhouding de in dienst datum op de verjaardag.

Maandloon
U verloont eerst op de bestaande werknemer het loon van de dagen voor zijn verjaardag. De periodedatum van die verloning moet staan op de dag voor de AOW-gerechtigde verjaardag. U zult zien dat geen sociale lasten worden berekend maar de werknemer gaat in de loonaangifte wel mee als verzekerd. Vervolgens verloont u op de nieuwe werknemer de dagen vanaf de verjaardag van de AOW-gerechtigde. De periodedatum is hier gewoon eind van de maand. Ook hier worden geen sociale lasten berekend en de werknemer is ook niet meer verzekerd.

4-wekenloon
De wet geeft aan dat u over het loon vanaf de 1ste van de maand waarin de werknemer AOW-gerechtigd wordt geen sociale lasten meer verschuldigd zijn. Dit kan er toe leiden dat u 3 boekingen moet maken:
U verloont eerst de loondagen in de maand die voorafgaat aan de maand waarin werknemer AOW-gerechtigd wordt.
Vervolgens verloont u de loondagen in de maand waarin werknemer AOW-gerechtigd wordt en dan die voor de AOW-gerechtigd verjaardag.
In de nieuwe werknemer verloont u vervolgens de dagen binnen het tijdvak die na de verjaardag liggen.

Als de werknemer (ook) een lijfrente of ‘inkomsten uit vroegere arbeid’ gaat krijgen dan maakt u ook daarvoor een nieuwe (tweede of zelfs derde) werknemer aan. Vergeet dan niet de tabel bij Fiscaal op groen te zetten.