Menu

De werknemer wordt AOW-gerechtigd (LogiSal)

De werknemer wordt AOW-gerechtigd

Als een werknemer in een tijdvak (maand) AOW-gerechtigd wordt en u betaalt loon over de dagen na de AOW datum dan moet u altijd een 2e inkomstenverhouding (werknemer kopieren) maken. Zet in de ‘oude’ inkomstenverhouding (de eerste inkomstenverhouding) de datum einde dienstverband op de dag voor de AOW datum. Zet in de nieuwe inkomstenverhouding de in dienst datum op de AOW datum.

AOW datum = De datum waarop de werknemer AOW gerechtigd wordt.

Maand verloning

Boek eerst het loon van de dagen voor de AOW datum. Alvorens het berekenen kiest u de periode en vult u de periodedatum van de dag voor de AOW datum.

Na het berekenen ziet u in de kostprijs geen sociale lasten. De indicaties voor de werknemersverzekeringen gaan in de loonaangifte wel mee als verzekerd.

Vervolgens verloont u op de nieuwe inkomstenverhouding de dagen vanaf de AOW datum. De periodedatum is de laatste dag van de periode. Ook hier worden geen sociale lasten berekend en de werknemer is ook niet meer verzekerd.

4-weken verloning

De wet geeft aan dat u over het loon vanaf de 1ste van de maand waarin de werknemer AOW-gerechtigd wordt geen sociale lasten meer verschuldigd zijn. Dit kan er toe leiden dat u 3 boekingen moet maken. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer na een tijdvak AOW-gerechtigd wordt maar voor de eerste van de maand.

U dient dan als volgt te handelen:

  1. Boek eerst de loondagen in de tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin werknemer AOW-gerechtigd wordt. Gebruik als periodedatum de laatste dag van de maand.
  2. Vervolgens maakt u een boeking met de loondagen in de maand waarin werknemer AOW-gerechtigd wordt met de periodedatum voor de dag van de AOW datum.
  3. In de nieuwe inkomstenverhouding boekt u vervolgens de dagen binnen het tijdvak die na de AOW datum liggen.

Als de werknemer (ook) een lijfrente of ‘inkomsten uit vroegere arbeid’ gaat krijgen dan maakt u ook daarvoor een nieuwe (tweede of zelfs derde) werknemer aan. Vergeet dan niet de tabel bij Fiscaal op groen te zetten.

Loonheffingskorting

De werknemer kan er zelf voor kiezen de loonheffingskorting bij de Aow uitkering of de werkgever toe te laten passen. Meer informatie daarover vind u op deze pagina van de Belastingdienst.