Menu

2 inkomstenverhoudingen koppelen (LogiSal)

Wanneer een werknemer 2 inkomstenverhoudingen heeft, mogen de inkomens voor het berekenen van de premies werknemersverzekeringen/Zvw bij elkaar opgeteld worden. Er geldt dus maar 1 maximumloon.

In LogiSal kunt u aangeven dat bij het berekenen van de sociale lasten rekening gehouden moet worden met een andere werknemer.

Ga naar Werknemer > knop Cumulatieven (rechterkant) > tab Werknemersverzekeringen.
Onderaan kunt u aangeven wat het nummer is van de werknemer waarmee rekening gehouden moet worden.

U moet dit bij beide werknemers doen.
Er wordt tijdens het berekenen nog wel gecontroleerd of de geboortedata gelijk zijn.

Voorbeeld
Werknemer 0001 = een DGA met salaris
Werknemer 0002 = dezelfde persoon met een stamrecht (groene tabel).

In beide gevallen wordt Zvw-bijdrage berekend.
U gaat naar beide werknemers en brengt de verbinding aan bij Cumulatieven > Werknemersverzekeringen.
U berekent eerst werknemer 0001 en daarna met werknemer 0002.
U zult zien dat als het gezamenlijke loon de maximumloongrens overschrijdt, daar rekening mee gehouden wordt.