Menu

Subsidie – Loonkostenvoordeel (LKV) – (LogiSal)

Werknemer > tab Subsidies

 

Wanneer u na het selecteren van het loonkostenvoordeel een boeking maakt voor deze werknemer, zit de claim in de boeking en wordt deze in de loonaangifte opgenomen.
Dat kunt u controleren op de print van de loonaangifte onder kolom LKV doormiddel van een “J” van ja.

Deze vier posities laten zien voor welk voordeel de subsidie wordt geclaimd:
  1. Loonkostenvoordeel oudere werknemer
  2. Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer
  3. Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  4. Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
In bovenstaand voorbeeld is “Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden” geclaimd.
Corrigeren
Mocht u vergeten zijn het LKV toe te passen dan kunt u de boekingen corrigeren (Bereken > Historie > Wijzigen). Vervolgens kunt u een geforceerde correctie meenemen in de loonaangifte. Dat kan via Loonaangifte > Maak LA > Selecteer de periode waarover u aangifte wilt doen en selecteer in de rechter kolom ‘Te corrigeren tijdvakken’ de tijdvakken welke u wilt corrigeren. Maak de loonaangifte af en dien deze in.
Is het jaar al afgerond? Kies dan niet voor een tijdvak maar voor Correctie Achteraf.
Specificatie

Via de module bereken, ziet u na “bereken het loon” de subsidie op tab Kosten voor het loonkostenvoordeel gespecificeerd. Deze bedragen zijn voorlopig en kunnen op jaarbasis afwijken door afrondingen en/of samenloop. Bij de berekening wordt wel rekening gehouden met de voorwaarden die LogiSal kan overzien en ook met jaarmaxima.

Wanneer u een overzicht wenst voor het LKV of het LIV kiest u voor Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd LIV.

Voorwaarden

Of u loonkostenvoordeel mag claimen hangt af van een aantal voorwaarden.

De voorwaarden leest u in het handboek Loonheffingen: Stap 26.1 Loonkostenvoordelen.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.