Menu

Transitievergoeding (ontslaguitkering) verwerken

Een transitievergoeding betreft loon uit vroegere dienstbetrekking.
Omdat de verzekeringsstatus wijzigt dient u hiervoor een nieuwe inkomstenverhouding aan te maken.

Aanmaken nieuwe inkomstenverhouding
Ga naar Werknemer > Selecteer de werknemer > Knop kopiëren.
Kies vervolgens voor Nieuw > vul het nieuwe werknemersnummer in en kies voor aanmaken.
– Vul de datum in dienst van het tijdvak waarin u de uitkering verwerkt en de einddatum van dat tijdvak als datum uit dienst.
– Ga naar tab Fiscaal > Selecteer de groene tabel;
– subtab Fiscale vragen en zet de inkomenscode op 62;
– Ga naar tab Instelling en zet bij Werknemersverzekeringen de werknemersverzekeringen én de ZW (Ziektewet) uit, De Zvw die van toepassing is moet actief blijven. Indien de PAWW van toepassing is voor de werkgever, kunt u deze ook activeren.
– Zet op subtab Pensioenachtigen en sociale fondsen alles uit.
– Ga naar tab LoonED en haal de gegevens daar weg.
– Geef op tab Sociaal en zet hier de Invloed verzekeringsplicht op “Nvt”.
– Op tab Instelling kunt u aangeven of de werknemer uitgesloten dient te worden van de pensioenaangifte.

Looncode
Controleer bij looncode of er een looncode Transitievergoeding bestaat, zo niet:
Ga naar looncode > Selecteert een lege regel > Soort: 07 Vroegere arbeid > Omschrijving: Transitievergoeding.
Geavanceerd > Is bijzonder loon moet AAN en onderdeel van de kostprijs ook.

Bereken
Voeg de looncode Transitievergoeding toe met het juiste bedrag.
Reken ten minste met één loondag om een tijdvak toe te kennen voor de loonheffingen.

Vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting
Daarvoor geldt het bovenstaande ook. Ook als de werknemer een vergoeding krijgt en toch in dienst blijft, is dit loon uit vroegere dienstbetrekking.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.